MISIJA IR VIZIJA

VERTYBĖS

STRATEGINIAI TIKSLAI

  • Užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę Lietuvos gyventojams, išsaugoti biologinę įvairovę ir kraštovaizdžio savitumą.
  • Užtikrinti racionalų gamtos išteklių naudojimą ir tolesnį jų gausinimą.
  • Užtikrinti darnaus vystymosi principus atitinkantį teritorijų planavimo, statybos ir būsto plėtros procesų, statinių naudojimo ir priežiūros valstybinį reguliavimą.
  • Didinti valdymo efektyvumą.

Atnaujinimo data: 2023-10-16