Erdviniai duomenys

Erdvinių duomenų politikos grupė atsakinga už Nekilnojamojo turto kadastro, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros, valstybinių erdvinių duomenų rinkinių, valstybinio georeferencinio pagrindo, geodezijos, kartografijos, statinių informacinio modeliavimo (BIM) politikos sričių, matininkų ir geodezininkų veiklos reglamentavimą bei valstybės informacinių sistemų (ŽIS, TRDR, ŽPDRIS, TIIS, TPS, ir kt.) valdyseną.

Aktualijos

Atnaujinimo data: 2024-02-21