BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


22.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

22.1.1. 70 % medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentas: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.1.2. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

22.1.2.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.1.2.2. neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

22.1.2.3. neturi būti ftalatų, kurie naudojimo metu atitiktų priskyrimo kuriai nors iš šių frazių (ar jų derinių) kriterijus: H360D, H360F, 361f pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

22.1.2.4. neturi būti aziridino;

22.1.2.5. neturi būti chromo (VI) junginių;

22.1.2.6. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm;

22.1.3. baldų surinkimui naudojamose medžiagose (klijuose, lipaluose) lakiųjų organinių junginių (LOJ) neturi būti daugiau kaip 5 % medžiagos masės.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (22.1.2.2–22.1.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.1.4. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.1.5. baldų tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gaminio aprašymas arba atitinkama deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.1.6. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

22.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

22.2.1. visa mediena, medienos medžiagos ir gaminiai turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: sertifikatas FSC arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.2. mediena, priskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal LST EN 350-2 „Medienos ir medienos produktų ilgaamžiškumas. Natūralusis medienos ilgaamžiškumas. 2 dalis. Atrinktų svarbių Europoje medienos rūšių natūraliojo ilgaamžiškumo ir įmirkumo vadovas“ (toliau – LST EN 350-2) ar lygiavertį standartą, neturi būti apdorojama konservantais;

22.2.3. mediena, nepriskiriama 1 arba 2 atsparumo klasei pagal LST EN 350-2 ar lygiavertį standartą, neturi būti apdorojama cheminėmis medžiagomis, klasifikuojamomis priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (22.2.2–22.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba tiekėjo deklaracija, arba saugos duomenų lapas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.4. poliuretano putplasčio (PUR putplasčio) išpūtimo agentas neturi būti hidrofluorangliavandeniliai ar metilenchloridas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.5. tekstilės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (32 produkto „Tekstilės gaminiai“ minimalius aplinkos apsaugos kriterijus).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.6. pagaminto baldo sudėtyje turi būti medienos medžiagų, plastikų ir (ar) metalų, pagamintų iš perdirbtų žaliavų, masės tam tikra procentinė dalis[22].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų masės procentinė dalis, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.7. kamšalai turi tenkinti European Ecolabel ekologinio ženklo kriterijus (2014 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimas (2014/391/ES), kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą lovų čiužiniams (OL 2014 L 184, p. 18).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba CertiPUR, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.8. tekstilės medžiagų sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis ekologiškai pagamintos medvilnės ir kitų natūralių pluoštų (pluoštai turi būti pagaminti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p. 1)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: naudojamų pluoštų kilmės ir jų gamybos ekologiškumo įrodymas (ekologinis ženklas) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.9. tekstilės medžiagų sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis perdirbtų pluoštų, t.y. pluoštų, pagamintų tik iš tekstilės gaminių bei drabužių gamybos nuokarpų ar vartojimo atliekų (tekstilės ar kt.)

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: naudojamų perdirbtų pluoštų kilmės įrodymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.10. baldų pakuotės turi būti pagamintos iš tinkamos perdirbti medžiagos ir (ar) medžiagų, gautų iš atsinaujinančių išteklių, arba naudojamos daug kartų;

22.2.11. visas pakuočių medžiagas turi būti įmanoma lengvai rankomis surūšiuoti į perdirbti tinkamas vienos rūšies medžiagas (kartonas, plastikas, popierius, audinys ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (22.2.10−22.2.11 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba European Ecolabel, arba pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

22.2.12. pakuočių medžiagų (plastikų ir kartono) sudėtyje turi būti tam tikra procentinė dalis perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuočių aprašymas arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27