BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


V. LEIDYBOS, SPAUSDINIMO IR SU SPAUSDINIMU SUSIJUSIOS PASLAUGOS

7.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

7.1.1. spaudiniai turi būti spausdinami ant popieriaus, kuris turi atitikti vieną iš kriterijų:

7.1.1.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba;

7.1.1.2. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 30 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.1.2. popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF (Elementary Chlorine-Free) technologija (balinimui nenaudojamos chloro dujos, bet naudojami chloro junginiai) arba TCF (Totally Chlorine-Free) technologija (balinama deguonimi, vandenilio peroksidu ar kitomis chloro junginių neturinčiomis priemonėmis), arba lygiavertės technologijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.1.3. technologiniuose procesuose neturi būti naudojami ofsetinių plokščių ryškinimo procesai (pavyzdžiui, turi būti naudojama tiesioginė iš kompiuterio į plokštę technologija (angl. Computer to Plate)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija su turimos technologijos aprašymu, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

7.2.1. spaudiniai turi būti spausdinami ant popieriaus, kuris turi atitikti vieną iš kriterijų:

7.2.1.1. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 100 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba;

7.2.1.2. popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 50 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.2.2. paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri įdiegta pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus) arba, supaprastintų pirkimų ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – įstatymai) prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentaiEMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas (toliau – pirkimo vykdytojas) vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

7.2.3.[7]naudojamuose rašaluose, lakuose, dažikliuose, dažų milteliuose neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059), kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), toksiška patekus į akis (EUH070);

7.2.4. sunkiųjų metalų: švino, kadmio, gyvsidabrio ir chromo (VI) bendras kiekis neturi viršyti 100 ppm (mg/kg) spausdinimo rašale, dažuose, folijoje ir laminate.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (7.2.3.–7.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

7.2.5. spausdinimui turi būti naudojami augalinių medžiagų pagrindu pagaminti dažai ir lakai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27