BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XXV. SANTECHNIKOS ĮTAISAI, ĮRANGA IR JŲ MONTAVIMO DARBAI

55.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

55.1.1. maksimalus gaunamas vandens srautas į praustuvą arba kriauklę, nepaisant vandens slėgio, negali viršyti šių verčių:

Nr.

Gaminių pogrupis

 

Vandens srautas

l/min.

 

1.

Virtuvės čiaupai

8,0

 

2.

Praustuvo čiaupai

7,0

3.

Dušo galvutės arba dušai[218]

9,0

 

55.1.2. mažiausias maksimalugaunamas vandens srautas iš santechnikos įtaisųnepaisanvandens slėgio, turi ti nmažesnis už pateiktas vertes:

Nr.

Gaminių pogrupis

Vandens srautas l/min.

 

1.

 

Virtuvės kriauklės čiaupai

2,0

 

2.

 

Praustuvo čiaupai

2,0

 

3.

 

Dušo galvutės ir dušai

4,5

4.

Elektriniai dušai ir mažaslėgiai

dušai[219]

3,0

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (55.1.1–55.1.2 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami santechnikos įtaisų bandymų[220] pagal standartuose:

LST EN 200 „Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų paprastieji ir maišymo čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 200)

LST EN 816 „Santechnikos įtaisai. Užsidarantieji čiaupai PN 10“ (toliau – LST EN 816)

LST EN 817 „Santechnikos įtaisai. Mechaniniai maišomieji čiaupai (PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 817)

LST EN 1111 „Santechnikos įtaisai. Termostatiniai maišomieji čiaupai (PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 1111)

LST EN 1112 „Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų santechnikos įtaisų dušų čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 1112)

LST EN 1286 „Santechnikos įtaisai. Mažaslėgiai mechaniniai maišomieji čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 1286)

LST EN 1287 „Santechnikos įtaisai. Mažaslėgiai termostatiniai maišomieji čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“ (toliau – LST EN 1287)

LST EN 15091 „Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai“ (toliau – LST EN 15091)

LST EN 248 „Santechnikos įtaisai. Bendrieji techniniai elektrolitinių nikelio ir chromo dangų reikalavimai" (toliau – LST EN 248)

arba jiems lygiaverčiuose standartuose nustatytą bandymų procedūrą rezultatai[221] (trijų matavimų vidurkis negali viršyti nurodytų maksimalaus gaunamo vandens srauto verčių), arba gamintojo parengti techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.3. santechnikos įtaisuose[222] turi būti sumontuotas pažangus įtaisas arbįdiegtas pažangus techninis sprendimas, suteikiantis galimybę reguliuoti temperatūrą, tai yra:

55.1.3.1. santechnikos įtaisuose turi būti sumontuotas karšto vandens vožtuvas;

55.1.3.2. arba santechnikos įtaisai turi turėti termostatinio reguliavimo galimybę;

55.1.3.3. arba santechnikos įtaisas turi būti suprojektuotas taip, kad šaltas vanduo būtų tiekiamas esant vidurinei padėčiai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, gamintojo arba tiekėjo pažyma, kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai parametrai[223], arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.4. [224]santechnikos įtaisai, naudojami mokyklų, administracinių patalpų, ligoninių, baseinų ir panašių patalpų viešuosiuose tualetuose arba prausyklose turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę (tai yra sunaudojamo vandens kiekio ribojimo galimybę)[225]:

55.1.4.1. trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė turi neviršyti 15 sekundžių, jeigu tai čiaupai, arba 35 sekundžių, jeigu tai dušai. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę, atsižvelgdamas į numatomą gaminio naudojimo būdą;

55.1.4.2. arba davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus naudoti turi neviršyti 2 sekundžių, jeigu tai čiaupai, arba 3 sekundžių, jeigu tai dušai. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos arba nuolatinio vandens tekėjimo iš čiaupų arba dušų, kai jie nenaudojami.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba tiekėjo pažyma, kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai parametrai (iš anksto nustatyta vandens tekėjimo trukmė, davikliams nustatytas išjungimo atidėjimas baigus naudoti), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.5. gaminio kokybė ir ilgaamžiškumas:

55.1.5.1. santechnikos gaminiai, padengti metaline nichromo danga (nepaisant to, koks yra dengiamos medžiagos pobūdis), turi atitikti LST EN 248 arba lygiavertį standartą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: santechnikos įtaisų bandymų pagal LST EN 248 standarte arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai[226], arba gamintojo parengti techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.5.2. gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad galutinis naudotojas arba kvalifikuotas specialistas prireikus galėtų nesunkiai pakeisti keičiamas jo sudedamąsias dalis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi nustatytų reikalavimų, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.5.3. informacija apie tai, kurios sudedamosios dalys gali būti keičiamos, turi būti aiškiai pateikta prie gaminio pridėtame informaciniame lape. Tiekėjas turi pateikti aiškias instrukcijas, kuriomis vadovaudamasis galutinis naudotojas arba kvalifikuotas specialistas prireikus galėtų atlikti elementarius taisymo darbus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo aprašas, kaip pakeisti sudedamąsias dalis arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.5.4. tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 4 metų gaminio taisymo arba pakeitimo garantiją.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi nustatytų reikalavimų, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.5.5. kartu su gaminiu turi būti pateikiama:

55.1.5.5.1. įrengimo nurodymai, įskaitant informaciją apie konkrečius darbinius slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas;

55.1.5.5.2. rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį (įskaitant jo valymą ir kalkių nuosėdų šalinimą), pateikiant visus susijusius nurodymus: patarimus, kaip prižiūrėti ir naudoti gaminius; informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti; nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius, jei iš čiaupo varva vanduo; patarimus, kaip valyti santechnikos įtaisus naudojant tinkamas medžiagas, kad nebūtų pažeisti jų vidaus arba išorės paviršiai; patarimus, kaip reguliariai ir tinkamai prižiūrėti aeratorius;

55.1.6. tiekėjas turi užtikrinti, kad atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 5 metus nuo pirkimo dienos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (55.1.5.5–55.1.6 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, instrukcija, arba gamintojo interneto tinklapyje pateikta laisvai prieinama informacija, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.1.7. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

55.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

55.2.1. maksimalus gaunamas vandens srautas į praustuvą arba kriauklę, nepaisant vandens slėgio, negali viršyti šių verčių:

Nr.

Gaminių pogrupis

Vandens srautas l/min.

 

1.

Virtuvės kriauklės čiaupai

Be srauto ribojimo įtaiso

6,0

2.

Su srauto ribojimo įtaisu

8,0

3.

Praustuvo čiaupai

Be srauto ribojimo įtaiso

6,0

4.

Su srauto ribojimo įtaisu

8,0

5.

Dušo galvutės arba dušai[227]

8,0

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami santechnikos įtaisų bandymų pagal standarte (LST EN 200, LST EN 816, LST EN 817, LST EN 1111, LST EN 1112, LST EN 1286, LST EN 1287, LST EN 15091, LST EN 248) arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai (trijų matavimų vidurkis negali viršyti nurodytų maksimalaus gaunamo vandens srauto verčių), arba gamintojo parengti techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.2.2. gaminiuose naudojamos medžiagos, kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu, arba su jomis susijusios priemaišos į žmonėms vartoti skirtą vandenį negali išskirti jokių junginių, jeigu dėl to tiesiogiai arba netiesiogiai nukentėtų žmonių sveikatos apsauga. Jos niekaip nepablogina žmonėms vartoti skirto vandens kokybės – nei išvaizdos, nei kvapo, nei skonio. Laikantis rekomenduojamų tinkamo medžiagų naudojimo apribojimų (LST EN 200, LST EN 816, LST EN 817, LST EN 1111, LST EN 1112, LST EN 1286, LST EN 1287, LST EN 15091, LST EN 248) medžiagose negali įvykti jokių pakitimų, dėl kurių pablogėtų gaminio veikimas. Korozijai nepakankamai atsparios medžiagos turi būti deramai apsaugomos, kad nekeltų pavojaus sveikatai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

55.2.3. gaminio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos;

55.2.4. gaminio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (55.2.3–55.2.4 papunkčiams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

*Šis kriterijus taikomas virtuvės čiaupams, praustuvo čiaupams, dušo galvutėms ir dušams.

Netaikomas vonios čiaupams; išoriniams čiaupams; nebuitiniams specialios paskirties čiaupams, dušo galvutėms ir dušams, kuriems reikalingas neribojamas vandens srautas, kad jie galėtų atlikti numatytą funkciją; čiaupams, kurie skirti sodininkystės gaminiams ir paslaugoms.

56.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

56.1.1. klozetų įrangos vardinis visas nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, turi būti ne didesnis nei 6 litrai per vieną nuplovimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.2. klozetų komplektai, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra didesnis kaip 4 litrai, ir klozetų nuplovimo vandeniu sistemos turi turėti vandens taupymo įtaisą. Įrangos sumažintas nuplaunamojo vandens tūris (susidarantis veikiant vandens taupymo įtaisui) turi būti ne didesnis kaip 3 litrai per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo vandens slėgio. Unitazų, pritaikytų prie tokių vandens taupymo įtaisų, sumažintas nuplaunamojo vandens tūris, susidarantis veikiant tam įtaisui, turi būti ne didesnis kaip 3 litrai per vieną nuplovimą, nepriklausomai nuo vandens slėgio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.3. nuplovimo vandeniu sistemos turi turėti koregavimo įtaisą, kuriuo galima koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį, atsižvelgiant į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, turi būti ne didesnis kaip 6 litrai per vieną nuplovimą arba 4 litrai per vieną nuplovimą, jei klozeto komplektas neturi vandens taupymo įtaiso, o sumažintas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, turi būti ne didesnis kaip 3 litrai per vieną nuplovimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.4. nuplovimo vandeniu sistemos turi atitikti atitinkamo standarto reikalavimus:

 

Nuplovimo vandeniu sistema

Standartai

Klozetų plovimo bakeliai

LST EN 14055 „Klozetų ir pisuarų plovimo bakeliai“ (toliau – LST EN 14055)

Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai

LST EN 12541 „Santechnikos įtaisai. Automatiškai užsidarantys išpuodžių ir pisuarų plovimo čiaupai PN 10“ (toliau – LST EN 12541)

Santechnikos įtaisai bei elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai

LST EN 15091

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba bandymų procedūrą rezultatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.5. klozetų komplektų ir unitazų nuplovimo vandeniu veiksmingumas turi atitikti LST EN 997 „Klozetai ir jų sąrankos su neatskiriamu sifonu“ (toliau – LST EN 997) standarto reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba bandymų procedūrą rezultatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.6. įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 4 metų taisymo arba pakeitimo garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.7. tiekėjas turi užtikrinti, kad originalių atsarginių dalių arba jų ekvivalentų būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų po pirkimo datos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.8. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.1.9. [229]klozetų įrangos vardinis visas nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, turi būti mažesnis negu nurodyta 56.1.2 papunktyje;

56.1.10. [230]papildomai sumažintas produkto nuplaunamojo vandens tūris turi būti mažesnis negu nurodyta 56.1.3 papunktyje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (56.1.9–56.1.10 papunkčiams) bandymų pagal LST EN 997 standarte arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai arba kiti tinkami įrodymai;

56.1.11. [231]turi būti bekontaktė (jutikliais grindžiama) nuplovimo vandeniu kontrolės sistema, kuri yra apsaugota nuo netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ar tiekėjo pažyma, kurioje yra informacija apie atitinkamą sistemą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

56.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

56.2.1. klozeto įrangos vidutinis nuplaunamojo vandens tūris, apskaičiuotas pagal 2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu (OL 2013, L 299, p. 38) 1 priedėlyje nustatytą metodą, turi neviršyti 3,5 litro per vieną nuplovimą. Klozetų komplektams, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra 4 litrai arba mažesnis, šis reikalavimas netaikomas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo ar tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.2.2. [232]klozeto įrangos vidutinis nuplaunamojo vandens tūris turi būti mažesnis kaip 3,5 litro per vieną nuplovimą. Klozetų komplektams, kurių visas nuplaunamojo vandens tūris yra 4 litrai arba mažesnis, šis reikalavimas netaikomas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ar tiekėjo pažyma, kurioje yra informacija apie atitinkamą sistemą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.2.3. kartu su įranga tiekėjas turi pateikti:

56.2.3.1. instrukcijas, įskaitant informaciją apie tai, kokiai (-ioms) klasei (-ėms) ir (ar) tipui (-ams) skirti bandymai buvo taikomi gaminiui, informaciją apie konkrečius darbinius slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas, informaciją apie tai, kokių tipų kanalizacijos sistemoms tinka šis gaminys, informaciją apie tai, kaip koreguoti nuplaunamojo vandens tūrius ir tokio koregavimo poveikį (pvz., nuotekų lygiui, pripildymo lygiui ir kt.) ir unitazų ir klozetų nuplovimo vandeniu sistemų atveju – informaciją apie tai, su kokiais gaminiais jie turi būti derinami, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį funkcinį vienetą;

56.2.3.2. patarimus, kaip racionaliai naudojantis įranga galima sumažinti poveikį aplinkai, kaip tinkamai naudoti gaminį, kad būtų suvartojama kuo mažiau vandens;

56.2.3.3. informaciją apie visą ir sumažintą nuplaunamojo vandens tūrius (litrais per vieną nuplovimą);

56.2.3.4. rekomendacijas, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį, įskaitant informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti, nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius ir kitas detales, jei gaminys leidžia vandenį, patarimus dėl valymo ir kt.;

56.2.3.5. informaciją apie tinkamą gaminio pašalinimą naudojimo ciklo pabaigoje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

56.2.4. įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 5 metų taisymo arba pakeitimo garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

*Kriterijai netaikomi: unitazo sėdynėms ir dangčiams tais atvejais, kai jie pateikti rinkai ir (ar) parduodami atskirai nuo klozetų arba pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos; klozeto įrangai, kurioje vanduo nenaudojamas, klozeto įrangai, kurioje nuplovimui naudojamas cheminis produktas ir vanduo, ir klozetams, kurių nuplovimo vandeniu sistemai veikti reikalinga elektros energija.

57.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

57.1.1. pisuarų įrangos vardinis nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, per vieną nuplovimą turi būti ne didesnis kaip 2 litrai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.2. pisuarų komplektai ir pisuarų nuplovimo vandeniu sistemos turi turėti atskiras pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkcijas;

57.1.2.1. loveliniai pisuarai su nuplovimo vandeniu sistema turi turėti atskirą pasirinktinio ne daugiau kaip 60 cm sienelės ištisinio pločio nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją. Pisuarai turi būti pritaikyti taip, kad būtų galima naudoti pasirinktinio nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją;

57.1.2.2. nuplovimo vandeniu sistemos neturintys loveliniai pisuarai turi turėti atskirą pasirinktinio ne daugiau kaip 60 cm pločio ištisinės sienelės dalies nuplovimo vandeniu kontrolės funkciją.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo ar tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.3. nuplovimo vandeniu sistemos turi turėti koregavimo įtaisą, kuriuo galima koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį, atsižvelgiant į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, turi būti ne didesnis kaip 2 litrai per vieną nuplovimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo arba tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.4. nuplovimo vandeniu sistemos turi atitikti atitinkamo standarto reikalavimus:

 

Nuplovimo vandeniu sistema

 

Standartai

Klozetų plovimo bakeliai

LST EN 14055

Slėginiai vandens nuleidimo vožtuvai

LST EN 12541

Santechnikos įtaisai bei elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai

LST EN 15091

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba santechnikos įtaisų bandymų procedūrą rezultatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.5. pisuarų komplektų ir pisuarų nuplovimo vandeniu veiksmingumas turi atitikti LST EN 13407 „Sieniniai pisuarai. Funkciniai reikalavimai ir bandymo metodai“ standarto reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba santechnikos įtaisų bandymų procedūrą rezultatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.6. pisuarai be nuplaunamojo vandens turi atitikti 2013 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Europos Sąjungos ekologinį ženklą klozetams ir pisuarams su nuplaunamuoju vandeniu (OL 2013, L 299, p.38) 2 priedėlyje apibrėžtus reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.7. pisuarams be nuplaunamojo vandens naudojamas skystis (jeigu taikoma) turi būti biologiškai skaidus. Tiekėjas turi nurodyti pisuarų be nuplaunamojo vandens priežiūros tvarką, kasetės keitimo intervalus (jeigu taikoma) ir pateikti reguliarios šių gaminių priežiūros paslaugų tiekėjų sąrašą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: aprašyta priežiūros tvarka (laisva forma), jeigu naudojami skysčiai – paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.8. pisuarų nuplovimo vandeniu įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 4 metų taisymo arba pakeitimo garantija. Garantijos sąlygose turi būti nurodyta, kad ji galioja sandarumo ir visų gaminio vožtuvų problemų atveju.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.9. tiekėjas turi užtikrinti, kad originalių atsarginių dalių arba jų ekvivalentų būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų po pirkimo datos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.10. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.1.11. [234]pisuarų įrangos vardinis nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, per vieną nuplovimą turi būti mažesnis kaip 2 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai

57.1.12. [235]turi būti bekontaktė (jutikliais grindžiama) nuplovimo vandeniu kontrolės sistema, kuri yra apsaugota nuo netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo ar tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

57.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

57.2.1. pisuarų įrangos vardinis nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, per vieną nuplovimą turi neviršyti 1 litro.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.2.2. jutikliais grindžiama nuplovimo vandeniu kontrolės sistema turi būti apsaugota nuo netyčinio aktyvinimo ir užtikrinama, kad nuplaunamasis vanduo būtų paleidžiamas tik po realaus gaminio panaudojimo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo ar tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.2.3. nuplovimo vandeniu sistemos turi turėti koregavimo įtaisą, kuriuo galima koreguoti nuplaunamojo vandens tūrį, atsižvelgiant į vietos kanalizacijos sistemos sąlygas. Visas nuplaunamojo vandens tūris, pakoreguotas pagal įrengimo instrukcijas, turi būti ne didesnis kaip 1 litras per vieną nuplovimą.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo ar tiekėjo pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.2.4. pisuarų nuplovimo vandeniu įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų taisymo arba pakeitimo garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.2.5. [236]pisuarų įrangos vardinis nuplaunamojo vandens tūris, nepriklausomai nuo vandens slėgio, per vieną nuplovimą turi būti mažesnis negu 1 l.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

57.2.6. kartu su įranga tiekėjas turi pateikti:

57.2.6.1. instrukcijas, įskaitant informaciją apie tai, kokiai (-ioms) klasei (-ėms) ir (ar) tipui (-ams) skirti bandymai buvo taikomi gaminiui, informaciją apie konkrečius darbinius slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas, informaciją apie tai, kokių tipų kanalizacijos sistemoms tinka šis gaminys, informaciją apie tai, kaip koreguoti visą nuplaunamojo vandens tūrį ir tokio koregavimo poveikį (pvz., nuotekų lygiui, pripildymo lygiui ir kt.) ir atskirai pateiktų unitazų ir klozetų nuplovimo vandeniu sistemų atveju – informaciją apie tai, su kokiais gaminiais jie turi būti derinami, kad sudarytų visą efektyviai vandenį naudojantį funkcinį vienetą;

57.2.6.2. patarimus, kaip racionaliai ja naudojantis galima sumažinti poveikį aplinkai, kaip tinkamai naudoti gaminį, kad būtų suvartojama kuo mažiau vandens;

57.2.6.3. informaciją apie visą nuplaunamojo vandens tūrį (litrais per vieną nuplovimą);

57.2.6.4. rekomendacijas, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį, įskaitant informaciją apie jo priežiūrą ir naudojimą ir apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti, nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius ir kitas detales, jei gaminys leidžia vandenį, patarimus dėl valymo ir kt.;

57.2.6.5. informaciją apie tinkamą gaminio pašalinimą naudojimo ciklo pabaigoje.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo rašytinis įrodymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

*Kriterijai netaikomi: unitazo sėdynėms ir dangčiams tais atvejais, kai jie pateikti rinkai ir (ar) parduodami atskirai nuo klozetų arba pisuarų su nuplaunamuoju vandeniu įrangos; klozeto įrangai, kurioje vanduo nenaudojamas; klozeto įrangai, kurioje nuplovimui naudojamas cheminis produktas ir vanduo, ir klozetams, kurių nuplovimo vandeniu sistemai veikti reikalinga elektros energija.

58.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

58.1.1. tiekėjas santechnikos įtaisų ir įrangos montavimo arba keitimo darbams atlikti turi turėti specialistą (specialistų skaičių nurodo pirkimo vykdytojas), atitinkantį tam reikalingą profesinę kvalifikaciją ir turintį santechnikos įtaisų ar įrangos montavimo arba keitimo patirties.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: specialisto kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir gyvenimo aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

58.1.2. [237]santechnikos įtaisai turi būti su davikliais arba turėti galimybę reguliuoti srovės tekėjimo trukmę. Jeigu naudojami davikliai, suderinus su pirkimo vykdytoju, nustatomi tinkami jautrio ir atidėjimo dydžiai, kurie atitiktų naudotojų poreikius, bet nesudarytų galimybės sunaudoti per daug vandens ir energijos. Montuojant turi būti patikrinama, ar davikliai tinkamai veikia ir ar jie yra pakankamai jautrūs, kad reaguotų į įprastus naudotojų judesius. Jeigu reguliuojama srovės tekėjimo trukmė, nustatoma derama trukmė, atitinkanti naudotojų poreikius, tačiau nesudaranti galimybės sunaudoti per daug vandens ir susijusios energijos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodyta, kad bus atliktas reikiamas reguliavimas ir kalibravimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27