BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XX . TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS

47.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

47.1.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

47.1.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atitinkamai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (OL 2006 L 161, p. 1);

47.1.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

47.1.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pavyzdžiui, kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, arba iš tinkamai išaugintų miškų[169].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal kokybės vadybos sistemą: LST EN ISO 9000 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas“ (toliau – LST EN ISO 9000), aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

47.1.3. [170]produkto tiekėjas turi pateikti rašytinę informaciją apie produktą:

47.1.3.1. gamintojo pavadinimas, pagaminimo data, pagaminimo partijos Nr.;

47.1.3.2. termoizoliacinės charakteristikos;

47.1.3.3. medžiagos, iš kurių yra pagamintas produktas;

47.1.3.4. produkto matmenys, svoris;

47.1.3.5. perdirbtų medžiagų kiekis produkte, pažymint kiekvienos medžiagos masę tūrio vienete;

47.1.3.6. maksimali saugojimo trukmė ar sumontavimo terminas;

47.1.3.7. laikas po montavimo, po kurio produktas įgaus galutinį storį;

47.1.3.8. transportavimo ir montavimo instrukcija;

47.1.3.9. saugojimo instrukcija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

47.1.4. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

47.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

47.2.1. produktui (įskaitant ir montavimą, jeigu perkama su montavimo paslauga) turi būti suteikiama ne mažesnė nei 20 metų garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

47.2.2. [171]produkte turi būti tam tikra pakartotinai panaudotų medžiagų procentinė dalis. Tokių medžiagų naudojimas turi užtikrinti reikiamą izoliacijos lygį ir nepabloginti produkto funkcinių ir izoliacinių savybių, tačiau dėl tokių medžiagų naudojimo neturi padidėti produkto storis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

47.2.3. [172]turi būti naudojamas produktas, kurio porodarių globalinio šiltėjimo potencialas (GWP)[173] yra žemesnis, palyginus to paties šiluminio naudingumo produktų porodarius.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27