BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XV. VALYMO PRIEMONĖS IR PASLAUGOS

25.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

25.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

25.1.2. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis;

25.1.3. purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų;

25.1.4. produktai purkštuvuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (25.1.2–25.1.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

25.1.5. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

25.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

25.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

25.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[25], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[26], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[27]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[28], H410, H411, H412[29]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

25.2.3. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę šių cheminių medžiagų:

25.2.3.1. fosforo (P) (100 g universalaus valiklio, kuris naudojamas neskiestas, fosforo kiekis neturi viršyti 0,2 g; universalių valiklių, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, fosforo kiekis neturi viršyti 0,02 g dozės, kurios pagal gamintojo rekomendaciją reikia paruošti 1 l plovimo vandens);

25.2.3.2. biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (25.2.1–25.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

25.2.4. produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)[30] vertė turi neviršyti:

25.2.4.1. universaliems valikliams, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, − 18 000 l. CDVilgalaikis vertė, apskaičiuota pagal gramais nurodytą produkto dozę, kurios pagal gamintojo rekomendaciją reikia norint paruošti 1 litrą plovimo vandens (įprastai suteptiems paviršiams);

25.2.4.2. 100 g universalaus valiklio, kuris naudojamas neskiestas, − 52 000 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

25.2.5. pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)[31] neturi viršyti šių verčių:

25.2.5.1. koncentruotiems produktams, įskaitant skystos ir kietos konsistencijos koncentruotus produktus, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, − 1,2 gramo pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens);

25.2.5.2. paruoštiems naudoti produktams, t. y. produktams, kurie naudojami neskiesti, − 150 gramų pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

25.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

26.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

26.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

26.1.2. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis;

26.1.3. purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų;

26.1.4. produktai purkštuvuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (26.1.2–26.1.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

26.1.5. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

26.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

26.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

26.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[32], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[33], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[34]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[35], H410, H411, H412[36]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

26.2.3. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę šių cheminių medžiagų:

26.2.3.1. fosforo (P) (100 g produkto fosforo kiekis neturi viršyti 1 g);

26.2.3.2. biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (26.2.1–26.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

26.2.4. produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)30vertė 100 g produkto neturi viršyti 80 000 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

26.2.5. pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)31 neturi viršyti šių verčių:

26.2.5.1. koncentruotiems produktams, įskaitant skystos ir kietos konsistencijos koncentruotus produktus, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, − 1,2 gramo pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens);

26.2.5.2. paruoštiems naudoti produktams, t. y. produktams, kurie naudojami neskiesti, − 150 gramų pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

26.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

27.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

27.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

27.1.2. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis;

27.1.3. purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (27.1.2–27.1.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

27.1.4. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

27.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

27.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

27.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[37], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[38], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[39]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[40], H410, H411, H412[41]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

27.2.3. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę šių cheminių medžiagų:

27.2.3.1. fosforo (P);

27.2.3.2. biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (27.2.1–27.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

27.2.4. produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)[42] vertė 100 g produkto neturi viršyti 4 800 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

27.2.5. pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)[43] neturi viršyti šių verčių:

27.2.5.1. koncentruotiems produktams, įskaitant skystos ir kietos konsistencijos koncentruotus produktus, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, – 1,2 gramo pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens);

27.2.5.2. paruoštiems naudoti produktams, t. y. produktams, kurie naudojami neskiesti, − 150 gramų pakuotės litrui naudojamo tirpalo (plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

27.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

28.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

28.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

28.1.2. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

28.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

28.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

28.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

28.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[44], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[45], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[46]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[47], H410, H411[48], H412[49]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

28.2.3. produkto, skirto profesionaliam naudojimui, sudėtyje kvapiųjų medžiagų, kurioms yra priskirtos frazės H317 ir H334, neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę;

28.2.4. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (28.2.1–28.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

28.2.5. produkto rekomenduojamos dozės, apskaičiuotos 1 litrui plovimo vandens, ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)42 vertė neturi viršyti 3 800 l;

28.2.6. ploviklių, kurie prieš naudojimą skiedžiami vandeniu, pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)43 neturi būti didesnis už 1,2 gramo pakuotės litrui naudojimo tirpalo (indų plovimo vandens).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (28.2.5–28.2.6 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

28.2.7. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

29.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

29.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę;

29.1.2. produkto sudėtyje neturi būti fosfatų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (29.1.1–29.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.1.3. rekomenduojama produkto dozė 1 kg skalbinių 2,5 mmol CaCO3/l vidutinio kietumo vandeniui neturi viršyti:

Nr.

Produkto tipas

Dozė[50] (milteliai arba tabletės)

g/kg skalbinių

Dozė[51] (skystis ar gelis)

ml/kg skalbinių

1.

Stiprių teršalų ploviklis, spalvotų audinių ploviklis

17,0

17,0

2.

Silpnų teršalų ploviklis

17,0

17,0

3.

Dėmių valiklis (tik pirminiam apdorojimui)

2,7

2,7

 

29.1.4. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (29.1.3–29.1.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.1.5. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.1.6. [52]turi būti pateikta informacija apie skalbimui rekomenduotiną vandens temperatūrą;

 

 

29.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

29.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

29.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[53], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[54], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[55]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[56], H410[57], H411[58], H412[59]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413[60]), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

29.2.3. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (29.2.1–29.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.2.4. produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)[61] vertė neturi viršyti:

29.2.4.1. stiprių teršalų skalbinių plovikliams (visų pavidalų) – 35 000 l/1 kg skalbinių;

29.2.4.2. silpnų teršalų skalbinių plovikliams (visų pavidalų) – 20 000 l/1 kg skalbinių;

29.2.4.3. dėmių valikliams (visų pavidalų) – 3 500 l/kg skalbinių[62].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.2.5. pagrindinės pakuotės ir naudmenų masės santykis (WUR)43 neturi viršyti šių verčių[63]:

29.2.5.1. milteliams − 1,2 g/kg skalbinių;

29.2.5.2. kitiems (pavyzdžiui, skysčiams, geliams, tabletėms, kapsulėms) – 1,5 g/kg skalbinių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

29.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

30.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

30.1.1. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę;

30.1.2. produkte neturi būti fosfatų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (30.1.1–30.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

30.1.3. visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis;

30.1.4. kartoninė pagrindinė pakuotė turi būti pagaminta ne mažiau kaip 80 % iš perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (30.1.3–30.1.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

30.1.5. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

30.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

30.2.1. produkto sudėtyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, ir kurių koncentracija galutiniame produkte daugiau negu 0,01 % pagal masę;

30.2.2. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317)[64], įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334)[65], sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[66]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400[67], H410[68], H411[69], H412[70]), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

30.2.3produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę biocidų, naudojamų ne kaip konservantai. Produkte gali būti biocidų tik tuo atveju, jeigu jie naudojami produktui konservuoti ir jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 jiems priskiriamos H410 arba H411, nebent jie nėra potencialiai bioakumuliatyvūs, t. y. oktanolio vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas log POW < 3,0 (nebent eksperimentiškai nustatytas biologinės koncentracijos koeficientas BCF ≤ 100).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (30.2.1–30.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

30.2.4. produkto ribinio skiedimo tūrio (CDVilgalaikis)61 vertė neturi viršyti:

30.2.4.1. indaplovėse naudojamiems vienos funkcijos plovikliams – 25 000 l/plovimui;

30.2.4.2. indaplovėse naudojamas daugiafunkciniams plovikliams – 30 000 l/plovimui;

30.2.4.3. skalavimo priemonėms – 10 000 l/plovimui;

30.2.5. pagrindinėje pakuotėje produkto kiekis neturi viršyti 2 g vienam plovimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (30.2.4–30.2.5 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

30.2.6. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 31.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

31.1.1. paslaugai atlikti naudojamos priemonės turi tenkinti atitinkamus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (produktų: 25 „Universalūs valikliai“, 26 „Sanitarinės įrangos valikliai“, 27 „Langų valymo priemonės“, 28 „Rankomis plaunamų indų plovikliai“, 29 „Skalbinių plovikliai, dėmių valikliai“, 30 „Indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės“ minimalius aplinkos apsaugos kriterijus).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: priemonių, kurios bus naudojamos paslaugai atlikti, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės tenkina nustatytus reikalavimus arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

31.1.2. [69]paslaugos teikėjas sutarties vykdymo laikotarpiu, praėjus 6[70] mėnesiams po sutarties pasirašymo ir vėliau kiekvienų metų pabaigoje, turi pateikti ataskaitą apie sunaudotas valymo priemones, nurodant jų pavadinimus ir kiekį;

31.1.3. [71]valymo paslaugas teikiantis personalas turi būti reguliariai mokomas naudoti įvairias valymo priemones, valymo metodus, įrangą ir naudojamas mašinas; tvarkyti atliekas; dirbti saugiai ir nedarant žalos aplinkai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (31.1.2–31.1.3 papunkčiams) pateikta ataskaita arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

31.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

31.2.1. [72]paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentaiEMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

31.2.2. paslaugai atlikti naudojamos priemonės turi tenkinti atitinkamus išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus (25–30 punktuose).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: priemonių, kurios bus naudojamos paslaugai atlikti, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės tenkina nustatytus reikalavimus, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

31.2.3. [73]turi būti aplinkosaugos, sveikatos ir saugos standartų pagrindu parengtos aiškios darbo instrukcijos, kurios:

31.2.3.1. atsižvelgtų į konkrečių pastato zonų valymo dažnumą, geriausios valymo priemonės parinkimą, valymo priemonės saikingą naudojimą ir bendrą valymo priemonių kiekio sumažinimą;

31.2.3.2. būtų patalpintos pastate taip, kad valymo paslaugas atliekantys darbuotojai galėtų jomis naudotis bet kuriuo darbo metu;

31.2.4. [74]turi būti naudojami nekenksmingi aplinkai valymo metodai: linoleumo dangų sausasis valymas, daugkartinio naudojimo mikropluošto šluosčių naudojimas ir kt.;

31.2.5. [75]turi būti nurodytas konkretus tiekėjo atstovas (koordinatorius), atsakingas už valymo paslaugų teikimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (31.2.3–31.2.5 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27