Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Aplinkos ministerija teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka vadovaudamasi Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir Norminių teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo metodologinės gairėmis.

Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas, jei rengiamame norminiame teisės akto projekte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis. Teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius.

Atnaujinimo data: 2023-10-03