Informacijos apie asmenį surinkimas

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Atsižvelgiant į tai, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. nuostatomis, institucijos ar įstaigos vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), kad STT surinktų ir pateiktų institucijos ar įstaigos vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kanclerio

2021 m. gruodžio 16 d. potvarkiu Nr. D2-153

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kanclerio

2022 m. lapkričio 28 d. potvarkio Nr. D2-140 redakcija)

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT AR TEIKIANT ASMENĮ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

1. Aplinkos ministerijos pareigybių sąrašas:

1.1. viceministras;

1.2. ministerijos kancleris;

1.3. specialusis atašė;

1.4. departamento direktorius;

1.5. grupės vadovas;

1.6. skyriaus vedėjas;

1.7. Strateginio ir finansų valdymo skyriaus valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (patarėjas, vyresnysis patarėjas, vyriausiasis patarėjas) (toliau kartu – darbuotojas), atsakingas už finansų kontrolę;

1.8. Valstybės turto ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojas, atsakingas už viešuosius pirkimus;

1.9. Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus darbuotojas.

2. Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų, įstaigų ir įmonių pareigybių sąrašas:

2.1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktorius;

2.2. Aplinkos apsaugos agentūros direktorius;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius;

2.4. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius;

2.5. Valstybinės miškų tarnybos direktorius;

2.6. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas;

2.7. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius;

2.8. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius;

2.9. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktorius;

2.10. Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus direktorius;

2.11. Lietuvos zoologijos sodo direktorius;

2.12. Uždarosios akcinės bendrovės Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktorius;

2.12.1VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ direktorius;

2.13. Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos:

2.13.1. direktorius;

2.13.2. valdybos narys;

2.14. Uždarosios akcinės bendrovės „GVT LT“ direktorius;

2.15. Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius.

____________________________

Atnaujinimo data: 2023-10-03