BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


IX. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖS: KOMPIUTERIAI, MONITORIAI

11.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

11.1.1. neturi būti gyvsidabrio foninio apšvietimo šaltiniuose.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.1.2. plastikinės detalės[9]:

11.1.2.1. sveriančios daugiau kaip 25 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ir LST EN ISO 1043-1 „Plastikai. Simboliai ir terminų santrumpos. 1 dalis. Pagrindiniai polimerai ir jų specialiosios charakteristikos“ arba kitą lygiavertį standartą;

11.1.2.2. pagamintos iš skirtingos rūšies plastiko, turi būti lengvai išardomos (kad būtų galima perdirbti).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.1.4. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas;

11.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

11.2.1. stacionarūs kompiuteriai suprojektuoti taip, kad:

– būtų galima keisti atmintinę;

– duomenų laikmeną;

– ekrano mazgą ir skystųjų kristalų foninio apšvietimo įrenginius (jeigu toks apšvietimas integruotas);

– klaviatūrą ir jutiklinį kilimėlį (jeigu toks naudojamas).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.2.2. įkraunamųjų baterijų paketą turi galėti lengvai išimti vienas asmuo. Įkraunamosios baterijos neturi būti į gaminį įklijuotos ar įlituotos ir neturi būti jokių metalinių juostų, lipnių juostelių ar kabelių, kurie kliudytų ištraukti bateriją.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.2.3. turi būti pateikta vartotojo instrukcija apie gaminio aplinkosauginį veiksmingumą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba instrukcija, arba gamintojo interneto svetainėje pateikta laisvai prieinama informacija, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.2.4. plastikinių detalių, sveriančių daugiau kaip 25 g, sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,1 % pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360Fd, H360Df).  

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba įrangos aprašymas, arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.2.5. plastikinės detalės turi būti pagamintos iš vieno ar suderintų polimerų, išskyrus dangą, kurią sudaro ne daugiau kaip dviejų rūšių polimerai, kuriuos galima atskirti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

11.2.6. jeigu naudojama kartoninė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 80 % perdirbtų žaliavų. Jeigu naudojama plastikinė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 60 % perdirbtų žaliavų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27