BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


X. MOBILIEJI TELEFONAI IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ ĮKROVIKLIAI

12.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

12.1.1. produktui pagaminti naudojamose spausdintinėse plokštėse neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.1.2. produkto elektronikos komponentuose neturi būti berilio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.1.3. [10]tiekėjas kartu su produktu turi pateikti:

12.1.3.1. produkto naudojimo instrukciją;

12.1.3.2. informaciją apie produkto grąžinimą tiekėjui;

12.1.3.3. informaciją apie integruotas programas;

12.1.3.4. informaciją apie akumuliatoriaus ir baterijų perdirbimą ar šalinimą;

12.1.3.5. informaciją, kaip išvengti energijos naudojimo, kai mobiliojo telefono baterija neįkraunama.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba tiekėjo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.1.4. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

12.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

12.2.1. visos plastikinės dalys, kurių svoris ≥10 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar kitą lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.2.2. produktas turi būti suprojektuotas taip, kad būtų galima lengvai jį išardyti, atskiriant skirtingas medžiagų dalis, ir, esant galimybei, perdirbti plastikines dalis ir akumuliatorius, siekiant panaudoti žaliavą kaip kitų funkcinių mazgų[11] medžiagų dalį.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba gamintojo deklaracija, arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.2.3. antipirenų sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų ar preparatų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.2.4.[12]produkto sudėtyje turi būti perdirbtų medžiagų masės tam tikra procentinė dalis[13]. Perdirbtų medžiagų naudojimas neturi daryti poveikio telefono veikimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija (pagal LST EN ISO 14021 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. Savarankiški aplinkosauginiai pranešimai (II tipo aplinkosauginis ženklinimas)“ (toliau – LST EN ISO 14021) ar kitą lygiavertį standartą) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

12.2.5.[14] tiekėjas kartu su produktu turi pateikti:

12.2.5.1. informaciją apie aparato grąžinimo tiekėjui ir atskirų jo dalių perdirbimo galimybes;

12.2.5.2. informaciją apie pakuotę, procentinę perdirbtą jos dalį;

12.2.6. turi būti galimybė įsigyti baterijas, įkroviklius, ausines 5 metus nuo produkto įsigijimo dienos;

12.2.7. turi būti galimybė, nekeičiant viso telefono aparato, keisti tik atskiras jo dalis (pavyzdžiui, skaitmenų klaviatūrą, baterijas, įkroviklius ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (12.2.5–12.2.7 papunkčiams) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

13.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

13.1.1. išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas:

13.1.1.1. be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato) neturi viršyti[15]:

Vardinė išėjimo galia, Po

Elektros energijos sąnaudos

≥ 0,3 W ir ≤ 8,0 W

0,25 W

 

13.1.1.2. vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu[16] (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) neturi būti mažesnis už šias ribas:

NNr.

Vardinė išėjimo galia, Po (gamintojo nurodyta išėjimo galia)

AC-AC ir AC-DC išoriniai maitinimo šaltiniai, išskyrus žemos įtampos išorinius maitinimo šaltinius

Žemos įtampos išoriniai maitinimo šaltiniai[17]

1.

P≤1,0 W

0,480 ∙P+0,140

0,497 ∙Po+0,067

2.

1,0 W < Po≤ 51,0 W

0,063∙ ln (Po) + 0,622

0,075∙ ln (Po) + 0,561

3.

P>51,0 W

0,870

0,860

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Energy Star ženklas arba techniniai dokumentai, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

13.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

13.2.1. išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas, esant būsenai be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato), neturi viršyti[18]:

 

Vardinė išėjimo galia, Po

Elektros energijos sąnaudos

≥ 0,3 W ir ≤ 8,0 W

0,15 W

 

13.2.2. [19]išorinių maitinimo šaltinių, esant būsenai be apkrovos (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros tinklo, bet neprijungtas prie mobiliojo telefono aparato) sunaudojamos elektros energijos kiekis turi būti proporcingai mažesnis už 0,15 W;

13.2.3. išorinių maitinimo šaltinių vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu (kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie mobiliojo telefono aparato) turi būti proporcingai didesnis negu nurodyta minimalių aplinkos apsaugos kriterijų 13.1.1.2. papunktyje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (13.2.1–13.2.3 papunkčiams) techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27