BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XXX. MEDICININĖ ELEKTROS IR ELEKTRONINĖ ĮRANGA

67.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

67.1.1. tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus):

67.1.1.1. tiekėjas turi pateikti informaciją apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas;

67.1.1.2. tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.1.2. tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:

67.1.2.1. pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;

67.1.2.2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: eksploatavimo vadovas arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.1.3. tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.1.4. [304]tiekėjas turi įsipareigoti parengti mokymus, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: aprašas apie ketinamus rengti mokymus arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.1.5. įranga turi būti montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Jei taikoma, tiekėjas, atlikdamas techninę įrangos priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: montavimo procedūros ir profilaktinės techninės priežiūros procedūros aprašas (jei taikoma) arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.1.6. [305]tiekėjas turi įsipareigoti 5 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti pirkimo vykdytoją apie visuose pagal šią sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad pirkimo vykdytojas galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.1.7.   pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

67.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

67.2.1. [306]medicininės įrangos energetinio efektyvumo reikalavimai[307]. Balai skiriami už kuo mažesnes sąnaudas E (kWh) per parą ir pagal tūrį m3. Pirkimo vykdytojas turi nurodyti numatomus įrangos naudojimo per parą pavyzdžius (pritaikytas rekomendacinis scenarijus[308]), o tiekėjas turi nurodyti įrangos naudojimo įvairiais režimais energijos sąnaudas:

 

Įranga

Režimas

Pritaikytas scenarijus[309]

(Pirkimo vykdytojo nurodyti duomenys)

valandomis.

Iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus[310]

valandomis

 

Energija naudojimo etape[311]

(Tiekėjo nurodyti duomenys)

Energijos sąnaudų (E) apskaičiavimas

Aktyvusis kvėpuojamųjų dujų drėkintuvas

Aktyvusis[312]

T1 = 24 val.

T1 = 24

P1

(T1*P1) = E (kWh) per parą

Prie lovos naudojama stebėjimo įranga

Aktyvusis

T1 = 24 val.

T1 = 24

P1

T1*P1) = E (kWh) per parą

EKG

(elektrokardiografinė)

įranga

(diagnostikos)

Aktyvusis

T1

T1 = 2

P1

(T1*P1) + (T2*P2) + (T3*P3) = E (kWh) per parą

 

 

Budėjimo[313]

(jei įdiegtas)

T2

T2 = 2

P2

Išjungties[314]

T3

T3 = 20

P3

Endoskopijos

įranga (vaizdo

kamera,

endoskopas,

apšvietimo

įrenginys, oro

siurblys)

Aktyvusis

T1 – val.

skaičius šiuo

režimu per

parą, šiomis

pirkimo vykdytojo

nurodytomis

šviesos šaltinio

sąlygomis:

Lux – šviesos

stipris,

Ra – spalvų

perteikimo

rodiklis,

T – spalvinė

temperatūra

(kelvinais),

naudojimo

laikotarpis

valandomis.

T1 = 5

P1

(T1*P1) + (T2*P2) = E (kWh) per parą

Išjungties

T2

T2 = 19

P2

Aukštadažnė

chirurginė,

diaterminė

įranga

Aktyvusis

T1 – naudojimo

valandų skaičius

per parą

T1 = 5

P1 – (išmatuota 30 sekundžių vienpolei įrangai taikant 500 Ω, o dvipolei – 50

(T1*P1) + (T2*P2) = E (kWh) per parą

Išjungties

T– naudojimo valandų skaičius per parą

T2 = 19

P2

Kūdikiams skirti (nuolatinai jungiami) inkubatoriai

Aktyvusis

 

T1 = 24

Pirkimo vykdytojas nurodo pacientams skirtą erdvę, pvz., iki 6 kg svorio ir 60 cm ūgio pacientams skirta erdvė

T= 24, inkubatorius turi tikti iki 6 kg svorio ir 60 cm ūgio pacientams

E1 = (T1*P1)

tūrio vienetui

 

V- pirkimo vykdytojo nurodytas (erdvės) sąlygas atitinkančio inkubato-riaus tūris (m3)

(T1*P1)/ V =

(kWh) per parą ir inkubatoriaus m3

Infuzijos ir švirkštiniai siurbliai

Aktyvusis

T1

T1 = 14

P1

(T1*P1) +

(T2*P2) =

E (kWh) per parą

Išjungties

T2

T2 = 10

P2

Chirurginiai lazeriniai instrumentai, nuolatinės veikos lazeriai

Aktyvusis

Režimas 

parengties

būsena[315]

T1

T1 = 5

P1

(T1*P1) +

(T2*P2) +

(T3*P3) =

E (kWh) per parą

Budėjimo –

lazerio

budėjimo

režimas

T2

T2 = 4

P2

Išjungties

T3

T3 = 15

P3

Medicininiai šaldikliai

Aktyvusis

T1 = 24 val.

(Pirkimo vykdytojas nurodo

šaldiklio vidinio

tūrio (V)

naudingąją

talpą, ilgį, plotį

ir aukštį, tūrį

(m3), taip pat

reikiamą

temperatūrą.)

T1 = 24

P1\

 

V – tūris

(T1*P1)/ V =

(kWh) per parą ir šaldiklio m3

Medicininiai apšvietimo prietaisai (operacinių lempos)

Aktyvusis

T1 – valandų

skaičius šiuo

režimu per parą,

šiomis

pirkimo vykdytojo

nurodytomis

sąlygomis:

Lux – šviesos

stipris,

Ra – spalvų

perteikimo

rodiklis,

T°– spalvinė

temperatūra

(kelvinais),

naudojimo

laikotarpis

valandomis.

T1 = 8

P1 –

apskaičiuota

atsižvelgiant į

pirkimo vykdytojo

nurodytas

sąlygas

atitinkantį

lempos tipą

(T1*P1) + (T2*P2) = E (kWh) per parą

Išjungties

T2

T2 = 16

P2

Pacientų šildymo sistemos (užklotai, pagalvėlės, čiužiniai)

Aktyvusis

T1

T1 = 9

P1

(T1*P1) + (T2*P2) = E (kWh) per parą

Išjungties

T2

T2 = 15

P2

Naudojant priverstinės oro cirkuliacijos prietaisą

Aktyvusis

T1

T1 = 9

P1+ PF

 

P– priverstinė oro cirkuliacijos prietaiso galia

 

(T1*(P1+ PF)) + (T2*P2) = E (kWh) per parą

Aktyvusis

T2

T2 = 15

P2

Ultragarso įranga, išskyrus terapinę įrangą

Skenavimo arba parengties skenuoti

T1

T1 = 6

P1

(T1*P1) + (T2*P2) + (T3*P3) = E (kWh) per parą

Budėjimo

T2

T2 = 6

P2

Išjungties

T3

T3 = 12

P3

Vėdintuvai, intensyviosios terapijos vėdintuvai (išskyrus nešiojamuosius vėdintuvus), anesteziniai vėdintuvai (išskyrus namuose naudojamus vėdintuvus)

Aktyvusis

T1 = 24 val.

T1 = 24

P1

(T1*P1) =

E (kWh) per parą

Rentgeno prietaisai, taip pat prietaisai įskaitant mamografijos įrangą, išskyrus osteoporozės įrangą

Budėjimo

T1

T1 = 15

P1

(T1*P1) +

(T2*P2) =

(T2*P2) =

E (kWh) per parą

Išjungties

T2

T2 = 9

P2

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymo[316] ataskaita pagal standartą LST EN 50564 „Elektrinė ir elektroninė buitinė ir įstaigų įranga. Mažo energijos suvartojimo matavimas“ (toliau – LST EN 50564) (6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 skirsnius) arba lygiavertį standartą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

67.2.2. [317]kompiuterinės tomografijos įrangos energinis efektyvumas vertinamas pagal sąnaudas E (kWh) per parą. Balai skiriami už mažesnes energijos sąnaudas per parą. Iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus yra pirkimo vykdytojui skirta rekomendacija, tačiau pirkimo vykdytojas gali pritaikyti naudojimo scenarijų atsižvelgdamas į konkrečius poreikius:

67.2.2.1. iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus. Tiekėjas nurodo vieno iš trijų scenarijų[318] energijos sąnaudas per parą (E (kWh) per parą). Pirkimo vykdytojas nurodo, kurių scenarijų energijos sąnaudos turi būti nurodomos;

67.2.2.2. pritaikytas naudojimo scenarijus. Pirkimo vykdytojas turi nurodyti numatomo įrangos naudojimo per parą pavyzdžius, tiekėjas turi nurodyti įrangos įvairių režimų galios sąnaudas.

Energijos sąnaudos per parą apskaičiuojamos pagal šią formulę:

E = kWh per parą = PIšjungties x TIšjungties + PMažos galios x TMažos galios + NSkenavimo x ESkenavimo + PNeveikos x(24 h – TIšjungties – TMažos galios – NSkenavimo x TSkenavimo)

kur, pirkimo vykdytojas nurodo:

NSkenavimo – skenavimų skaičius per parą,

TMažos galios, išjungties – laikas valandomis per parą kiekvienu režimu,

TSkenavimo – (konkurso dalyvio nurodyta) kiekvieno skenavimo trukmė.

Tiekėjas nurodo:

PIšjungties – išjungties režimo galios sąnaudas (kW),

PMažos galios – mažos galios režimo galios sąnaudas (kW),

TSkenavimo – pilvo skenavimo trukmę (nuo paskyrimo iki perjungimo atgal į neveikos režimą),

ESkenavimo – pilvo skenavimo energijos sąnaudas,

PNeveikos – neveikos režimo galios sąnaudas (kW).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymo ataskaita, parengta pagal tomografijos įrangai taikomą COCIR SRI dokumentą (www.cocir.org/site/index.php?id=46) arba lygiavertį standartą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

67.2.3. [319]hemodializės įrenginių energinis efektyvumas vertinamas pagal energijos sąnaudas per procedūrą (E (kwh) per procedūrą). Balai skiriami už mažesnes energijos sąnaudas per procedūrą (E (kwh) per procedūrą):

67.2.3.1. procedūros ciklas pagal LST EN 60601-2-16 „Elektrinė medicinos įranga. 2-16 dalis. Ypatingieji būtinosios saugos ir esminių eksploatacinių charakteristikų reikalavimai, keliami hemodializės, hemodiafiltracijos ir hemofiltracijos įrangai“ (toliau – LST EN 60601-2-16) arba lygiavertį standartą turi būti toks:

tyrimas – trukmė skiriasi atsižvelgiant į įrenginį,

pripildymas ir plovimas – 10 minučių,

parengiamoji cirkuliacija – 15 minučių,

dializė – 4 valandos,

dezinfekavimas kaitinant ir (ar) cheminėmis medžiagomis – trukmė skiriasi atsižvelgiant į įrenginį (dezinfekavimo tipą turi nurodyti pirkimo vykdytojas);

67.2.3.2. balai gali būti skiriami, jei dializės įrangoje įrengta automatinė funkcija, kuria mažinamas dializės srautas tarp parengimo dializei ir dializės tarpsnio. Tiekėjas nurodo mažesnį dializės srautą. Kuo daugiau sumažėja dializės srautas, tuo daugiau skiriama balų;

67.2.3.3. balai gali būti skiriami, jei per 10 minučių po dezinfekcijos nenaudojama dializės įranga išsijungia automatiškai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymo ataskaita, parengta pagal standartą LST EN 50564 (6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 skirsniai) arba kitą lygiavertį standartą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.2.4. [320]magnetinio rezonanso tomografijos įrangos energinis efektyvumas vertinamas pagal energijos sąnaudas per parą (E (kWh) per parą). Balai skiriami už mažesnes energijos sąnaudas per parą (E (kWh) per parą). Pirkimo vykdytojas turi nurodyti numatomo įrangos naudojimo per parą pavyzdžius (pritaikytas scenarijus), o tiekėjas turi nurodyti įrangos įvairių režimų energijos sąnaudas. Iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus yra pirkimo vykdytojui skirta rekomendacija, tačiau pirkimo vykdytojas gali pritaikyti naudojimo scenarijų atsižvelgdamas į konkrečius poreikius:

67.2.4.1. iš anksto nustatytas naudojimo scenarijus (jis taikytinas kaip orientacinis scenarijus magnetinio rezonanso įrangai palyginti). Tiekėjas nurodo energijos sąnaudas per parą (E (kWh) per parą);

67.2.4.2. pritaikytas naudojimo scenarijus. Pirkimo vykdytojas turi nurodyti magnetinio rezonanso tomografijos įrangos naudojimo per parą pavyzdžius (pritaikytas scenarijus), o tiekėjas turi nurodyti įrangos įvairių režimų energijos sąnaudas. Energijos sąnaudos per parą apskaičiuojamos pagal šią formulę:

kWh per parą = PIšjungties x TIšjungties + PMažos galios x TMažos galios + NSkenavimo x ESkenavimo + PParengties x (24 h– TIšjungties – TMažos galios – NSkenavimo x TSkenavimo)

 kur, Tiekėjas nurodo:

PIšjungties – išjungties režimo galios sąnaudas (kW),

PMažos galios – mažos galios režimo galios sąnaudas (kW),

PParengties – parengties skenuoti režimo galios sąnaudas (kW),

ESkenavimo – penkių kūno sričių (galvos, nugaros, pilvo, kelio, kraujagyslių) skenavimo energijos sąnaudas,

TSkenavimo – skenavimo trukmę (įskaitant magnetinio rezonanso tomografijos įrangai taikome COCIR SRI metodikos dokumente apibrėžtas skenavimo laiko ir pastoviojo parengties skenuoti laiko sekas).

Pirkimo vykdytojas nurodo:

NSkenavimo – kiekvienos kūno srities skenavimų skaičius. NSkenavimo x TSkenavimo = NGalvos x TGalvos + NPilvo xTPilvo + NNugaros x TNugaros + NKelio x TKelio + NKraujagyslių x TKraujagyslių

TMažos galios, išjungties – laikas valandomis per parą kiekvienu režimu.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymo ataskaita, parengta pagal tomografijos įrangai taikomą COCIR SRI dokumentą (www.cocir.org/site/index.php?id=46) arba lygiavertį standartą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

67.2.5. [321]medicininių sterilizatorių energinis efektyvumas vertinamas pagal energijos sąnaudas per ciklą arba per parą[322]:

67.2.5.1. iš anksto nustatytas scenarijus. Balai skiriami už mažesnes energijos sąnaudas per ciklą:

67.2.5.1.1 nurodytas vieno litro energijos sąnaudas EV (Wh vienam litrui);

67.2.5.1.2. nurodytas vienos įkrovos energijos sąnaudas EW (Wh vienam kilogramui).

Tiekėjas turi nurodyti: energijos sąnaudas (tuščios kameros EV, didžiausiosios įkrovos EW); naudingąjį kameros tūrį (litrais); taikytą gaminio standartą (LST EN 13060 +A1 „Mažieji gariniai sterilizatoriai“ arba LST EN 285 „Sterilizavimas. Gariniai sterilizatoriai. Didieji sterilizatoriai“);

67.2.5.2. pritaikytas naudojimo scenarijus. Balai gali būti skiriami atsižvelgiant į lentelėje nurodytas energijos sąnaudas E (kWh) per parą (kuo mažesnės energijos sąnaudos per parą, tuo daugiau balų skiriama):

Įranga

Režimas

Pritaikytas naudojimo scenarijus[323]

Energija naudojimo etape[324]

Energijos sąnaudų (E) apskaičiavimas

Medicininiai sterilizatoriai

Aktyvusis[325]

N – nurodytų ciklų skaičius per parą (pirkimo vykdytojas turi nurodyti L – įkrovą per ciklą (kg), M – medžiagos rūšį (metalas arba tekstilė), T – ciklo tipą (sterilizavimo Tº), džiovinimo tarpsnio taikymą

E1 – energijos sąnaudos per ciklą (kWh), grindžiamos pirkimo vykdytojo nurodytu ciklu

[Σ (N1*E1)] + (T2*P2) + (T3*P3) = E (kWh) per parą

Parengties[326]

T2

P2

Budėjimo[327]

T3

P3

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pateikiama bandymo ataskaita parengta pagal standartą LST EN 50564 (6.1, 6.2, 6.3 ir 6.4 skirsniai) arba kitą lygiavertį standartą, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.2.6. [328]dezinfekcinio prapūtimo ir plovimo įrangos efektyvumas vertinamas pagal energijos sąnaudas per ciklą (E (kWh) per ciklą). Už mažesnes energijos sąnaudas per ciklą skiriama daugiau balų:

67.2.6.1. pirkimo vykdytojas turi nurodyti įsigytino medicininio sterilizatoriaus, t. y. dezinfekcijos prietaiso tipą:

lankstiesiems endoskopams skirtą dezinfekcijos prietaisą,

visiems kitiems instrumentams (bendrosios chirurgijos instrumentams, minimalios invazijos chirurgijos instrumentams, anestezijai, ortopedijai ir pan.) skirtą dezinfekcijos prietaisą,

stambiems gaminiams (pvz., steriliesiems indams, vežimėliams, operacinių avalynei ir pan.) skirtą dezinfekcijos prietaisą,

žmonių išmatoms skirtų indų dezinfekcijos prietaisą;

67.2.6.2. pirkimo vykdytojas turi nurodyti:

konkrečią reikiamą įkrovą (įkrovos kiekį),

džiovinimo tarpsnio taikymą (taip / ne),

karšto vandens naudojimą (taip / ne),

galutinio plovimo vandens valymą (taip / ne),

kaitinimo metodus (garais arba elektros energija),

įtampą;

67.2.6.3. tiekėjas turi nurodyti vieno ciklo energinį efektyvumą, grindžiamą pirkimo vykdytojo nurodytais parametrais.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymų[329] ataskaita, į kurią įtraukti įrangos vandens sąnaudų duomenys ir nurodytas energinis efektyvumas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.2.7. [330]automatinis medicininių sterilizatorių, dezinfekcijos prietaisų, kompiuterinės tomografijos, elektromagnetinė diagnostikos, magnetinio rezonanso tomografijos ir ultragarso įrangos mažos galios režimas. Balai skiriami, jeigu įrangą galima sukonfigūruoti taip, kad automatiškai įsijungtų budėjimo režimas arba įranga išsijungtų praėjus tam tikram neveikos laikotarpiui, arba pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį, pavyzdžiui:

Įranga

Iš režimo

Į režimą

 

Medicininiai sterilizatoriai ir dezinfekcijos prietaisai

Parengties

Budėjimo

Kompiuterinės tomografijos įranga

Neveikos

Mažos galios

Elektrokardiografinė diagnostikos įranga

Aktyviojo arba budėjimo

Išjungties

Magnetinio rezonanso topografijos įranga

Parengties skenuoti

Mažos galios

Ultragarso įranga

Parengties skenuoti (ultragarso aparatas yra įjungtas ir juo galima gauti vaizdą; įjungti visi moduliai, išskyrus tuos, kurių reikia skenuojant (keitiklis neįjungtas)

Budėjimo

67.2.7.1. balai taip pat skiriami, jei įrangos paleidimas veikti visišku funkcionalumu po to, kai buvo įjungta jos automatinė funkcija yra trumpas ir automatizuotas. Tiekėjas turi nurodyti laiką sekundėmis ir reikiamus aktyvius darbuotojų veiksmus. Kuo laikas trumpesnis ir kuo mažiau aktyvių veiksmų reikia, tuo daugiau skiriama balų.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pateikiama eksploatavimo vadovo kopija arba gamintojo interneto tinklapyje pateikta laisvai prieinama informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.2.8. [331]įrangoje turi būti įrengtas arba gali būti įrengiamas apskaitos prietaisas, kad būtų galima stebėti ir žurnale registruoti dabartines (elektros energijos, vandens (jei taikoma) ir dujų (taikoma anestezijos ir intensyviosios terapijos įrangai) sąnaudas. Balai gali būti skiriami, jei gauti duomenys gali būti automatiškai išsiunčiami į centrinę duomenų rinkimo stotį.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pateikiama eksploatavimo vadovo kopija arba gamintojo interneto tinklapyje pateikta laisvai prieinama informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.2.9. [332]hemodializės įrenginių mažesnės vandens sąnaudos per procedūrą[333]:

67.2.9.1. balai gali būti skiriami įrangai, kurioje įdiegta mažų vandens sąnaudų funkcija (parengiamosios cirkuliacijos tarpsnio vandens sąnaudos yra mažesnės bent 50 proc.);

67.2.9.2. balai gali būti skiriami įrangai, kurioje įdiegta vandens nenaudojimo budėjimo režimu funkcija (naudojant taupymo režimą sąnaudos yra mažesnės 100 proc.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymo ataskaita, į kurią įtraukti vandens sąnaudų duomenys, apskaičiuoti bandymo sąlygomis[334], nurodytomis LST EN 60601-2-16 arba lygiaverčiame standarte, ir eksploatavimo vadovas (ar gamintojo interneto tinklapyje pateikta laisvai prieinama informacija), arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.2.10. [335]dezinfekcinio prapūtimo ir plovimo įrangos mažesnės vandens sąnaudos per ciklą:

67.2.10.1. pirkimo vykdytojas turi nurodyti įsigytino dezinfekcijos prietaiso tipą:

lankstiesiems endoskopams skirtą dezinfekcijos prietaisą,

visiems kitiems instrumentams (bendrosios chirurgijos instrumentams, minimalios invazijos chirurgijos instrumentams, anestezijai, ortopedijai ir pan.) skirtą dezinfekcijos prietaisą,

stambiems gaminiams (pvz., steriliesiems indams, vežimėliams, operacinių avalynei ir pan.) skirtą dezinfekcijos prietaisą,

žmonių išmatoms skirtų indų dezinfekcijos prietaisą;

67.2.10.2 pirkimo vykdytojas taip pat turi nurodyti:

konkrečią reikiamą įkrovą (įkrovos kiekį),

džiovinimo tarpsnio taikymą (taip / ne),

karšto vandens naudojimą (taip / ne),

galutinio plovimo vandens valymą (taip / ne),

kaitinimo metodus (garais arba elektros energija),

įtampą;

67.2.10.3. tiekėjas turi nurodyti vandens sąnaudas per ciklą, vadovaudamasis nurodytais parametrais.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: bandymų ataskaita[336], į kurią įtraukti įrangos vandens sąnaudų duomenys ir nurodytas energinis efektyvumas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.2.11. [337]įrangoje naudojami šaldalai, kurių VAP100 yra < 10.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: dokumentai, kuriuose nurodyti medicininiuose šaldikliuose naudojami šaldalai ir jų VAP100, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

67.2.12. [338]anestezijos įrangoje, kuri yra skirta ilgalaikei ir vidutinės trukmės procedūrai, įdiegta atgaliniu slėgiu kompensuojamo mažo, ne daugiau kaip 2 litrų srauto funkcija.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pateikiama eksploatavimo vadovo kopija arba gamintojo interneto svetainėje pateikta laisvai prieinama informacija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27