BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Želdynų įstatymas įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d. (įstatymo nauja redakcija įsigaliojo 2021  m. lapkričio 1 d.) 

(Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai - 15. Medžių ir krūmų genėjimas. Saugotini želdiniai)

Iki Želdynų įstatymo priėmimo Lietuvos Respublikoje nebuvo įstatymo, reglamentuojančio su želdynų veikla susijusių visuomeninių santykių visumos. Kai kuriuose teisės aktuose galima rasti nuostatų, kurios tik iš dalies susijusios su želdynų apsaugos ir tvarkymo veikla, tačiau jos neužtikrina visapusiško teisinio želdynų reguliavimo.

Želdynų įstatymo pagrindiniai tikslai yra:

1) užtikrinti želdinių, augančių ne miškų ūkio paskirties žemėje, apsaugą ir tausoti jų naudojimą, apsaugoti juos nuo niokojimo, nykimo ar visiško išnykimo, išsaugoti juose biologinę įvairovę;

2) užtikrinti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę želdynams dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas;

3) sureguliuoti vietos savivaldos, kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų, ypač privačios žemės savininkų, santykius želdynų apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir kūrimo srityse.

Įgyvendinant įstatymą, želdiniai yra inventorizuojami, rengiami miestų ir miestelių parkų bei skverų žemės sklypų ribų planai, atlikus geodezinius matavimus atskirieji želdynai (parkai, skverai) įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą. Siekiama, kad urbanizuotos teritorijos būtų apželdinamos tik kokybės reikalavimus atitinkančiais sodmenimis. Želdynai vis labiau prisideda prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, vieno iš svarbiausių valstybės uždavinių.

Įstatyme įtvirtinta želdynų klasifikacijos pagal jų funkcinę paskirtį sandara ir nustatyti želdynų urbanizuotose teritorijose normavimo principai, turintys didelę įtaką perspektyviniam želdynų formavimui.

Įstatymas padidina atsakomybę už želdynų apsaugą ir tvarkymą.

Želdynų įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai:

 

 

 

 

Įrankis atskirųjų želdynų plotų normai apskaičiuoti

 

Pagal Želdynų įstatymo 8 straipsnio 5 dalį, savivaldybių vykdomosios institucijos privalo iki kiekvienų metų pirmojo ketvirčio pabaigos savivaldybės interneto svetainėje paskelbti atnaujintą informaciją apie atskirųjų želdynų normų įvykdymą jos teritorijoje ir, jeigu atskirųjų želdynų normos savivaldybės teritorijos dalyje neįvykdytos, pateikti informaciją apie numatytą problemos sprendimą ir terminą jam įgyvendinti.

Siekiant palengvini šios prievolės vykdymą Aplinkos ministerija sukūrė geoinformacinės sistemos įrankį atskirųjų želdynų plotų normai apskaičiuoti, kuriuo kviečiama aktyviai naudotis savivaldybes.

 

Šio įrankio pagalba galima apskaičiuoti:

  • kiek konkretaus želdyno ploto tenka vienam gyventojui 300 ir 1000 m atstumu (pagal pateiktą želdynų plotinį sluoksnį). Želdynams, kurių plotas mažesnis nei 1 ha, statistika 1000 m atstumu neskaičiuojama;
  • kiek želdynų ploto tenka kvartalo gyventojams 300 ir 1000 m atstumu (pagal pateiktą kvartalų plotinį sluoksnį);
  •  bendrą atskirųjų želdynų plotą 300 ir 1000 m atstumu.

 

Gyventojų skaičiaus statistikai gali būti naudojami skirtingi duomenų šaltiniai:

  • Statistikos departamento gyventojų surašymo gardelių (100x100 m) statistikos duomenys;
  • savivaldybės ar jos dalies bendrajame plane prognozuojamus gyventojų skaičiaus duomenis (pvz. Bendrojo plano kvartalų sluoksnis su planuojamu gyventojų skaičiumi).

 

Šis įrankis gali būti taikomas įvertinti tiek atskirųjų želdynų normų atitiktį pagal esamą gyventojų skaičiaus statistiką, tiek pagal prognozuojamą.

Įrankis veikia QGIS (atviro kodo GIS programinė įranga) aplinkoje. QGIS programinė įranga yra atviro kodo ir ją galima įsidiegti nemokamai.

Detalesnius paaiškinimus kaip įsidiegti QGIS programinę įrangą ir naudotis sukurtu įrankiu rasite video medžiagoje.

 

Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto atestavimo tvarka

Želdynų projektų rengimo vadovų atestavimo tvarka

 

Išsamesnės informacijos galima teirautis:

Aplinkos apsaugos agentūros Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vedėjo Dariaus Mikelaičio (tel. 8 706 68044, +370 612 88923, [email protected])

Aplinkos apsaugos agentūros Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyr.specialistės Jurgitos Ivanovienės (tel. +370 669 48395, [email protected])

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27