Padalinys, atsakingas už korupcijos prevenciją

Aplinkos ministerijoje už korupcijos prevenciją atsakingas Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius. Ši funkcija yra nustatyta skyriaus nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus darbuotojų kontaktinę informaciją, skyriaus atliekamas funkcijas ir darbuotojų pareigų aprašymus rasite skiltyje Darbuotojų kontaktai.

Atnaujinimo data: 2023-10-03