BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Potvynių rizikos valdymas

Nors potvyniai yra gamtos reiškinys, kuriam negalima užkirsti kelio visiškai, žmogaus veikla didina jų tikimybę ir poveikį. Ateityje potvynių rizika ir žalos dydis didės dėl klimato kaitos, netinkamo upių valdymo, statybų teritorijose, kuriose galimi potvyniai, gyventojų skaičiaus didėjimo ir nuosavybės gausėjimo šiose teritorijose.

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma Europos upių baseinų yra daugiau nei vienoje šalyje, veiksmingiausi yra ES lygmens veiksmai, leidžiantys geriau įvertinti riziką ir koordinuoti ES šalių įgyvendinamas priemones.

Potvyniai kelia pavojų žmonių sveikatai, kultūros paveldui, ekonomikai ir aplinkai. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (Potvynių direktyva) nustato įvertinimo, kartografavimo ir planavimo sistemą, skirtą sumažinti potvynių riziką Europoje.

Potvyniai kelia pavojų žmonių sveikatai, kultūros paveldui, ekonomikai ir aplinkai. Šiuo teisės aktu ES nustato įvertinimo, kartografavimo ir planavimo sistemą, skirtą sumažinti potvynių riziką Europoje.

DIREKTYVOS TIKSLAS

Potvynių direktyvos tikslas - nustatyti potvynių žalos rizikos sumažinimo priemonių sistemą ES, įvertinant upių baseinų ir pakrantės teritorijų užtvindymo riziką, nustatant teritorijas, kuriose galimi dideli potvyniai, ir sudarant potvynių rizikos valdymo planus, paremtus ES šalių glaudžiu bendradarbiavimu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Šioje direktyvoje reikalaujama, kad ES šalys įvertintų pakrantės teritorijų ir upių baseinų užtvindymo riziką, rinkdamos informaciją apie tokias teritorijas, kaip antai apie ankstesnius potvynius ir žemėlapius, kuriuose nurodytos sienos, žemės naudojimas ir topografija, ir nustatant didelių potvynių tikimybę ateityje bei tokių potvynių pasekmes. Pirmą kartą 2011 m. gruodžio 22 d. paskelbti vertinimai bus peržiūrėti iki 2018 m. gruodžio 22 d., o po to - kas šešerius metus.
  • ES šalys taip pat turi parengti žemėlapius, juose nurodydamos teritorijas, kuriose galimi dideli potvyniai, ir tose teritorijose kilusio potvynio scenarijus (remiantis didele, vidutine ir maža tikimybe). Šie žemėlapiai, pirmą kartą paskelbti 2013 m. gruodžio 22 d., turi būti peržiūrimi kas šešerius metus.
  • ES šalys turi sudaryti potvynių rizikos valdymo planus, kurie koordinuojami upės baseino arba pakrantės teritorijos lygmeniu. Šiuose planuose nustatomi potvynių rizikos valdymo planai, daugiausia dėmesio skiriant prevencijai (pvz., vengiant statybų teritorijose, kuriose gali kilti potvyniai), apsaugai (priemonėms, skirtoms mažinti potvynių riziką konkrečioje vietoje) ir pasirengimui (visuomenės informavimui apie potvynių riziką ir ką daryti užtvinimo atveju). Šie planai turi būti baigti 2015 m. gruodžio 22 d. Jie taip pat bus peržiūrimi kas šešerius metus.
  • Ir potvynių rizikos žemėlapiai, ir valdymo planai yra derinami su Vandens pagrindų direktyva (VPD). VPD, ši direktyva ir kitos su vandeniu susijusios direktyvos įgyvendinamos pagal bendrąją įgyvendinimo strategiją, kuria taip pat siekiama integruoti vandens politikos sritis į kitas ES politikos sritis, kaip antai žemės ūkiotransporto ar mokslinių tyrimų ir regionų vystymosi.

KONTEKSTAS

Nors potvyniai yra gamtos reiškinys, kuriam negalima užkirsti kelio visiškai, žmogaus veikla didina jų tikimybę ir poveikį. Ateityje potvynių rizika ir žalos dydis didės dėl klimato kaitos, netinkamo upių valdymo, statybų teritorijose, kuriose galimi potvyniai, gyventojų skaičiaus didėjimo ir nuosavybės gausėjimo šiose teritorijose.

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma Europos upių baseinų yra daugiau nei vienoje šalyje, veiksmingiausi yra ES lygmens veiksmai, leidžiantys geriau įvertinti riziką ir koordinuoti ES šalių įgyvendinamas priemones.

Daugiau informacijos apie Potvynių direktyvos įgyvendinimą žiūrėti Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje rubrikoje Potvynių rizikos valdymas.

INTERAKTYVŪS POTVYNIŲ GRĖSMĖS IR RIZIKOS ŽEMĖLAPIAI. 

PRELIMINARAUS POTVYNIŲ RIZIKOS VERTINIMO ATNAUJINIMAS 2011 – 2018 M.

POTVYNIŲ RIZIKOS VALDYMO PLANO ATNAUJINIMAS 2013 – 2021 M.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-23