BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XXVI. VANDENINIAI ŠILDYTUVAI

59.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

59.1.1. vandeninių šildytuvų montavimo atveju, tiekėjas turi turėti specialistą, atitinkantį tam reikalingą kvalifikaciją ir turintį ne mažesnę kaip 3 paskutinių metų patirtį įrengiant vandeninius šildytuvus.

Atitiktį reikalavimams: specialisto kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir atliktų darbų sąrašas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.1.2. vandeninių šildytuvų sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas ηs turi būti didesnis kaip:

Šilumos generatoriaus technologija

 

Mažiausias sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas

Visi šildytuvai, išskyrus šildytuvus su kietosios biomasės katilais

ηs ≥90 %

 

Šildytuvai su kietosios biomasės katilais

ηs ≥75 %

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba bandymų, atliktų pagal bandymų procedūrą, rezultatai (bandymų procedūros nustatytos standartuose:

Šildytuvams su dujiniais katilais:

LST EN 676 „Automatiniai priverstinės traukos dujinio kuro degikliai“ (toliau – LST EN 676)

LST EN 15502-1+A1 „Dujiniai šildymo katilai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai“ (toliau – LST EN 15502-1+A1)

Šildytuvams su skystojo kuro katilais:

LST EN 267+A1 „Automatiniai priverstinės traukos skystojo kuro degikliai“ (toliau – LST EN 267+A1)

LST EN 303-1 „Šildymo katilai. 1 dalis. Šildymo katilai su priverstinio oro tiekimo degikliais. Terminija, bendrieji reikalavimai, bandymas ir žymėjimas“ (toliau – LST EN 303-1)

LST EN 303-2 „Šildymo katilai. 2 dalis. Šildymo katilai su priverstinio oro tiekimo degikliais. Specialieji reikalavimai katilams su skysto kuro įpurškimo degikliais“ (toliau – LST EN 303-2)

LST EN 303-4 „Šildymo katilai. 4 dalis. Šildymo katilai su priverstinio oro tiekimo degikliais. Specialieji reikalavimai katilams su priverstinio oro tiekimo skysto kuro degikliais iki 70 kW galios ir 3 barų didžiausio eksploatacinio slėgio. Terminija, bendrieji reikalavimai, bandymas ir žymėjimas“ (toliau – LST EN 303-4)

LST EN 304+A1 „Šildymo katilai. Šildymo katilų su skystojo kuro išpurškimo degikliais bandymo taisyklės“ (toliau – LST EN 304+A1)

Šildytuvams su kietojo kuro katilais taikomi:

LST EN 303-5 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“ (toliau – LST EN 303-5)

LST EN 14918 „Kietasis biokuras. Šilumingumo nustatymas“ (toliau - LST EN 14918)

Šildytuvams su elektriniais katilais taikomi:

LST EN 60335-2-35 „Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-35 dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami tekančio vandens šildytuvams“ (toliau – LST EN 60335-2-35)

Kūrenamiesiems šildytuvams su šilumos siurbliais:

LST EN 12309 - 1 „Ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios dujiniai gertiniai šildymo ir (ar) aušinimo prietaisai. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys“

LST EN 12309 - 3 „Ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios dujiniai gertiniai šildymo ir (ar) aušinimo prietaisai. 3 dalis. Bandymo sąlygos“

LST EN 12309 - 4 „Ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios dujiniai gertiniai šildymo ir (ar) aušinimo prietaisai. 4 dalis. Bandymo metodai“

LST EN 12309 - 5 „Ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios dujiniai gertiniai šildymo ir (ar) aušinimo prietaisai. 5 dalis. Reikalavimai“

LST EN 12309 - 6 „Ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios dujiniai gertiniai šildymo ir (ar) aušinimo prietaisai. 6 dalis. Sezoninių eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas“

LST EN 12309 – 7 „Ne didesnės kaip 70 kW grynosios tiekiamosios šiluminės galios dujiniai gertiniai šildymo ir (ar) aušinimo prietaisai. 7 dalis. Specialiosios hibridinių prietaisų nuostatos“

LST EN 14394+A1 „Šildymo katilai. Šildymo katilai su priverstinio oro tiekimo degikliais. Vardinė šiluminė galia ne didesnė kaip 10 MW ir didžiausia eksploatavimo temperatūra 110 °C“ (toliau – LST EN 14394+A1)

Elektriniams šildytuvams su šilumos siurbliais:

LST EN 14511- 1 „Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys“

LST EN 14511- 2 „Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti. 2 dalis. Bandymo sąlygos“

LST EN 14511- 3 „Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti. 3 dalis. Bandymo metodai “

LST EN 14511- 4 „Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti. 4 dalis. Veikimo reikalavimai, ženklinimas ir instrukcijos“

LST EN 14825 „Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti. Bandymai ir charakteristikų nustatymas esant dalinei apkrovai bei sezoninių eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas“ (toliau – LST EN 14825)

Kogeneraciniams šildytuvams:

LST EN 50465 „Dujiniai prietaisai. 70 kW ar mažesnės vardinės tiekiamosios šiluminės galios kombinuotas šilumos ir elektros gamybos prietaisas“ (toliau – LST EN 50465)

ISO 3046-1 „Reciprocating internal combustion engines. Performance. Part 1: Declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods. Additional requirements for engines for general use“ (toliau - ISO 3046-1)

ar kituose jiems lygiaverčiuose standartuose), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.1.3. vandeninių šildytuvų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD[239]) kiekis, išreikštas gramais CO2 ekvivalento vienai atiduodamos šilumos kWh turi neviršyti:

Šilumos generatoriaus technologija

 

Išmetamų ŠESD kiekio ribinės vertės

Visi šildytuvai, išskyrus šildytuvus su šilumos siurbliais

220 g CO2 ekvivalento/kWh

atiduodamos šilumos

Šildytuvai su šilumos siurbliais

170 g CO2 ekvivalento/kWh

atiduodamos šilumos

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba gamintojo skaičiavimai pagal bendrojo ekvivalentinio atšilimo poveikio (angl. Total Equivalent Warming Impact, (toliau – TEWI) formules, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.1.4. gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 4 metų taisymo arba pakeitimo garantija;

59.1.5. tiekėjas turi užtikrinti, kad originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip 10 metų nuo pirkimo dienos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (59.1.4–59.1.5 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kiti gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.1.6. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.1.7. [240]vandeninio šildytuvo sezoninis patalpų šildymo vartojimo efektyvumas ηs turi būti didesnis už nurodytą 59.1.2 papunktyje (balai gali būti skiriami už kiekvieną papildomą procentą).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba bandymų, atliktų pagal LST EN standartuose: Šildytuvai su dujiniais katilais LST EN 676, LST EN 15502-1+A1, Šildytuvai su skystojo kuro katilais EN 267, LST EN 303-1, LST EN 303-2, LST EN 303-4, LST EN 304+A1; Šildytuvai su kietojo kuro katilais LST EN 303-5, LST EN 14918; Šildytuvai su elektriniais katilais LST EN 60335-2-35; Kūrenamieji šildytuvai su šilumos siurbliais LST EN 12309 serija, LST EN 14394+A1; Elektriniai šildytuvai su šilumos siurbliais LST EN 14511 serija, LST EN 14825; Kogeneraciniai šildytuvai LST EN 50465, ISO 3046-1 ar jiems lygiaverčiuose standartuose nustatytą bandymų procedūrą, rezultatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.1.8. [241]vandeninio šildytuvo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti mažesnis už nurodytą 59.1.3 papunktyje (balai gali būti skiriami už kiekvienus papildomus 5 g).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba gamintojo skaičiavimai pagal bendrojo ekvivalentinio atšilimo poveikio TEWI formules, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.1.9. [242]vandeninio šildytuvo skleidžiamas triukšmas neturi viršyti šių ribinių verčių[243]:

Šilumos generatoriaus technologija

 

Matuojama

Skleidžiamo triukšmo ribinė vertė[244]

Visi šildytuvai, išskyrus kogeneracinius šildytuvus ir šilumos siurblius su vidaus degimo varikliais

A svertinio garso

galios lygio ribinė

vertė (LWAd, lim)

LWAd, lim = 17 + 36 × log (PN + 10)

dB(A)

 

Kogeneraciniai šildytuvai ir šilumos siurbliai su vidaus degimo varikliais

A svertinio garso

slėgio lygio ribinė

vertė (LPAd, lim)

LPAd, lim = 30 + 20 × log (PE + 15)

dB(A)

 

C svertinio garso

slėgio lygio ribinė

vertė (LPCd, lim)

LPCd, lim = LPAd, lim + 20

dB(C)

 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija ir bandymų rezultatai, rodantys skleidžiamo triukšmo vertes, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.1.10. [245]įrenginys turi būti nesunkiai išmontuojamas, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos ar atskiriamos siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: atitikties deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.1.11. [246]išmetamų dujinių organinių junginių (DOJ) kiekis turi neviršyti 7 mg/Nm3 esant 10 % O2.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija ir bandymų rezultatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.1.12. [247]išmetamų kietųjų dalelių (KD) kiekis turi neviršyti 20 mg/Nmesant 10 % O2.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija ir bandymų rezultatai arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.1.13. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas.

 

59.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

59.2.1. vandeninių šildytuvų sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas ηs turi būti ne mažesnis nei šios ribinės vertės:

Šilumos generatoriaus technologija

 

Mažiausias sezoninis patalpų šildymo energijos vartojimo efektyvumas

Visi šildytuvai, išskyrus šildytuvus su kietosios biomasės katilais

ηs ≥96 %

 

Šildytuvai su kietosios biomasės katilais

ηs ≥77 %

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.2.2. vandeninių šildytuvų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis, išreikštas gramais CO2 ekvivalento vienai atiduodamos šilumos kWh turi neviršyti šių verčių:

Šilumos generatoriaus

technologija

Išmetamų ŠESD kiekio

ribinės vertės

Visi šildytuvai, išskyrus šildytuvus su šilumos siurbliais

210 g CO2 ekvivalento/kWh atiduodamos šilumos

Šildytuvai su šilumos siurbliais

150 g CO2 ekvivalento/kWh atiduodamos šilumos

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.2.3. gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų taisymo arba pakeitimo garantija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.2.4. pirminio šaldalo visuotinio atšilimo potencialo per 100 metų (GWP100) vertė turi neviršyti 2000[248].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.2.5. jeigu šildytuvuose naudojami antriniai šaldalai, druskos tirpalas ar priedai, neturi būti priskiriami prie pavojingų aplinkai ar keliančių grėsmę sveikatai medžiagų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.2.6. azoto oksidų (NOx) kiekis deginiuose neturi viršyti šių ribinių verčių (netaikoma elektriniams šildytuvams):

Šilumos generatoriaus technologija

Išmetamų NOx kiekio ribinė vertė

Dujiniai šildytuvai

Su vidaus degimo varikliais – 170 mg/kWh GCV tiekiamos energijos

Su išoriniais kuro deginimo įrenginiais – 36 mg/kWh GCV tiekiamos energijos

Skystojo kuro šildytuvai

Su vidaus degimo varikliais – 380 mg/kWh GCV tiekiamos energijos

Su išoriniais kuro deginimo įrenginiais – 100 mg/kWh GCV tiekiamos energijos

Kietojo kuro šildytuvai

150 mg/Nm³ esant 10 % O2

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.2.7. anglies monoksido (CO) kiekis deginiuose neturi viršyti šių ribinių verčių (netaikoma elektriniams šildytuvams):

Šilumos generatoriaus technologija

Išmetamo CO kiekio ribinė vertė

Dujiniai šildytuvai

Su vidaus degimo varikliais – 150 mg/Nm³ esant 5 % O2

Su išoriniais kuro deginimo įrenginiais – 25 mg/kWh GCV tiekiamos energijos

Skystojo kuro šildytuvai

Su vidaus degimo varikliais – 200 mg/Nm³ esant 5 % O2

Su išoriniais kuro deginimo įrenginiais – 50 mg/kWh GCV tiekiamos energijos

Kietojo kuro šildytuvai

Pakraunami automatiškai – 175 mg/Nm³ esant 10 % O2

Pakraunami rankomis – 250 mg/Nm³ esant 10 % O2

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.2.8. dujinių organinių junginių (DOJ) kiekis deginiuose turi neviršyti šių ribinių verčių (taikoma tik šildytuvams su kietojo kuro katilais):

Šilumos generatoriaus technologija

Išmetamų DOJ kiekio ribinė vertė

Šildytuvai su kietojo kuro katilais

7 mg/Nm³ esant 10 % O2

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.2.9. kietųjų dalelių (KD) kiekis deginiuose neturi viršyti šių ribinių verčių:

Šilumos generatoriaus technologija

Išmetamo KD kiekio ribinė vertė

Skystojo kuro šildytuvai

Su vidaus degimo varikliais – 1 mg/Nm³ esant 5 % O2

Su išoriniais kuro deginimo įrenginiais – ribinė vertė netaikoma

Kietojo kuro šildytuvai

20 mg/Nm³ esant 10 % O2

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.2.10. [249]vandeninio šildytuvo sezoninis patalpų šildymo vartojimo efektyvumas ηs turi būti didesnis už nurodytą 59.2.1 papunktyje (balai gali būti skiriami už kiekvieną papildomą procentą).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo deklaracija arba bandymų, atliktų pagal LST EN standartuose: Šildytuvai su dujiniais katilais LST EN 676LST EN 15502-1+A1 Šildytuvai su skystojo kuro katilais EN 267, LST EN 303-1, LST EN 303-2, LST EN 303-4, LST EN 304+A1; Šildytuvai su kietojo kuro katilais LST EN 303-5, LST EN 14918; Šildytuvai su elektriniais katilais LST EN 60335-2-35; Kūrenamieji šildytuvai su šilumos siurbliais LST EN 12309 serija, LST EN 14394+A1; Elektriniai šildytuvai su šilumos siurbliais LST EN 14511 serija, LST EN 14825; Kogeneraciniai šildytuvai LST EN 50465, ISO 3046-1 ar jiems lygiaverčiuose standartuose nustatytą bandymų procedūrą, rezultatai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

59.2.11. [250]vandeninio šildytuvo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti mažesnis už nurodytą 59.2.2 papunktyje (balai gali būti skiriami už kiekvienus papildomus 5 g ).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: atitikties deklaracija arba gamintojo skaičiavimai pagal bendrojo ekvivalentinio atšilimo poveikio TEWI formules, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

59.2.12. kartu su įranga tiekėjas turi pateikti:

59.2.12.1. bendrąją informaciją apie įvairių charakteristikų ir (ar) dydžio pastatams tinkamus šildytuvų dydžius;

59.2.12.2. informaciją apie šildytuvo energijos suvartojimą;

59.2.12.3. tinkamo įrengimo instrukcijas:

59.2.12.3.1. nurodant specialias atsargumo priemones, kurių reikia imtis surenkant arba įrengiant šildytuvą;

59.2.12.3.2. nurodymą, kad įrengto šildytuvo valdymo nuostačius (šildymo kreivę) reikia tinkamai suderinti;

59.2.12.3.3. jei taikoma, išsamią informaciją, kokios turi būti kūryklų dujų išmetamųjų teršalų vertės šildytuvui veikiant) ir kaip šildytuvą šiuo požiūriu tinkamai sureguliuoti (turi būti paminėta, kad šildytuvas turi būti sureguliuotas naudojant CO, O2 arba CO2, NOx, temperatūros ir suodžių matuoklius; angos matuokliams turi būti įrengtos tose pačiose vietose, kaip ir naudotos laboratoriniuose bandymuose; matavimo rezultatai registruojami specialioje formoje arba diagramoje, kurios vieną kopiją pasilieka galutinis naudotojas);

59.2.12.3.4. žematemperatūrių kūryklų dujų technologijų gaminių instrukcijose – nurodymą, kad sistemoje turi būti naudojama antikorozinė technologija;

59.2.12.3.5. kondensacinių katilų technologijų gaminių instrukcijose – nurodymą, kad kaminas turi būti apsaugotas nuo kondensato, kurio pH žemas;

59.2.12.3.6. dėl šilumos siurblių – nurodymą, kad juose negali būti naudojamos medžiagos, priskiriamos prie pavojingų aplinkai ar keliančių grėsmę sveikatai medžiagų;

59.2.12.3.7. informaciją į ką gali kreiptis montuotojas, norėdamas pasikonsultuoti dėl įrengimo;

59.2.12.4. informaciją aktualią priežiūros personalui (naudojimo instrukcijas);

59.2.12.5. informaciją skirtą vartotojui: rekomendacijas, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti šildytuvą; tinkamo naudoti kuro rūšis, kaip jį tinkamai sandėliuoti, kad jis optimaliai sudegtų; kokio reguliarios priežiūros tvarkaraščio reikia laikytis; patarimus, kaip racionaliai naudoti šildytuvą, kad jo poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis, kaip tinkamai naudoti gaminį, kad jis suvartotų kuo mažiau energijos; informaciją, kaip reikėtų interpretuoti matavimo rezultatus ir kaip galima juos pagerinti (jeigu taikoma); informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti;

59.2.12.6. rekomendaciją kaip tinkamai pašalinti nebenaudojamą gaminį.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pažyma, kad bus pateikiama atitinkama informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

*Kriterijai taikomi: vandeniniams šildytuvams, kurių atiduodamoji galia yra ne didesnė 400 kW; gaminiams, kurie naudojami šilumai gaminti vandeninėse centrinio šildymo sistemose, kuriose sušildytas vanduo skirstomas cirkuliaciniais siurbliais ir naudojami šilumos spinduliavimo įtaisai, kad būtų pasiekta ir palaikoma norima patalpų temperatūra.

Šie kriterijai netaikomi: šildytuvams, kurių pagrindinė funkcija – ruošti karštą geriamąjį arba sanitarinį vandenį; šildytuvams, kuriais šildomas ir paskirstomas dujinis šilumnešis, kaip pvz. garai ar oras; kogeneraciniams šildytuvams, kurių didžiausioji elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 50 kW; patalpų šildytuvams, kuriuose derinamas netiesioginis šildymas, naudojant vandeninę centrinio šildymo sistemą, ir tiesioginis šildymas, tiesiogiai spinduliuojant šilumą patalpoje ar erdvėje, kurioje įrengtas prietaisas; didesnių šildytuvų apytakiniams siurbliams, kurie parduodami atskirai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27