Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi

Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ aprašas

Pagrindimas     Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės    Skaičiuoklė

Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ veiklos „Pritaikyti klimato kaitos pokyčiams miškų priešgaisrinę apsaugą, įdiegiant pažangias miško gaisrų aptikimo ir greito reagavimo priemones ir technologijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Senesnės versijos:

Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ aprašo projektas (derintas 2022-08-162022-08-30)

Atnaujinimo data: 2024-03-21