BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


VII. BIURO ĮRANGA

9.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

9.1.1. spausdinimo įranga, kurios vienspalvio spausdinimo ar kopijavimo greitis didesnis kaip 25 A4 formato lapai per minutę, turi turėti automatinio dvipusio spausdinimo ir (ar) kopijavimo įtaisą (angl. duplex). Kita įranga, kurios veikimo greitis mažesnis, turi turėti bent rankinio valdymo funkciją (kopijavimo aparatai) arba galimybę su papildoma programine įranga įdiegti dvipusio spausdinimo ant A4 formato popieriaus funkciją (spausdintuvai, daugiafunkciniai įrenginiai).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.1.2. spausdinimo įranga turi turėti standartinę funkciją (angl. N-up Copy) – viename popieriaus lape išspausdinti ar nukopijuoti 2 arba daugiau dokumento puslapius;

9.1.3. spausdinimo įranga, kurioje naudojamos kasetės, turi turėti galimybę naudoti pakartotinai užpildomą kasetę. Įrangai turi tikti regeneruotos dažomųjų miltelių ir (ar) rašalo kasetės.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (9.1.2–9.1.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.1.4. turi būti pateikiama instrukcija ar naudotojo vadovas, kaip optimizuoti įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą (pavyzdžiui, popieriaus tvarkymo funkcijas, energijos vartojimo efektyvumo funkcijas, vartojimo reikmenis ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo rašytinis patvirtinimas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.1.5. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

9.1.6. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

9.2.1. gamintojas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentaiEMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

9.2.2. tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.2.3. tiekėjas privalo užtikrinti, kad originalių ar joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 5 metus nuo pirkimo dienos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba Nordic Swan, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.2.4. turi būti pateikta informacija apie įrangos grąžinimą gamintojui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

9.2.5. kartoninė pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų žaliavų;

9.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (9.2.5–9.2.6 papunkčiams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai

 

* Šie kriterijai taikomi spausdintuvams, kopijavimo aparatams, daugiafunkciniams įrenginiams ir kt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27