Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje

Regioninės pažangos priemonės 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gairės

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Atnaujinimo data: 2024-04-08