BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


XVI. TEKSTILĖS GAMINIAI

32.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:

32.1.1. galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm (dalių milijonui) kiekvienos šių cheminių medžiagų (pesticidų). Bendras šių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,5 ppm:

2,4,5-trichlorfenoksiacto rūgšties (2,4,5-T),

Aldrino,

Kaptafolio,

Chlordano,

Clordimeformo,

DDT,

Dieldrino,

Dinosebo ir jo druskų,

Endrino,

Heptachloro,

Heksachlorbenzeno,

Heksachlorcikloheksano α,

Heksachlorcikloheksano β,

Heksachlorcikloheksano δ,

Metamidofoso,

Monokrotofoso,

Parationo,

Metilparationo,

Toksafeno;

32.1.2. galutiniame gaminyje neturi būti dažiklių, klasifikuojamų kaip jautrinantys ar sukeliantys alergiją, kancerogeniniai, mutageniniai arba toksiški reprodukcijai:

32.1.2.1.

C.I. Bazinio raudonojo    9,

C.I. Dispersinio mėlynojo  1,

C.I. Rūgštinio raudonojo  26, 

C.I. Bazinio violetinio    14, 

C.I. Dispersinio oranžinio 11, 

C.I. Tiesioginio juodojo   38, 

C.I. Tiesioginio mėlynojo  6, 

C.I. Tiesioginio raudonojo 28, 

C.I. Dispersinio geltonojo  3, 

C.I. Dispersinio geltonojo  23;

32.1.2.2. išvardytieji dažikliai neturi būti naudojami, išskyrus atvejus, kada dažytų pluoštų, verpalų arba audinio atsparumas prakaitui (rūgštis ir šarmas) − ne mažesnis kaip 4:

C.I. Dispersinio mėlynojo  3  C.I. 61 505,

C.I. Dispersinio mėlynojo  7  C.I. 62 500,

C.I. Dispersinio mėlynojo 26  C.I. 63 305,

C.I. Dispersinio mėlynojo 35,

C.I. Dispersinio mėlynojo 102,

C.I. Dispersinio mėlynojo 106,

C.I. Dispersinio mėlynojo 124,

C.I. Dispersinio oranžinio  1  C.I. 11 080,

C.I. Dispersinio oranžinio  3  C.I. 11 005,

C.I. Dispersinio oranžinio 37,

C.I. Dispersinio oranžinio 76 (anksčiau vadinto Oranžiniu 37),

C.I. Dispersinio raudonojo  1  C.I. 11 110,

C.I. Dispersinio raudonojo 11  C.I. 62 015,

C.I. Dispersinio raudonojo 17  C.I. 11 210,

C.I. Dispersinio geltonojo  1  C.I. 10 345,

C.I. Dispersinio geltonojo  9  C.I. 10 375,

C.I. Dispersinio geltonojo 39, 

C.I. Dispersinio geltonojo 49;

32.1.3. galutiniame gaminyje neturi būti šių arilaminų:

4-aminodifenilo (CAS Nr. 92-67-1),

Benzidino (CAS[79] Nr. 92-87-5),

4-chlor-o-toluidino (CAS Nr. 95-69-2),

2-naftilamino (CAS Nr. 91-59-8),

o-amino-azotolueno (CAS Nr. 97-56-3),

5-nitro-o-toluidino (CAS Nr. 99-55-8),

4-chloranilino (CAS Nr. 106-47-8),

2,4-diaminoanizolio (CAS Nr. 615-05-4),

4,4'-diaminodifenilmetano CAS Nr. 101-77-9),

3,3'-dichlorbenzidino (CAS Nr. 91-94-1),

3,3'-dimetoksibenzidino (CAS Nr. 119-90-4),

3,3'-dimetilbenzidino (CAS Nr. 119-93-7),

4,4’-metilendi-o-toluidino (CAS Nr. 838-88-0),

p-krezidino (CAS Nr. 120-71-8),

4,4'-metilen-bis-(2-chloranilino) (CAS Nr. 101-14-4),

4,4'-oksidianilino (CAS Nr. 101-80-4),

4,4'-tiodianilino (CAS Nr. 139-65-1),

o-toluidino (CAS Nr. 95-53-4),

2,4-toluendiamino (CAS Nr. 95-80-7),

2,4,5-trimetilanilino (CAS Nr. 137-17-7),

4-aminoazobenzeno (CAS Nr. 60-09-3),

o-anizidino (CAS Nr. 90-04-0);

32.1.4. galutiniame gaminyje neturi būti šių antipirenų:

polibromintų bifenilų (PBB) (CAS Nr. 59536–65–1),

pentaBDE (pentabromdifenileterio) CAS Nr. 32534-81-9),

oktaBDE (oktabromdifenileterio) CAS Nr. 32536-52-0,

decaBDE (dekabromdifenileterio) CAS Nr. 1163-19-5;

32.1.5. galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,5 ppm pentachlorfenolio;

32.1.6. galutiniame gaminyje, kuris tiesiogiai liečiasi su oda, minkštikliai (ftalatai) neturi sudaryti daugiau kaip 0,1 % gaminio masės:

DEHP (Di-(2-etilheksil)ftalatas) CAS Nr. 117-81-7,

BBP (Butilbenzilftalatas) CAS Nr. 85-68-7,

DBP (Dibutilftalatas) CAS Nr. 84-74-2,

DNOP (Di-n-oktilftalatas),    

DINP (Diizononilftalatas),

DIDP (Diizodecilftalatas),

DIBP (Diizobutylftalatas).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (32.1.1–32.1.6 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba Tarptautinės tyrimų ir kontrolės tekstilės ekologijos srityje asociacijos ekologinis ženklas Öko-Tex (toliau – Öko-Tex) arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.1.7. galutiniame gaminyje sunkiųjų metalų kiekis neturi viršyti:

Kadmio (Cd) – 0,1 ppm,

Chromo (Cr) – 2,0 ppm,

Nikelio (Ni) – 4,0 ppm,

Švino (Pb)  – 1,0 ppm,

Vario (Cu)  – 50,0 ppm.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Öko-Tex arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.1.8. [80]tam tikra procentinė dalis medvilnės ir (ar) kitų natūraliųjų pluoštų turi būti pagaminta pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2091/91“ (OL 2007 L 189, p.1);

32.1.9. [81]tam tikrą produkto masės procentinę dalį turi sudaryti perdirbtas pluoštas, t.y. pluoštas, pagamintas tik iš tekstilės gaminių bei drabužių gamybos nuokarpų ar vartojimo atliekų (tekstilės ar kt.).

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (32.1.8–32.1.9 papunkčiams) gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

32.1.10. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

 

 

32.2. išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai:

32.2.1. galutiniame gaminyje, pagamintame iš vilnos pluoštų:

32.2.1.1. turi būti ne daugiau kaip 0,5 ppm (dalių milijonui) šių cheminių medžiagų:

γ-heksachlorcikloheksano (lindano),

α-heksachlorcikloheksano,

β-heksachlorcikloheksano,

δ- heksachlorcikloheksano,

aldrino,

dieldrino,

endrino,

p,p'-DDT,

p,p'-DDD;

32.2.1.2. bendras šių cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti 2 ppm:

diazinono,

propetamfoso,

chlorfenvinfoso,

dichlofentiono,

chlorpyrifoso,

fenchlorfoso;

32.2.1.3. bendras šių cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti 0,5 ppm:

cipermetrino,

deltametrino,

fenvalerato,

cihalotrino,

flumetrino;

32.2.1.4. bendras šių cheminių medžiagų kiekis neturi viršyti 2 ppm:

diflubenzurono,

triflumurono,

diciklanilo.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai

32.2.2. galutiniame gaminyje neturi būti šių antipirenų:

tri (2,3 –dibrompropil) fosfatas CAS Nr. 126-72-7),

heksabromciklododekanas (HBCDD) CAS Nr.: 3194-55-6 25637-99-4. 

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba Öko-Tex, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.3. galutiniame gaminyje formaldehido likučiai neturi viršyti:

32.2.3.1. 16 ppm gaminiuose, kurie tiesiogiai liečiasi su oda;

32.2.3.2. 16 ppm gaminiuose, kurie skirti kūdikiams ir vaikams iki 3 metų amžiaus;

32.2.3.3. 75 ppm drabužiuose, kurie yra riboto sąlyčio su oda, ir interjero tekstilės gaminiuose;

32.2.4. galutiniame gaminyje, pagamintame iš medvilnės ar kitų natūraliųjų celiuliozės pluoštų, turi būti ne daugiau kaip 0,05 ppm pentachlorfenolio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (32.2.3–32.2.4 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.5. galutiniame gaminyje sunkiųjų metalų kiekis neturi viršyti:

Stibis (Sb) 30 ppm,

Arsenas (As) 0,2 ppm,

Kadmis (Cd) 0,1 ppm,

Chromas (Cr) 1,0 ppm,

Kobaltas (Co) 1,0 ppm,

Gyvsidabris (Hg) 0,02 ppm,

Nikelis (Ni) 1,0 ppm,

Švinas (Pb) 0,2 ppm,

Varis (Cu) 25,0 ppm.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.6. jeigu gaminyje žemiau išvardinti pluoštai sudaro daugiau nei 5 % bendrosios viso gaminyje esančio tekstilės pluošto masės, turi būti tenkinami šie reikalavimai:

32.2.6.1. akrilas: akrilnitrilo likutis turi būti mažesnis negu 1,0 mg/kg pagaminto pluošto;

32.2.6.2. elastanas: neturi būti naudojami organiniai alavo junginiai;

32.2.6.3. linų pluoštas ir kiti luobiniai pluoštai (įskaitant kanapes, džiutą, ramę): neturi būti gaunami juos mirkant vandenyje, nebent po mirkymo vandenyje nuotekos yra taip apdorojamos, kad ChDS (cheminio deguonies suvartojimo) arba BOA (bendros organinės anglies) kiekis sumažėja ne mažiau kaip 75 % kanapių pluoštui ir ne mažiau kaip 95 % linų ir kitiems plaušiniams pluoštams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.6.4. dirbtiniai celiuliozės (viskozės, lajocelio, modalo) pluoštai:

32.2.6.4.1. ne mažiau kaip 25 % celiuliozės pluošto turi būti pagaminta iš medienos, gautos iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusioji celiuliozės pluošto dalis turi būti pagaminta iš teisėtų miškų ir plantacijų gautos plaušienos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.6.4.2. pluoštams gaminti naudojama plaušiena balinama nenaudojant elementinio chloro. Bendras galutinis chloro ir organiniuose junginiuose esančiose chloro kiekis pagamintame pluošte (OX) neturi viršyti 150 ppm;

32.2.6.5. neplauta vilna ir kiti keratino pluoštai: išleidžiant į kanalizaciją plovimo nuotekas, išleidžiamas ChDS kiekis neturi viršyti 45 g/kg neplautos vilnos;

32.2.6.6. poliamidas: monomerų gamybos metu vidutinis į atmosferą išmetamo N2O išlakų kiekis per metus neturi viršyti 9,0 g N2O vienam kaprolaktamo kilogramui (gaminant nailoną 6) arba vienam adipo rūgšties kilogramui (gaminant nailoną 6,6);

32.2.6.7. poliesteris: pluošte esančio stibio kiekis neturi viršyti 260 ppm;

32.2.6.8. polipropilenas: neturi būti naudojami pigmentai švino pagrindu;

32.2.7. gamybos procese:

32.2.7.1. ne mažiau kaip 95 % (sausosios masės) bet kurio verpalams naudojamų glito preparato sudedamųjų medžiagų yra pakankamai biologiškai skaidžios arba yra kaip nors kitaip perdirbamos;

32.2.7.2. nenaudojami chemikalai: bis(hidrogenintas riebusis alkil)dimetilamoniochloridas (DTDMAC), distearildimetilamonio chloridas (DSDMAC), di(kietasis riebusis) dimetilamonio chloridas (DHTDMAC), etilendiamintetraacetatas (EDTA) ir dietilentriaminpentaacetatas (DTPA), jie neturi būti bet kokio naudojamo preparato ar receptūros dalimi;

32.2.7.3. kiekvienoje šlapiojo apdorojimo vietoje ne mažiau kaip 95 % naudojamų ploviklių, audinių minkštiklių ir kompleksinių agentų masės turi būti gerai biologiškai skaidomos arba turi būti pašalinamos nuotekų valymo įrenginiuose;

32.2.7.4. verpalai, audiniai ir galutiniai gaminiai neturi būti balinami chloro junginiais (netaikoma dirbtiniams celiuliozės pluoštams);

32.2.7.5. galutiniame gaminyje arba vienalytėje jo dalyje neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal REACH reglamento 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (32.2.6.4.2–32.2.7.5 papunkčiams) ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

32.2.8. pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

*Šie kriterijai netaikomi: gaminiams, kurie išmetami panaudoti vieną kartą; grindų dangoms; lauko sąlygomis naudoti skirtų struktūrų audiniams. Tekstilės gaminių grupei nepriskiriami drabužiai, audiniai ir pluoštai, kuriuose yra: elektros įrenginių arba kurie sudaro sudėtinę elektrinės schemos dalį; įrenginių arba impregnuotųjų cheminių medžiagų, skirtų aplinkos sąlygų pokyčiams atpažinti arba į juos reaguoti. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27