BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XVIII. SODO PRIEŽIŪROS PREKĖS IR PASLAUGOS

39.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

39.1.1. ne mažiau kaip 80 % dekoratyvinių augalų turi būti vietos sąlygomis auginti tinkamų rūšių augalai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

39.1.2. jeigu taikoma, pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

39.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

39.2.1. ne mažiau kaip 90 % dekoratyvinių augalų turi būti vietos sąlygomis auginti tinkamų rūšių augalai;

39.2.2. ne mažiau kaip 50 % dekoratyvinių augalų turi būti ekologiškai išauginti augalai pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91“ (OL 2007 L 189, p.1).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (39.2.1–39.2.2 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

39.2.3. augalų laikymo ir pristatymo talpos turi būti:

39.2.3.1. tinkamos pakartotinai naudoti. Pasodinus augalą, talpos turi būti grąžinamos tiekėjui;

39.2.3.2. biologiškai skaidžios:

39.2.3.2.1. pagamintos iš 100 % biologiškai skaidžių medžiagų, tinkamų kompostuoti (pavyzdžiui, šiaudų, kamštienos, medienos miltų, ar kukurūzų krakmolo);

39.2.3.2.2. jose neturi būti sintetinių plastikų, plastifikatorių ar biocidinių medžiagų, kurių yra biocidų ar konservantų sudėtyje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba tiekėjo deklaracija, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas (pagal LST EN 13432 „Pakuotės. Pūdymo ir biologinio irimo būdu atgaunamų pakuočių reikalavimai. Bandymo schema ir galutinio pakuočių priėmimo vertinimo kriterijai“ arba lygiavertį standartą), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

39.2.4. Maži augalai turi būti tiekiami įpakavimo dėžėse ar dėžutėse, kurios grąžinamos tiekėjui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

40.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

40.1.1. produkte neturi būti šių medžiagų:

40.1.1.1. durpių;

40.1.1.2. neapdoroto nuotekų dumblo (gali būti naudojamas tik kompostuotas, chemiškai stabilizuotas nuotekų dumblas);

40.1.2. produkte neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau kaip 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (40.1.1–40.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

40.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

40.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

40.2.1. produkte esančios organinės medžiagos turi būti gautos perdirbus ir (ar) pakartotinai panaudojus atliekas (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

40.2.2. produkte dumblo gali būti tik tada, jei yra nurodoma, kad šis dumblas yra viena iš atliekų (pagal 2001 m. sausio 16 d. EEE Jungtinio Komiteto sprendimą 2001/118/EB (OL 2002 L 88, p. 20)):

40.2.2.1. 0203 05 [141] nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs ruošiant ir perdirbant vaisius, daržoves, grūdus, maistinį aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; gaminant konservus; gaminant mieles ir mielių ekstraktą, gaminant ir fermentuojant melasą;

40.2.2.2. 0204 03 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant cukrų;

40.2.2.3. 0205 02 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas pieno pramonėje;

40.2.2.4. 0206 03 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas kepimo ir konditerijos pramonėje;

40.2.2.5. 0207 05 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą);

40.2.3. produkte neturi būti cheminių medžiagų daugiau negu (kiekis apskaičiuotas sausai produkto masei) mg/kg:

40.2.3.1. Cinkas (Zn)    300;

40.2.3.2. Varis (Cu)     100;

40.2.3.3. Nikelis (Ni)     50;

40.2.3.4. Kadmis (Cd)     1;

40.2.3.5. Švinas (Pb)     100;

40.2.3.6. Gyvsidabris (Hg)  1;

40.2.3.7. Chromas (Cr)   100;

40.2.4. produkto sudėtyje (kai produkto dalelių dydis > 2 mm) stiklo, metalo ir plastiko kiekis turi sudaryti mažiau negu 0,5 %, skaičiuojant sausai medžiagos masei;

40.2.5. produkto sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 % pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas ar labai toksiškas dujas (EUH029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351[142]), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), toksiška patekus į akis (EUH070), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059);

40.2.6. produktai turi būti patiekiami kietajame pavidale ir jų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 25 % sausos medžiagos masės ir ne mažiau kaip 15 % organinės sausos medžiagos masės;

40.2.7. produktai neturi viršyti pirminių ligos sukėlėjų didžiausios leistinos normos:

40.2.7.1. salmonelės: neturi būti 25 g mėginyje;

40.2.7.2. E. Coli: <1 000 MPN/g (MPN: labiausiai tikėtinas skaičius) (kai produktų organinė medžiaga yra sudaryta tik iš augalų, sodo ar parko atliekų).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (40.2.1–40.2.7 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

40.2.8. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

41.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

41.1.1. drėkinimo sistemoje turi būti įmanoma reguliuoti įvairioms sodo zonoms paskirstomo vandens kiekį;

41.1.2. drėkinimo sistemoje turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti laistymo trukmei programuoti;

41.1.3. drėkinimo sistemoje turi būti įrengti hidrometrai, matuojantys dirvos drėgnumą ir automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra pakankamai drėgna.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (41.1.1–41.1.3 papunkčiams) techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

41.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai;

41.2.1. turi būti išnaudojama galimybė panaudoti lietaus ir (ar) „pilkuosius“, t. y. nutekamojo vandens iš kriauklių, vonios, skalbyklės, dušo vandenis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

42.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

42.1.1. sodo technika, kurioje įrengtas vidaus degimo variklis, turi būti suprojektuota taip, kad galėtų būti varoma vienos ar kelių rūšių degalais (įskaitant biodegalus), atitinkančiais teisės aktuose numatytus kokybės reikalavimus (Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. D1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.1.2. sodo technikos skleidžiamas triukšmas neturi būti didesnis už atitinkamą triukšmo lygį:

Nr.

Mašina

Aprašymas

Didžiausias leidžiamas garso galios lygis LWA, (dB/1 pW)

1.

Vejapjovės (įskaitant vejos traktorius) ir purenamieji kultivatoriai

L[143] ≤ 50 cm

50 < L ≤ 120 cm

L > 120 cm

94

98

103

2.

Krūmapjovės

≤ 1,5 kW

> 1,5 kW

107

110

3.

Skarifikatoriai

Degimo variklis

99 + 2 lg P[144]

4.

Grandininiai pjūklai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

104

 

108 + 2P

5.

Vielinės žoliapjovės

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

94

104

6.

Žoliapjovės ir

gyvatvorių genėtuvai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

96

103

7.

Lapų rinktuvai

Elektrinis variklis

99

 

8.

Lapų rinktuvai

Vidaus degimo variklis

104

9.

Lapų pūstuvai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

99

105

10.

Motorinės žirklės

≤ 1,5 kW

> 1,5 kW

107

110

11.

Motoriniai purentuvai

 

93

12.

Rotoriniai kultivatoriai

 

93

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.1.3. [145]sodo technikos skleidžiamas triukšmas turi būti mažesnis negu nurodyta 42.1.2 kriterijuje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.1.4. jeigu taikoma, pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

42.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

42.2.1. sodo technikos skleidžiamas triukšmas neturi būti didesnis už atitinkamą triukšmo lygį:

Nr.

Mašina

Aprašymas

Didžiausias leidžiamas garso galios lygis LWA, (dB/1 pW)

1.

Vejapjovės (įskaitant vejos traktorius) ir purenamieji kultivatoriai

L ≤ 50 cm

50 < L ≤ 120 cm

L > 120 cm

92

96

101

2.

Krūmapjovės

≤ 1,5 kW

> 1,5 kW

105

108

3.

Skarifikatoriai

Degimo variklis

97 + 2 lg P

4.

Grandininiai pjūklai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

102

106 + 2P

5.

Vielinės žoliapjovės

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

92

102

6.

Žoliapjovės ir

gyvatvorių genėtuvai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

94

101

7.

Lapų rinktuvai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

97

102

8.

Lapų pūstuvai

Elektrinis variklis

Vidaus degimo variklis

97

103

9.

Motorinės žirklės

≤ 1,5 kW

> 1,5 kW

105

108

10.

Motoriniai purentuvai

 

91

11.

Rotoriniai kultivatoriai

 

91

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba įrangos aprašymas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.2.2. sodo technikoje turi būti galimybė naudoti biologiškai skaidžias variklio tepalines alyvas (dvitakčiuose varikliuose) arba regeneruotas variklio tepalines alyvas (keturtakčiuose varikliuose);

42.2.3. sunkesnės kaip 50 g plastikinės dalys turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą. Šis reikalavimas netaikomas elektros kabeliams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (42.2.2–42.2.3 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba the Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.2.4. sodo technika turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima papildyti degalus ir ją valyti, neišpilant degalų ir neleidžiant jiems ištekėti;

42.2.5. sodo technikos plastikinių dalių sudėtyje neturi būti sunkiųjų metalų kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

42.2.6. sodo technikos paviršių apdorojimo medžiagų sudėtyje neturi būti sunkiųjų metalų kadmio, švino, gyvsidabrio ar jų junginių;

42.2.7. [146]sodo technikos skleidžiamas triukšmas turi būti mažesnis negu nurodyta 42.2.1 kriterijuje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (42.2.4–42.2.7 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

42.2.8. išmetamų dujų kiekis neturi būti didesnis negu (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-221 „Dėl Aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“):

 

Cilindro tūris, cm3

 

Anglies monoksidas (CO) (g/kWh)

 

Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (g/kWh)

 

HC + NOx*

 

Nešiojamųjų mechanizmų varikliai:

 

< 20

 

805

 

50

20 ≤ V < 50

 

805

 

50

 

≥ 50

 

603

 

72

 

Nenešiojamųjų mechanizmų varikliai:

 

< 66

 

610

 

50,0

66 ≤ V < 100

 

610

 

40,0

100 ≤ V < 225

 

610

 

16,1

 

≥ 225

 

610

 

12,1

*Išmetamo NOkiekis visoms variklių klasėms neturi viršyti 10 g/kWh.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

43.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

43.1.1. produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

43.1.1.1. ≥ 50 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

43.1.1.2. ≥ 45 % (masė/masė) tepaluose;

43.1.1.3. ≥ 70 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

43.1.1.4. ≥ 50 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose;

43.1.2. produkte neturi būti naudojamos cheminės medžiagos klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš toliau nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059), kontaktuodama su vandeniu ar rūgštimis išskiria toksiškas arba labai toksiškas dujas (EUH 029, EUH031, EUH032), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), toksiška patekus į akis (EUH070).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (43.1.1–43.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

43.1.3. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

43.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

43.2.1. produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

43.2.1.1. ≥ 55 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

43.2.1.2. ≥ 50 % (masė/masė) tepaluose;

43.2.1.3. ≥ 75 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

43.2.1.4. ≥ 55 % (masė/ masė) dvitakčių variklių alyvose.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

44.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

44.1.1. [86]paslaugos teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: atliekų mažinimas ir surinkimas; vandens ir elektros energijos sunaudojimo mažinimas; pesticidų ir herbicidų naudojimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

44.1.2. jeigu teikiant paslaugas bus tręšiamas dirvožemis, tręšimui turi būti naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, atitinkančios aplinkos apsaugos kriterijus:

44.1.2.1. produkte neturi būti durpių ir neapdoroto nuotekų dumblo (gali būti naudojamas tik kompostuotas, chemiškai stabilizuotas nuotekų dumblas);

44.1.2.2. produkte esančios organinės medžiagos turi būti gautos perdirbus ir (ar) pakartotinai panaudojus atliekas (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 71 straipsnis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas);

44.1.2.3. produkte dumblo gali būti tik tada, jei yra nurodoma, kad šis dumblas yra viena iš atliekų (pagal 2001 m. sausio 16 d. EEE Jungtinio Komiteto sprendimą 2001/118/EB (OL 2002 L 88, p. 20)):

44.1.2.3.1. 0203 05 [87]nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs ruošiant ir perdirbant vaisius, daržoves, grūdus, maistinį aliejų, kakavą, kavą, arbatą ir tabaką; gaminant konservus; gaminant mieles ir mielių ekstraktą, gaminant ir fermentuojant melasą;

44.1.2.3.2. 0204 03 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant cukrų;

44.1.2.3.3. 0205 02 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas pieno pramonėje;

44.1.2.3.4. 0206 03 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas kepimo ir konditerijos pramonėje;

44.1.2.3.5. 0207 05 nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, susidaręs gaminant alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą);

44.1.2.4. produkte neturi būti cheminių medžiagų daugiau negu (kiekis apskaičiuotas sausai produkto masei) mg/kg:

44.1.2.4.1. Cinkas     (Zn) – 300;

44.1.2.4.2. Varis      (Cu) -100;

44.1.2.4.3. Nikelis     (Ni) -  50;

44.1.2.4.4. Kadmis     (Cd) -  1;

44.1.2.4.5. Švinas     (Pb) -100;

44.1.2.4.6. Gyvsidabris (Hg) -  1;

44.1.2.4.7. Chromas   (Cr) – 100.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

44.1.3. sodo technikos tepalinės alyvos turi būti biologiškai skaidžios ir netoksiškos. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

44.1.3.1. ≥ 50 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

44.1.3.2. ≥ 45 % (masė/masė) tepaluose;

44.1.3.3. ≥ 70 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

44.1.3.4. ≥ 50 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

44.1.4. reikalavimai laistymui:

44.1.4.1. neturi būti naudojamas geriamas vanduo, turi būti išnaudojama galimybė panaudoti lietaus ir (ar) „pilkuosius“, t.y. nutekamojo vandens iš kriauklių, vonios, skalbyklės, dušo vandenis;

44.1.4.2. turi būti naudojamas mulčius, stabdantis vandens garavimą;

44.1.4.3. įrengiamos automatizuoto drėkinimo sistemos (jeigu reikalinga jas įrengti) turi tenkinti šiuos reikalavimus:

44.1.4.3.1. drėkinimo sistemoje turi būti įmanoma reguliuoti įvairioms sodo zonoms paskirstomo vandens kiekį;

44.1.4.3.2. drėkinimo sistemoje turi būti įrengti reguliuojami laikmačiai, skirti laistymo trukmei programuoti;

44.1.4.3.3. drėkinimo sistemoje turi būti įrengti hidrometrai, matuojantys dirvos drėgnumą ir automatiškai nutraukiantys drėkinimą, kai dirva yra pakankamai drėgna;

44.1.5. turi būti tvarkomos atliekos:

44.1.5.1. organinės atliekos (sudžiūvę lapai, genėjimo atliekos, žolė ir kt.) – kompostuojamos;

44.1.5.2. sumedėjusios organinės atliekos (šakos ir kt.) – smulkinamos ir naudojamos plotams mulčiuoti;

44.1.5.3. pakuočių atliekos (popierius, plastikas ir kt.) – rūšiuojamos;

44.1.5.4. pavojingų medžiagų atliekos (augalų apsaugos produktai ir jų pakuotės), variklinė alyva surenkama ir perduodama atliekas tvarkančiai įmonei;

44.1.6. [88]tiekėjas kasmet turi pateikti ataskaitą apie laistymui sunaudoto vandens kiekį; sunaudotų degalų, trąšų, augalų apsaugos priemonių, tepalinių alyvų kiekį; susmulkintų sodo atliekų kiekį, gauto mulčiaus sunaudotą kiekį, sutaupyto vandens kiekį (gautą naudojant „pilkuosius“ vandenis);

44.1.7. [89]tiekėjas turi pranešti užsakovui apie kiekvieną invazinį augalą ar gyvūną ir, suderinus su užsakovu, imtis atitinkamų veiksmų;

44.1.8. [90]augalų apsaugai vietoje cheminių augalų apsaugos produktų tiekėjas turi naudoti alternatyvius augalų apsaugos metodus (šiluminį, mechaninį ar biologinį kenkėjų naikinimą);

44.1.9. [91]jeigu teikiant paslaugas bus sodinami nauji dekoratyviniai augalai, jie turi būti ekologiškai išauginti;

44.1.10. [92]transporto priemonės, naudojamos teikiant paslaugą, turi atitikti Euro 4 arba IV, arba didesnį išmetamųjų dujų standartą;

44.1.11. [93]sodo darbuotojai turi būti apmokyti taikyti aplinkai nekenksmingą sodininkystės praktiką (vandens ir energijos taupymas, atliekų kiekio mažinimas, atliekų tvarkymas, atsinaujinančių išteklių pagrindu pagamintų produktų naudojimas, alternatyvūs augalų apsaugos metodai, chemijos produktų naudojimas ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (44.1.4–44.1.11 papunkčiams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

44.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

44.2.1. sodo technikos tepalinės alyvos turi būti biologiškai skaidžios ir netoksiškos. Produkto formulės sudėtyje anglies, gautos iš atsinaujinančių išteklių (augalinių aliejų arba gyvūninių riebalų), turi būti:

44.2.1.1. ≥ 55 % (masė/masė) hidraulinėje alyvoje;

44.2.1.2. ≥ 50 % (masė/masė) tepaluose;

44.2.1.3. ≥ 75 % (masė/masė) grandininių pjūklų alyvose ir kituose visiškai sunaudojamuose tepaluose;

44.2.1.4. ≥ 55 % (masė/masė) dvitakčių variklių alyvose;

44.2.2. [94]praėjus mėnesiui po sutarties pasirašymo tiekėjas turi atlikti sunaudoto vandens skaičiavimus ir nustatyti kiek vidutiniškai reikia vandens augalams palaistyti konkrečioje vietoje. Jeigu reikalinga sodinti naujus augalus, augalai turi būti parinkti pagal jų poreikį laistymui, išskyrus atvejus, kai augalai parinkti anksčiau;

44.2.3. jeigu teikiant paslaugas bus tręšiamas dirvožemis, tręšimui turi būti naudojamos dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, atitinkančios reikalavimus:

44.2.3.1. produkto sudėtyje (kai produkto dalelių dydis > 2 mm) stiklo, metalo ir plastiko kiekis turi sudaryti mažiau negu 0,5 %, skaičiuojant sausai medžiagos masei;

44.2.3.2. produktas turi būti patiekiamos kietajame pavidale ir jų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 25 % sausos medžiagos masės ir ne mažiau kaip 15 % organinės sausos medžiagos masės;

44.2.3.3. produktas neturi viršyti pirminių ligos sukėlėjų didžiausios leistinos normos:

44.2.3.3.1. salmonelės: neturi būti 25 g mėginyje;

44.2.3.3.2. E. Coli: <1 000 MPN/g (MPN: labiausiai tikėtinas skaičius) (kai produktų organinė medžiaga yra sudaryta tik iš augalų, sodo ar parko atliekų);

44.2.4. [95]transporto priemonės, naudojamos teikiant paslaugą, turi atitikti Euro 5 arba V, arba didesnį išmetamųjų dujų standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (44.2.1–44.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba tiekėjo deklaracija (44.2.2 papunkčiui), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27