BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XXIII. LANGAI, STOGLANGIAI IR IŠORINĖS ĮSTIKLINTOS DURYS

51.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

51.1.1. langų gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš tinkamai išaugintų miškų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000 ar LST EN ISO 14001, arba EMAS), arba dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.1.2. perdirbtame plastike švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm. Šis reikalavimas netaikomas plastikinėms detalėms, kurių svoris ≤ 50 g;

51.1.3. produkte neturi būti naudojamas turintis įtakos šiltnamio efektui dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas – (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

51.1.4. produktas, esant normalioms naudojimo sąlygoms, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikiant ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413);

51.1.5. visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (51.1.2–51.1.5 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.1.6. [134]tiekėjas turi pateikti gamintojo rekomendacijas produkto transportavimui, saugojimui, montavimui, eksploatacijai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

51.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

51.2.1. langų gamybai naudojama mediena turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: FSC arba PEFC sertifikatas, arba taikoma medienos kilmės atsekimo sistema (pagal LST EN ISO 9000LST EN ISO 14001 ar EMAS), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.2.2. langų gamybai naudojame plastike neturi būti švino, kadmio, halogeninto parafino, organinio alavo junginių, bisfenolio A, ftalatų ir halogenintų antipirenų. Šis reikalavimas netaikomas ≤ 50 g detalėms;

51.2.3. plastikų gamyboje, chloras neturi būti gaminamas naudojant gyvsidabrį ir asbestą. Šis reikalavimas netaikomas plastikinėms detalėms, kurių svoris ≤ 50 g;

51.2.4. languose ir duryse, kurie pagaminti iš neatsinaujinančių išteklių, turi būti ne mažiau kaip[135]:

51.2.4.1. 30 % perdirbto aliuminio iš profiliuose ar durų varčiose naudojamo viso aliuminio;

51.2.4.2. 30 % perdirbto PVC iš profiliuose ar durų varčiose naudojamo viso PVC;

51.2.4.3. 20 % perdirbto plieno iš profiliuose ar durų varčiose naudojamo viso plieno;

51.2.5. produktui turi būti suteikiama 10 metų garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (52.2.2–52.2.5 papunkčiams) ekologinis ženklas Nordic Swan arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.2.6. [136]produkte tam tikra medžiagų dalis[137] turi būti pagaminta iš pakartotinai panaudotų medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba ekologinis ženklas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.2.7. baigtame įrengti lange cheminiai produktai (dažai, klijai, sandarikliai, glaistai ir kt.) neturi būti klasifikuojami kaip pavojingi žmogaus sveikatai ar aplinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba saugos duomenų lapai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

51.2.8. [138]jeigu kartu su produktu perkami montavimo darbai, rangovas turi atliekas, susidarančias, senus langus keičiant naujais, perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, parengtas pagal Aprašo reikalavimus, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27