Pranešk apie korupciją

Viena iš pagrindinių Aplinkos ministerijos vertybių ir veiklos principų – skaidrumas ir viešumas.

Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus Aplinkos ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų darbuotojų veiksmus, piktnaudžiavimo atvejus ar kitokį korupcijos pasireiškimą, apie tai galite pranešti:

1. el. p. [email protected]; per pranešimų pateikimo platformą https://am.lrv.lt/lt/pranesk-patark-ivertink; paštu ar atvykus (A. Jakšto g. 4., Vilnius).

2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) tel. (8 5) 266 3333, el. paštu [email protected]. Daugiau informacijos STT interneto puslapyje https://www.stt.lt/.

Atmintinė dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

3. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (jei norite gauti pranešėjo statusą). Daugiau informacijos: https://am.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/praneseju-apsauga

4. Pranešimus apie galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima teikti ES struktūrinių fondų svetainėje Korupcijos prevencija |ES fondų investicijų programos interneto svetainė (esinvesticijos.lt)

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atnaujinimo data: 2023-10-03