BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Statybą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

Eil. Nr.

Įstatymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Aplinkos apsaugos įstatymas

(1992-01-21 Nr. I-2223) 

Žin., 1992, Nr. 5-75

2.

Architektūros įstatymas 

(2017-06-08 Nr. XIII-425) 

TAR, 2017-06-19, Nr. 10247

3.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

(2011-05-12 Nr. XI-1375) 

Žin., 2011, Nr. 62-2936

4.

Aviacijos įstatymas

(2000-10-17 Nr. VIII-2066) 

Žin., 2000, Nr. 94-2918

5.

Branduolinės energijos įstatymas

 (1996-11-14 Nr. I-1613)

Žin., 1996, Nr. 119-2771

6.

Civilinės saugos įstatymas

(1998-12-15 Nr. VIII-971) 

Žin., 1998, Nr. 115-3230

7.

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas

(1995-02-21 Nr. I-798)

Žin., 1995, Nr. 20-449

8.

Elektroninių ryšių įstatymas

(2004-04-15 Nr. IX-2135) 

Žin., 2004, Nr. 69-2382

9.

Elektros energetikos įstatymas

(2000-07-20 Nr. VIII-1881)

Žin., 2000, Nr. 66-1984

10.

Gamtinių dujų įstatymas

(2000-10-10 Nr. VIII-1973) 

Žin., 2000, Nr. 89-2743

11.

Jūros aplinkos apsaugos įstatymas

(1997-11-13 Nr. VIII-512) 

Žin., 1997, Nr. 108-2731

12.

Kelių įstatymas

(1995-05-11 Nr. I-891) 

Žin., 1995, Nr. 44-1076

13.

Melioracijos įstatymas

(1993-12-09 Nr. I-323) 

Žin., 1993, Nr. 71-1326; Žin., 2004, Nr. 28-877

14.

Miškų įstatymas

(1994-11-22 Nr. I-671) 

Žin., 1994, Nr. 96-1872

15.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas

(1994-12-22 Nr. I-733) 

Žin., 1995, Nr. 3-37

16.

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas

(2000-06-27 Nr. VIII-1764) 

Žin., 2000, Nr. 58-1704

17.

Nekilnojamojo turto registro įstatymas

(1996-09-24 Nr. I-1539) 

Žin., 1996, Nr. 100-2261

18.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

(1991-11-28, Nr. I-2044)

Lietuvos aidas, 1991-12-13, Nr. 249-0

19.

Pajūrio juostos įstatymas

 (2002-07-02 Nr. IX-1016) 

Žin., 2002, Nr. 73-3091

20.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

(1996-08-15 Nr. I-1495) 

Žin., 1996, Nr. 82-1965

21.

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas

(1996-05-02 Nr. I-1324) 

Žin., 1996, Nr. 46-1116;     Žin., 2000, Nr. 89-2742

22.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas

(1999-05-20 Nr. VIII-1190) 

Žin., 1999, Nr. 50-1600;      Žin., 2011, Nr. 91-4318

23.

Saugomų teritorijų įstatymas

(1993-11-09 Nr. I-301) 

Žin., 1993, Nr. 63-1188

24.

Sodininkų bendrijų įstatymas

(2003-12-18 Nr. IX-1934) 

Žin., 2004, Nr. 4-40

25.

Statybos įstatymas

 (1996-03-19 Nr. I-1240) 

Žin., 1996, Nr. 32-788

26.

Šilumos ūkio įstatymas

(2003-05-20 Nr. IX-1565) 

Žin., 2003, Nr. 51-2254

27.

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas

(2013-07-02 Nr. XII-459) 

Žin., 2013, Nr. 76-3848

28.

Teritorijų planavimo įstatymas

(1995-12-12 Nr. I-1120) 

Žin., 1995, Nr. 107-2391

29.

Triukšmo valdymo įstatymas

(2004-10-26 Nr. IX-2499) 

Žin., 2004, Nr. 164-5971

30.

Turizmo įstatymas

(1998-03-19 Nr. VIII-667) 

Žin., 1998, Nr. 32-852

31.

Ūkininko ūkio įstatymas

(1999-05-04 Nr. VIII-1159) 

Žin., 1999, Nr. 43-1358;       Žin., 2002, Nr. 123-5537

32.

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

(1998-05-12 Nr. VIII-729) 

Žin., 1998, Nr. 54-1492

33.

Vandens įstatymas

(1997-10-21 Nr. VIII-474)

Žin., 1997, Nr. 104-2615

34.

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

(2002-05-16 Nr. IX-886) 

Žin., 2002, Nr. 56-2225

35.

Vietos savivaldos įstatymas

(1994-07-07)
Žin., 1994, Nr. 55-1049

36.

Želdynų įstatymas

(2007-06-28 Nr. X-1241)

Žin., 2007, Nr. 80-3215

37.

Žemės įstatymas

(1994-04-26 Nr. I-446) 

Žin., 1994, Nr. 34-620

38.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymas

(2011-04-12 Nr. XI-1307) 

Žin., 2011, Nr. 49-2362

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

Eil. Nr.

Nutarimo pavadinimas

Paskelbta (iformacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo

(2014-04-23 Nr. 379) 

TAR, 2014-04-30, Nr. 4930

2.

Dėl informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2012-05-29 Nr. 629) 

Žin., 2012, Nr. 64-3238

3.

Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2012-05-29 Nr. 625) 

Žin., 2012, Nr. 64-3237

4.

Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimo Nr.656 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 3 straipsnio įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios  

Žin., 2011, Nr. 125-5947

5.

Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo

(2010-06-07 Nr. 717) 

Žin., 2010, Nr. 69-3442

6.

Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms (2008-04-09 Nr. 341) 

Žin., 2008, Nr. 46-1730

7.

Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų

(2004-10-21 Nr. 1316) 

Žin., 2004, Nr. 156-5701

8.

Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo

(2004-05-26 Nr. 634) 

Žin., 2004, Nr. 86-3119

9.

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2002-12-03 Nr. 1873) 

Žin., 2002, Nr. 116-5199

10.

Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

(2002-07-19 Nr. 1165) 

Žin., 2002, Nr. 74-3164

11.

Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo

(2002-04-15 Nr. 534) 

Žin., 2002, Nr. 41-1539

12.

Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo

(2002-02-26 Nr. 280) 

Žin., 2002, Nr. 22-819

13.

Dėl Savavališkai pastatytų ir statomų pastatų, įrenginių arba jų dalių, perduodamų valstybės arba savivaldybės nuosavybėn pagal teismo sprendimus, perėmimo ir apskaitos tvarkos patvirtinimo

(1996-01-18 Nr. 105) 

Žin., 1996, Nr. 7-184

14.

Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo

(1992-05-12 Nr. 343) 

Žin., 1992, Nr. 22-652

15.

Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo

(2004-08-17 Nr. 966)

Žin., 2004-08-21, Nr. 130-4649

 

Kelių institucijų teisės aktai

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Energetikos ministerija 2010-07-10 Nr. D1-595/1-201)

Žin., 2010, Nr. 84-4442

2.

Dėl Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Finansų ministerija 2013-01-04 Nr. D1-13/1K-004) 

Žin., 2013, Nr. 3-92

3.

Dėl Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2005-06-01 Nr. D1-279/ĮV-233) 

Žin., 2005, Nr. 72-2618

4.

Dėl Darbų vadovų, vadovaujančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektams, tokiems darbams, projekto vykdymo priežiūrai, tokio statinio projekto ekspertizei, statinio statybos techninei priežiūrai, atestavimo taisyklių patvirtinimo (Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2005-06-01 Nr. D1-278/ĮV-232)

Žin., 2005, Nr. 72-2617

5.

Dėl Įmonių, rengiančių kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektus, atliekančių kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, tokio statinio ekspertizę, atestavimo taisyklių patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2005-06-01 Nr. D1-277/ĮV-231)

 

Žin., 2005, Nr. 72-2616

6.

Dėl Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos ir želdynų tvarkymo darbų priėmimo taisyklių patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2005-06-01 Nr. D1-276/ĮV-230) 

Žin., 2005, Nr. 72-2615

7.

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2005-05-05 Nr. D1-233/ĮV-196) 

Žin., 2005, Nr. 60-2140

8.

Dėl Leidimų tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes bei statyti (griauti) statinius jų teritorijoje išdavimo tvarkos

(Aplinkos ministerija ir Kultūros ministerija 2003-12-16 Nr. 648/ĮV-470) 

Žin., 2004, Nr. 88-3251

9.

Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Susisiekimo ministerija 2008-01-09 Nr. D1-11/3-3) 

Žin., 2008, Nr. 9-322

10.

Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Žemės ūkio ministerija 2012-07-12 Nr. D1-590/3D-583)

Žin., 2012, Nr. 84-4421

11

Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo

(Aplinkos ministerija ir Žemės ūkio ministerija 2005-01-20 Nr. 3D-37/D1-40; 2013-12-11 Nr. 3D-830/D1-920)

Žin., 2005, Nr. 14-450;

Žin., 2013, Nr. 128-6536)

12.

Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo

(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Aplinkos ministerija 2008-01-15 Nr. A1-22/D1-34) 

Žin., 2008, Nr. 10-362

 

Kitų institucijų teisės aktai

 

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

Paskelbta  (informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2017-07-19 Nr. 1-196) 

TAR, 2017-07-19, Nr. 12435

2.

Dėl Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2016-09-13 Nr. 1-245)

TAR, 2016-09-19, Nr. 23683

3.

Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2012-01-02 Nr. 1-2) 

Žin., 2012, Nr. 3-96

4.

Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2010-10-25 Nr. 1-297) 

Žin., 2010, Nr. 127-6488

5.

Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2009-09-29 Nr. 1-172) 

Žin, 2009, Nr. 118-5094

6.

Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo

(Energetikos ministerija 2010-03-29 Nr. 1-93) 

Žin., 2010, Nr. 39-1877

7.

Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijų patvirtinimo

(Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 2016-05-04 Nr. V-258)

TAR, 2016-05-04, Nr. 11182

8.

Dėl Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

( Lietuvos bankas 2012-10-23 Nr. 03-226)

Žin., 2012, Nr. 128-6460

9.

Dėl Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

(Lietuvos bankas 2012-10-23 Nr. 03-225) 

Žin., 2012, Nr. 128-6459

10.

Dėl Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

(Lietuvos bankas 2016-12-22 Nr. 03-206)

TAR, 2016-12-27, Nr. 29531

11.

Dėl Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo

(Lietuvos bankas 2016-12-22 Nr. 03-207)

TAR, 2016-12-27, Nr. 29532

12.

Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

(Nacionalinė žemės tarnyba 2012-04-19 Nr. 1P-(1.3.)-146) 

Žin., 2012, Nr. 51-2564

13.

Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius Valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

(Nacionalinė žemės tarnyba 2013-09-10 Nr. 1P-(1.3)-265)

Žin., 2013, Nr. 96-4800

14.

Dėl Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

(Nacionalinė žemės tarnyba 2012-07-27 Nr. 1P-(1.3.)-259) 

Žin., 2012, Nr. 93-4831

15.

Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 2011-04-26 Nr. 1-141) 

Žin., 2011, Nr. 51-2486

16.

Dėl Statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Radiacinės saugos centras 2011-09-15 Nr. 62V) 

Žin., 2011, Nr. 115-5447

17.

Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

(Ryšių reguliavimo tarnyba 2011-10-14 Nr. 1V-978) 

Žin., 2011, Nr. 126-6011;  Žin., 2013-10-12, Nr. 107-0

18.

Dėl techninio reglamento „ Liftai“ patvirtinimo

(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 1999-12-28 Nr. 106) 

Žin., 2000, Nr. 28-785

19.

Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo

(Sveikatos apsaugos ministerija 2004-08-19 Nr. V-586)

Žin., 2004, Nr. 134-4878

20.

Dėl Naftos perdirbimo, transportavimo įmonių ir naftos terminalų statybos rūšių patvirtinimo

(Ūko ministerija 2004-07-16 Nr. 4-283)

Žin., 2004, Nr. 113-4245

21.

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Valstybinė energetikos inspekcija 2014-11-27 Nr. 1V-95) 

TAR, 2014-12-03, Nr. 18598

22.

Dėl Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

(Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2015-02-12 Nr. 1P-53-(1.3.) )

TAR, 2015-02-17, Nr. 2408

23.

Dėl Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarkos patvirtinimo

(Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie LRV 1999-05-04 Nr. 17)

Žin., 1999, Nr. 42-1356

24.

Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo

Energetikos ministerija ( 2009-04-16 Nr. 1-37)

Žin., 2009-04-23, Nr. 45-1766

25.

Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo

(2016-01-06  Nr. 1-1)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

TAR, 2016-01-06, Nr. 365

26.

Dėl Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai patvirtinimo

(2010-12-07 Nr. 1-338)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

Žin., 2010-12-14, Nr. 146-7510

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės aktai (Išskyrus statybos techninius reglamentus)

Eil. Nr.

Įsakymo pavadinimas

Paskelbta (Informacijos šaltinis –Teisės aktų registras)

1.

Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(2017-01-06 Nr. D1-22) 

TAR, 2017-01-10, Nr. 685

2.

Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

(2015-01-09 Nr. D1–18

TAR, 2015-01-12, Nr. 426

3.

Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo

(2014-03-12 Nr. D1-269)

TAR, 2014-03-13, Nr. 3057

4.

Dėl Aplinkos ministerijos sistemos įstaigų (įmonių) bendrų veiksmų, užkertant kelią savavališkoms statyboms, ir informacijos apie galimas savavališkas statybas teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  

(2011-09-21 Nr. D1-725)  

Žin., 2011, Nr. 117-5522

5.

Dėl Leidimų statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objektus apskaitos ir sąrašo sudarymo tvarkos aprašo bei formų patvirtinimo

(2010-12-23 Nr. D1-1032) 

Žin., 2010, Nr. 158-8068

6.

Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo

(2010-03-15 Nr. D1-193) 

Žin., 2010, Nr. 31-1454

7.

Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo

(2007-04-02 Nr. D1-193) 

Žin., 2007, Nr. 42-1594

8.

Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

(2006-12-29 Nr. D1-637) 

Žin. 2007, Nr. 10-403

9.

Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo

(2006-09-11 Nr. D1-412) 

Žin., 2006, Nr. 99-3852;

Žin., 2006, Nr. 107-0

10.

Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo

(2000-10-18 Nr. 444)

Žin., 2000, Nr. 96-3051

11.

Dėl Jūros krantų apsaugos ir naudojimo nuostatų patvirtinimo

(2000-02-24 Nr. 73)

Žin., 2000, Nr. 19-473

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27