Parengtas Klaipėdos meteorologinių stebėjimo aikštelės apsaugos zonų planas

Klaipėdos meteorologinėse aikštelėse atsiranda naujovė: jei anksčiau 200 metrų spinduliu stoties apsaugos zonose nebuvo galima jokia veikla, nuo šiol bus galima vykdyti rekonstrukcijos ir statybos darbus.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, vadovaudamasi Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo stočių apsaugos zonų planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2020-02-11 įsakymu Nr. D1-76, 18.1.1 p., skelbiama informacija apie parengtą Klaipėdos meteorologijos stoties meteorologinių stebėjimų aikštelės apsaugos zonų nustatymo teritorijos planą. 

Parengtą ir teikiamą tvirtinti planą galima rasti Aplinkos ministerijos svetainėje, skiltyje „Veiklos sritys – apsaugos zonos“.

Plane nustatyta Klaipėdos meteorologijos stoties meteorologinių stebėjimų aikštelės specialioji apsaugos zona – 30 metrų pločio žemės juosta aplink meteorologinių stebėjimų aikštelę. Taip pat nustatyta bendroji meteorologinių stebėjimų aikštelės apsaugos zona – 200 metrų pločio žemės juosta aplink meteorologinių stebėjimų aikštelę.

Atsiradus dviem apsaugos zonom sumažėja našta atliekant statybinę veiklą – anksčiau 200 metrų spinduliu aplink meteorologinių stebėjimų aikštelę griežtai nebuvo galima jokia veikla. Naujuoju atveju jautriausia lieka 30 metrų pločio žemės juosta, kurioje galimas tik statinių remontas ir rekonstravimas, nedidinant išorės matmenų ar statinių remontas, rekonstravimas, įrenginių įrengimas, kai šie statiniai ar įrenginiai reikalingi meteorologijos stoties veiklai vykdyti.

Likusioje apsaugos zonos teritorijoje įmanoma veikla, susijusi su naujų statinių statybos, rekonstravimo darbais ar kitų įrenginių įrengimu. Tačiau LHMT pritarimą išduoda tik tuomet, kai numatomos veiklos netrukdys meteorologiniams stebėjimams ir matavimams, pavyzdžiui, nebus pažeistas meteorologinių sąlygų, hidrologinis upės, kanalo, ežero ar tvenkinio režimas, meteorologinių ir hidrologinių matavimo duomenų vienarūšiškumas, sutrikdomas matavimo prietaisų funkcionalumas.

Dėl informacijos apie planą LHMT prašo kreiptis per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo telefonu 8 648 06456 ar el. paštu [email protected].

Parengtą ir teikiamą tvirtinti planą galima rasti Aplinkos ministerijos svetainėje, skiltyje „Veiklos sritys – apsaugos zonos“: https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/apsaugos-zonos

Atnaujinimo data: 2023-10-03