BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XXIV. PATALPŲ APŠVIETIMAS

52.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

52.1.1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

52.1.2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.

53.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

53.1.2. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama visame pastate, didžiausią visame pastate vartojamą apšvietimo galią padalijus iš bendro grindų ploto gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Nr.

Pastatų paskirtis

Apšvietimo galios tankis W/m2

1.

Garažų

2,5

2.

Administracinė (teismas, paštas)

14

3.

Kultūros (parodų centrai, muziejai, salės)

9

4.

Specialioji (priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų)

12

5.

Mokslo (profesinės ir aukštosios mokyklos)

13

6.

Gydymo

12

7.

Kultūros (bibliotekos, skaityklos)

12

8.

Administracinė (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

13

9.

Administracinė (darbo patalpa be pertvarų)

11

10.

Specialioji (policija)

14

11.

Specialioji (kalėjimai, tardymo izoliatoriai, pataisos darbų kolonijos)

9

12.

Sporto (salės, klubai)

9

13.

Gyvenamosios

11

14.

Gyvenamosios (tik bendro naudojimo) patalpos

6

15.

Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos

8

16.

Kultūros (kita)

13

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia, padalinta iš visų pastato patalpų bendro grindų ploto arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.1.3. apšvietimas turi atitikti susijusius eksploatacinius parametrus, nustatytus LST EN 12464-1 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje“ (toliau – LST EN 12464-1) standartu arba lygiaverčiais tarptautiniais standartais, arba gerosios praktikos vadovuose, arba Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus parametrus. Atsižvelgiant į patalpos tipą ir jai taikomus reikalavimus, pastarieji gali aprėpti skaistį, tolygumą, akinimo reguliavimą, spalvų perteikimą ir apšviestų objektų spalvą .

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas aprašymas, skaičiavimai, įrodantys eksploatacinių parametrų atitikimą, nustatytiems reikalavimams arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.1.4. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama pavienėje zonoje arba tam tikroje pastato dalyje, didžiausią toje zonoje vartojamą apšvietimo įrangos galią padalijus iš bendro šios zonos grindų ploto ir 100 apšvietos vienetų (100 liuksų) gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Nr.

Patalpų paskirtis

Normuotasis apšvietimo galios tankis

(W/m2/100 lx)

1.

Gyvenamoji (miegamieji)

7,5

2.

Maitinimo (valgyklos)

3,5

3.

Garažų

2,2

4.

Gyvenamoji (bendrojo naudojimo patalpos, įskaitant liftus ir laiptines)

3,2

5.

Kultūros (salės, konferencijų patalpos)

2,8

6.

Sporto (salės)

2,8

7.

Gydymo (ligoninės palatos ir apžiūros patalpos)

4

8.

Gyvenamoji (virtuvė, valgomasis)

5

9.

Maitinimo (restoranų virtuvės)

2,8

10.

Mokslo (laboratorijos)

2,8

11.

Kultūros (bibliotekos)

3,2

12.

Poilsio (didelio ploto patalpos)

6

13.

Poilsio (mažo ploto patalpos)

7,5

14.

Administracinės (darbo patalpa be pertvarų)

2,3

15.

Administracinės (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

3

16.

Gamybos

3,2

17.

Administracinės (pašto patalpos)

3,2

18.

Specialioji (kalėjimo kameros)

4

19.

Viešbučių (priimamasis)

4

20.

Poilsio (kambariai, tualetų ir vonios patalpos)

5

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas paskaičiavimas – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balansinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia padalinta iš visų zonos patalpų bendro grindų ploto[206] ir vienos šimtosios šios zonos apšvietos dalies (pavyzdžiui, jeigu apšvieta yra 500 liuksų, apšvietimo galia turėtų būti dalinama iš grindų ploto ir iš 5. Apskaičiuojant taikoma standarte LST EN 12464-1 arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte rekomenduojama apšvieta, arba išlaikyti patalpų dalyje, kurioje yra sumontuotas apšvietimas, užtikrinamą apšvietą, jeigu ji yra mažesnė. Jeigu LST EN 12464-1 standarte arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte nepateikta zonos tipo rekomendacijų, taikoma patalpų dalyje, kurioje sumontuotas apšvietimas užtikrinama apšvieta) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.1.5. reikalavimai apšvietimo valdymui:

53.1.5.1. patalpų, kuriose būnama retai, apšvietimo įranga turi būti valdoma judesio davikliais, išjungiančiais apšvietimo įrangą, kai iš patalpos išeina žmonės, nebent tai keltų saugos arba saugumo pavojų;

53.1.5.2. patalpų, kuriose naktį ar savaitgaliais žmonių nebūna arba kuriose netyčia gali būti palikta įjungta apšvietimo įranga, apšvietimo įrangoje turi būti sumontuotos laiko relės arba judesio davikliai, kad apšvietimo įranga būtų išjungta, kai naktį arba savaitgaliais patalpoje nieko nebūna;

53.1.5.3. patalpų su šoniniu natūraliu apšvietimu apšvietimo įranga turi būti valdoma paeiliui, lygiagrečiai langų išdėstymui taip, kad arčiausiai langų esančią įrangą būtų galima išjungti atskirai;

53.1.5.4. administracinių, konferencijų patalpų, mokyklos klasių ir laboratorijų patalpų apšvietimo įrangą žmonės turi valdyti patogiose vietose įrengtais prieinamais jungikliais;

53.1.5.5. apšvietimas natūraliu apšvietimu apšviestose bendrojo naudojimo patalpose ir registratūrų zonose turi būti reguliuojamas automatiniu su natūraliu apšvietimu susietu jungikliu (apšvietimas įjungiamas arba prislopinamas).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjas pateikia kiekvienoje zonoje montuojamų apšvietimo valdymo įtaisų schemą, pateikia gaminių aprašą arba gamintojo parengtus techninių duomenų lapus, kuriais apibūdinamas šių įtaisų veikimas, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

53.1.6. [207]atskirose patalpose patalpų apšvietimo įrangą turi būti įmanoma savaime reguliuoti taip, kad įrangos eksploatavimo pradžioje, kai lempos ir šviestuvai yra švarūs ir ryškūs, įrangos skleidžiamą šviesos srautą būtų galima sumažinti siekiant užtikrinti būtiną išlaikytiną apšvietą; jeigu zona apšviečiama natūraliu apšvietimu, turi būti užtikrinamas su natūraliu apšvietimu susietas savaiminis šviesos srauto reguliavimas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – sumontuotos įrangos apšvietimo galia (įskaitant lempų, balastinių įtaisų, daviklių ir valdymo įtaisų vartojamąją galią), kai apšvietimo įrangos dalių, kurių šviesos srautą galima reguliuoti, šviesos srautas yra visiškai prislopintas, padalinta iš sumontuotos apšvietimo įrangos galios, kai visos lempos skleidžia didžiausią šviesos srautą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.1.7. [208]apšvietimo galios tankis yra mažesnis kaip 90 procentų 53.1.2. kriterijaus lentelėje nustatyto apšvietimo galios tankio arba jei normuotasis apšvietimo galios tankis yra mažesnis kaip 90 procentų 53.1.4 kriterijaus lentelėje nustatyto normuotojo apšvietimo galios tankio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – sumontuotos įrangos apšvietimo galia (įskaitant lempų, balastinių įtaisų, daviklių ir valdymo įtaisų vartojamąją galią), kai apšvietimo įrangos dalių, kurių šviesos srautą galima reguliuoti, šviesos srautas yra visiškai prislopintas, padalinta iš sumontuotos apšvietimo įrangos galios, kai visos lempos skleidžia didžiausią šviesos srautą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

53.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

53.2.1. jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama visame pastate, didžiausią visame pastate vartojamą apšvietimo galią padalijus iš bendro grindų ploto gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Nr.

Pastatų paskirtis

Apšvietimo galios tankis W/m2

1.

Garažų

2,2

2.

Administracinė (teismas, paštas)

13

3.

Kultūros (parodų centrai, muziejai, salės)

7,5

4.

Specialioji (priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų)

11

5.

Mokslo (profesinės ir aukštosios mokyklos)

11

6.

Gydymo

11

7.

Kultūros (bibliotekos, skaityklos)

11

8.

Administracinė (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

11

9.

Administracinė (darbo patalpa be pertvarų)

10

10.

Specialioji (policija)

13

11.

Specialioji (kalėjimai, tardymo izoliatoriai, pataisos darbų kolonijos)

8

12.

Sporto (salės, klubai)

7,5

13.

Gyvenamosios

9

14.

Gyvenamosios (tik bendro naudojimo) patalpos

4,5

15.

Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos

7

16.

Kultūros (kita)

13

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas apskaičiavimas - bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia, padalinta iš visų pastato patalpų bendro grindų ploto arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.2.2. [209]jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama pavienėje zonoje arba tam tikroje pastato dalyje, didžiausią toje zonoje vartojamą apšvietimo įrangos galią padalijus iš bendro šios zonos grindų ploto ir 100 apšvietos vienetų (100 liuksų) gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Nr.

Patalpų paskirtis

Normuotasis apšvietimo galios tankis (W/m2/100 lx)

1.

Gyvenamoji (miegamieji)

6

2.

Maitinimo (valgyklos)

3,2

3.

Garažų

2

4.

Gyvenamoji (bendrojo naudojimo patalpos, įskaitant liftus ir laiptines)

3

5.

Kultūros (salės, konferencijų patalpos)

2,6

6.

Sporto (salės)

2,6

7.

Gydymo (ligoninės palatos ir apžiūros patalpos)

3,5

8

Gyvenamoji (virtuvė, valgomasis)

4

9.

Maitinimo (restoranų virtuvės)

2,6

10.

Mokslo (laboratorijos)

2,6

11.

Kultūros (bibliotekos)

3

12.

Poilsio (didelio ploto patalpos)

4,5

13.

Poilsio (mažo ploto patalpos)

6

14.

Administracinės (darbo patalpa be pertvarų)

2

15.

Administracinės (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

2,8

16.

Gamybos

3

17.

Administracinės (pašto patalpos)

3

18.

Specialioji (kalėjimo kameros)

3,5

19.

Viešbučių (priimamasis)

3,5

20.

Poilsio (kambariai, tualetų ir vonios patalpos)

4

21.

Prekybos (mažmeninės prekybos patalpos)

3,2

22.

Mokslo (mokyklos klasės)

2

23.

Sandėliavimo

3

24.

Kita (laukiamojo patalpos)

3

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia padalinta iš visų zonos patalpų bendro grindų ploto[210] ir vienos šimtosios šios zonos apšvietos dalies (pavyzdžiui, jeigu apšvieta yra 500 liuksų, apšvietimo galia turėtų būti dalinama iš grindų ploto ir iš 5. Apskaičiuojant taikoma standarte LST EN 12464-1 arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte rekomenduojama apšvieta, arba išlaikyti patalpų dalyje, kurioje yra sumontuotas apšvietimas, užtikrinamą apšvietą, jeigu ji yra mažesnė. Jeigu LST EN 12464-1 standarte arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte nepateikta zonos tipo rekomendacijų, taikoma patalpų dalyje, kurioje sumontuotas apšvietimas užtikrinama apšvieta) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

53.2.3. [211]patalpų apšvietimo įrangos skleidžiamas šviesos srautas savaime turi būti reguliuojamas taip, kad įrangos eksploatavimo pradžioje, kai lempos ir šviestuvai yra švarūs ir ryškūs, įrangos skleidžiamą šviesos srautą būtų galima sumažinti siekiant užtikrinti būtiną išlaikytiną apšvietą; jeigu zona apšviečiama natūraliu apšvietimu, turi būti užtikrinamas su natūraliu apšvietimu susietas savaiminis šviesos srauto reguliavimas. Pavienių darbo zonų apšvietimas įstaigose turi būti reguliuojamas atskirai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjas pateikia kiekvienoje zonoje montuojamų apšvietimo valdymo įtaisų schemą, gaminio aprašą arba gamintojo parengtus techninių duomenų lapus, kuriais apibūdinamas šių įtaisų veikimas, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

53.2.4. [212]jei zonoms būtų naudinga taikyti šviesos srauto reguliavimą, papildomi balai skiriami proporcingai visos apšvietimo galios daliai tose patalpose, kuriose įmanoma reguliuoti šviesos srautą. Kad patalpų apšvietimo įrangą būtų galima laikyti reguliuojamo šviesos srauto įranga, patalpų apšvietimo įrangą turi būti įmanoma reguliuoti taip, kad įrangos eksploatavimo pradžioje, kai lempos ir šviestuvai yra švarūs ir ryškūs, įrangos skleidžiamą šviesos srautą būtų galima sumažinti, siekiant užtikrinti būtiną išlaikytiną apšvietą; jeigu zona apšviečiama dienos šviesa, turi būti užtikrinamas su dienos šviesa susietas savaiminis šviesos srauto reguliavimas[213].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: apšvietimo projekto rengėjo pateiktas apskaičiavimas – sumontuotos įrangos apšvietimo galia (įskaitant lempų, balastinių įtaisų, daviklių ir valdymo įtaisų vartojamąją galią), kai apšvietimo įrangos dalių, kurių šviesos srautą galima reguliuoti, šviesos srautas yra visiškai prislopintas, padalinta iš sumontuotos apšvietimo įrangos galios, kai visos lempos skleidžia didžiausią šviesos srautą arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

54.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

54.1.2. turi būti pateikti šie naujų apšvietimo sistemų montavimo arba apšvietimo sistemų atnaujinimo duomenys:

54.1.2.1. šviestuvų išmontavimo instrukcijos;

54.1.2.2. lempų pakeitimo instrukcijos ir informacija, kurias lempas galima naudoti šviestuvuose, nedidinant nustatyto šviesos intensyvumo;

54.1.2.3. apšvietimo įrangos valdymo įtaisų naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos;

54.1.2.4. judesio daviklių instrukcijos, kaip nustatyti jautrumą ir atidėjimą, ir rekomendacijos, kaip geriausia atlikti šį nustatymą pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos kiekio;

54.1.2.5. su dienos šviesa susietų valdymo įtaisų instrukcijas, kaip iš naujo kalibruoti ir nustatyti šiuos įtaisus, pavyzdžiui, kad būtų atsižvelgiama į patalpos išplanavimo pokyčius;

54.1.2.6. laiko relės instrukcijas, kaip nustatyti apšvietimo išjungimo laiką, ir rekomendacijas, kaip geriausia atlikti šį nustatymą pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos kiekio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pateikta instrukcija arba programinėje įrangoje įrašyta atitinkama informacija, arba gamintojo interneto tinklapyje pateikta laisvai prieinama informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

54.1.3. tiekėjas turi būti įsipareigojęs vykdyti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kurios leistų sumažinti apšvietimo sistemos montavimo atliekų kiekį ir šias atliekas atiduoti perdirbimui. Visos panaudotos lempos ir šviestuvai bei apšvietimo įrangos valdymo įtaisai turi būti renkami, rūšiuojami ir perduodami tokias atliekas tvarkančiai įmonei.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

54.1.4. [216]tiekėjas turi užtikrinti, kad nauja arba atnaujinta apšvietimo įranga ir jos valdymo įtaisai veiktų tinkamai ir nevartotų energijos daugiau negu būtina:

54.1.4.1. judesio daviklių jautrumas ir atidėjimas nustatomi pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos kiekio;

54.1.4.2. judesio davikliai turi būti patikrinti siekiant, kad jie veiktų tinkamai ir būtų pakankamai jautrūs, kad pajustų būdingus patalpoje esančių asmenų judesius;

54.1.4.3. su natūraliu apšvietimu susiję valdymo įtaisai turi būti sukalibruoti siekiant, kad jie išjungtų apšvietimo įrangą, kai natūralaus apšvietimo pakanka;

54.1.4.4. šviesos srauto valdymo įtaisai turi būti sukalibruoti siekiant, kad jie išlaikytų patalpoje privalomą mišraus apšvietimo šviesos srauto lygį;

54.1.4.5. laiko relės nustatomos taip, kad apšvietimo išjungimo laikas būtų tinkamas pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos kiekio;

54.1.4.6. jungiklių ir šviesos srauto valdymo įtaisų, kuriuos valdo patalpose būnantys asmenys, instaliacija tikrinama siekiant užtikrinti, kad šiais įtaisais valdomos atitinkamos patalpos zonos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija, kad atliktas reikiamas reguliavimas ir kalibravimas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

54.1.5. tiekėjas turi suteikti garantiją apšvietimo įrangai, jeigu paaiškėtų, kad apšvietimo valdymo įtaisai neatitinka visų minėtų reikalavimų, tiekėjas turi sureguliuoti ir (ar) pakartotinai kalibruoti valdymo įtaisus, kad jie atitiktų šiuos reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27