BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XXVIII. KELIŲ TIESIMAS IR KELIO ŽENKLAI

61.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

61.1.1. teikėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba, supaprastintų pirkimų ar įstatymų prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimų atveju, taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones: veiksmingos gyvūnijos ir augalijos apsaugos užtikrinimas kelių tiesimo vietoje ir aplink ją; bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų cheminių medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, prevencija; kelių tiesimo vietoje susidarančių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas ir kt. (nustato pirkimo vykdytojas).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Jeigu pirkimo vykdytojas vykdo supaprastintą pirkimą ar perka įstatymų prieduose nurodytas socialines ir kitas specialiąsias paslaugas, kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal šiuo įsakymu patvirtinto Aprašo reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus;

61.1.2. [255]tam tikrą kelių tiesimui naudojamų medžiagų procentinę dalį[256] turi sudaryti antrinio panaudojimo ir perdirbtos medžiagos, kurios atitinka galiojančius standartus, yra kokybiškos ir ilgaamžės, yra priimtinos aplinkosauginiu požiūriu ir neturi neigiamos įtakos kelių eismo saugumui (pavyzdžiui, kelių sankasų, kelkraščių, skiriamosios kelio juostos su veja įrengimui turi būti panaudotas išvalytas gruntas)[257].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba pripažintos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

61.1.3. [258]turi būti įvertintas kelių tiesimo medžiagų ilgaamžiškumas, eksploatacinės savybės (pavyzdžiui, atsparumas suskilimui ir atšaldymui-sušildymui) ir atsparumas cheminiam skaidymui (pavyzdžiui, sukeltam sulfatų)[259].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

61.1.4. [260]turi būti įvertinta kelių tiesimo medžiagos (ų) energijos sąnaudų per visą medžiagos (ų) gyvavimo ciklą (nuo žaliavos gavybos iki kelio dangos paklojimo) sumažintoji dalis (palyginus su įprastomis technologijomis ar medžiagomis)[261].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo atlikti skaičiavimai arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

61.1.5. [262]turi būti pasirenkama kelių konstrukcija, kelių tiesimo medžiagos ir aplinkos infrastruktūra, atitinkanti tvarios drenažo sistemos principus: mažinti lietaus ir gruntinio vandens poveikį aplinkai[263].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

61.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

61.2.2. [264]medžiagos, naudojamos kelių tiesimui, turi būti mažinančios kelių transporto priemonių sunaudojamų degalų kiekį kelyje ir tuo sumažinančios transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, bet neturinčios neigiamos įtakos kelių saugumui ir kokybei[265].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba tiekėjo pateikti skaičiavimai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

61.2.3. [266]medžiagos, naudojamos kelių tiesimui, turi būti mažinančios kelių transporto priemonių keliamą triukšmą kelyje, bet neturinčios neigiamos įtakos kelių saugumui ir kokybei[267].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba pripažintos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

61.2.4. [268]medžiagos, naudojamos kelių tiesimui, turi būti mažinančios medžiagų paviršių trintį, bet neturinčios neigiamos įtakos kelių saugumui ir kokybei[269].

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba pripažintos (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

61.2.5. tiekėjas turi parengti išmetamųjų lakiųjų organinių junginių (LOJ), dulkių, sieros dioksido (SO2)azoto oksido (NOX) ir poliaromatinių angliavandenilių (PAA) kiekio sumažinimo veiksmų planą kelio tiesimo laikotarpiui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo parengtas veiksmų planas arba priemonių aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

62.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

62.1.1. [271]galutiniame produkte turi būti tam tikra procentinė dalis[272] perdirbtų antrinių žaliavų, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems standartams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba tiekėjo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

62.1.2. [273]kelio ženklai turi būti patvarūs ir, pasibaigus jų tarnavimo laikui, turi būti tinkami perdirbimui.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai dokumentai arba tiekėjo deklaracija (nurodant kelio ženklų tarnavimo laiką, esant įprastoms sąlygoms, ir jų perdirbimo galimybes), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

62.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

62.2.1. [274]kelio ženklų gamybai turi būti naudojamos tokios medžiagos, kurios sumažintų kelio konstrukcijos vizualų poveikį aplinkai (pavyzdžiui, naudojamos medžiagos leistų atsisakyti papildomo gatvių apšvietimo, tokiu būdu būtų mažinamas vizualus kelio poveikis aplinkai naktį).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: techniniai duomenys arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

62.2.2. [275]turi būti apskaičiuotas ir įvertintas produkto gamybos ir montavimo metu reikalingos energijos ir išmetamo anglies dioksido (CO2) mažiausias kiekis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo pateikti skaičiavimai arba techniniai duomenys, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

*Kriterijus taikomas išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27