BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XXI. SIENŲ PLOKŠTĖS*

*Šie kriterijai taikomi gipso kartono plokštėms, klijuotai fanerai, medžio plaušų plokštėms (MDF), orientuotų skiedrantų plokštėms (OSB), medienos drožlių plokštėms, kompozitinėms plokštėms.

48.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

48.1.1. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti:

48.1.1.1. iš 100 % perdirbtos žaliavos (pavyzdžiui, medienos, popieriaus ar kt.);

48.1.1.2. arba pagamintas iš medienos, medienos pluošto arba medienos dalelių, kurių žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000 arba LST EN ISO 14001, ar EMAS), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.1.2gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.1.3. [175]gipso plokščių sudėtyje turi būti daugiau negu 2 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.1.4. [176]turi būti pateikta informacija apie plokščių padengimui nenaudotinas medžiagas (pavyzdžiui, dažai), kurios trukdytų plokščių perdirbimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.1.5. [177]ant produkto pakuotės ar su produktu turi būti pateikta informacija apie produkto saugojimą, transportavimą, montavimą, paviršių apdorojimą, produkto perdirbimą ar šalinimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.1.6. tiekėjas plokščių montavimo metu susidarančias atliekas turi perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms[178].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba EMAS ar LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas (parengtas pagal Aprašo 14 p.), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.1.7. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

48.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

48.2.1plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau negu 5 % (pagal masę) perdirbtų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.2.2. gipso kartono plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš medienos, medienos pluošto arba medienos dalelių, kurių žaliava gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC, miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000 arba LST EN ISO 14001 ar EMAS), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.2.3. plokščių sudėtyje radioaktyviųjų medžiagų gama indeksas (my) ar aktyvumo indeksas (l1) turi būti mažesnis už 1:

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 <1,0 ir CRa/100 =1,0

kur CK pažymi kalio-40 (40K), CRa ˗ radžio-226 (226Ra), CTh˗ torio koncentraciją, išreikštą bekereliais medžiagos (bandinio) 1 kilogramui (Bq/kg)[179].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.2.4produkte neturi būti cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), galinčios pakenkti organams (H371).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

48.2.5. produktas neturi būti impregnuotas, paženklintas, padengtas ar kitaip apdorotas medžiagomis, kurios trukdytų produktą perdirbti ar kompostuoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

49.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

49.1.1. plokštėms pagaminti medienos žaliava turi būti gauta iš tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000 arba LST EN ISO 14001 ar EMAS), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.1.2. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms neturi būti didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro (pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN 13986)) arba formaldehido koncentracija neturi būti didesnė kaip 0,1 ppm (pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (toliau – LST EN 717-1)).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba the Blue Angel, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.1.3. [113]medienos plokštėse turi būti naudojama perdirbtos arba pakartotinai naudojamos medienos tam tikra procentinė dalis[114].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.1.4. [115]tiekėjas turi pateikti informaciją apie plokščių padengimui nenaudotinas medžiagas (pavyzdžiui, dažai), kurios trukdytų plokščių perdirbimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.1.5. [116]ant produkto pakuotės ar su produktu turi būti pateikta informacija apie produkto saugojimą, transportavimą, montavimą, paviršių apdorojimą, produkto perdirbimą ar šalinimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.1.6. tiekėjas plokščių montavimo metu susidarančias atliekas turi perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms[117].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba EMAS ar LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.1.7. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

49.2.1. [118]plokščių sudėtyje turi būti perdirbtų ar pakartotinai naudojamų medžiagų masės tam tikra procentinė dalis[119].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.2. plokščių gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC, sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000 arba LST EN ISO 14001 ar EMAS), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.3. plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą turi būti mažesnė negu 0,124 mg/m3 oro (pagal bandymo metodą LST EN 13986).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba gamintojo deklaracija, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.4. laisvojo formaldehido kiekis faneros plokščių ir laminuotų medžio plokščių klijuose neturi viršyti 0,5 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba the Blue Angel, arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.5. kompozitinių plokščių sudėtyje, kurioje yra fenolio rišamųjų medžiagų, fenolio koncentracija neturi būti didesnė negu 14 µg/m3 (nustatyta kameros metodu).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.6. kompozitinių plokščių sudėtyje, kuriose yra metilendifenildiizocianato rišamųjų medžiagų, išmetamų monomerų MDI (aromatinių diizocianatų) kiekis neturi būti didesnis negu 1 µg/m3.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas the Blue Angel arba pripažintos įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

49.2.7. galutiniame produkte neturi būti cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo ar rizikos frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), galinčios pakenkti organams (H371).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Nordic Swan arba pripažintosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27