Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS) – Aplinkos ministerijos sukurta informacinė sistema, kurios pagrindinis tikslas – turėti apskaitytą nuotekų sistemų registrą, kad būtų galima operatyviai reaguoti ir užtikrinti, jog į aplinką nepatektų nevalytos ar nepakankamai išvalytos nuotekos.

Naudojant šios sistemos sukauptus duomenis bus didinamas individualių nuotekų tvarkymo sistemų kontrolės efektyvumas. Sistemos informacija bus naudojama ir teikiant ataskaitas Europos Komisijai apie individualių nuotekų tvarkymą aglomeracijose.

Nuotekų vežėjai šioje informacinėje sistemoje fiksuoja nuotekų paėmimo faktą, vietą, paimtų nuotekų tipą ir jų perdavimą nuotekų tvarkymo įmonėms iš visų tipų nuotekų valymo įrenginių, o nuotekų tvarkytojai patvirtina paimtų nuotekų kiekį ir tipą.

Aplinkos ministerija ragina vandentvarkos įmones, nuotekų vežėjus, individualių nuotekų tvarkymo įrenginių montuotojus, įmones, vykdančias tokių įrenginių techninio aptarnavimo darbus, ir kitas įstaigas, dalyvaujančias tvarkant individualias nuotekas, naudotis sukurta informacine sistema.

Šioje informacinėje sistemoje taip pat turi registruotis ir individualių nuotekų tvarkymo įrenginių montuotojai bei įmonės, vykdančios tokių įrenginių techninio aptarnavimo darbus.

Detalias instrukcijas, kaip paslaugų teikėjams prisijungti prie informacinės sistemos, galima rasti jos internetinėje svetainėje esančiame Naudotojo vadove.

Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, savivaldos institucijos kartu su jų įsteigtomis nuotekų tvarkymo įmonėmis, pasinaudodami NTIS kaupiama informacija, galės matyti rizikingas vietas ir laiku imtis prevencinių veiksmų suvaldyti potencialius taršos šaltinius.

Gyventojams, turintiems individualių nuotekų tvarkymo įrenginius, t. y. nuotekų paslaugų gavėjams, nėra būtinybės jungtis prie šios informacinės sistemos. Tačiau sistemos internetinėje svetainėje ir neprisijungę vartotojai paieškos skiltyje galės rasti informaciją apie legalius nuotekų vežėjus, apie įrenginių montuotojus ir individualių nuotekų tvarkymo įrenginių tipus. Norintys prisijungti prie NTIS gyventojai tai gali padaryti per Elektroninių valdžios vartų portalą. Tuomet jie galės matyti savo individualių nuotekų tvarkymo įrenginių aptarnavimo informaciją, įsitikinti, ar nuotekas išvežė legalūs vežėjai.

Kilus klausimams dėl šios informacinės sistemos galima kreiptis el. paštu  [email protected].

Atnaujinimo data: 2024-01-18