Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ aprašas

Pagrindimas    Skaičiuoklė Nr. 1   Skaičiuoklė Nr. 2 (įprastinė renovacija)   Skaičiuoklė Nr. 3 (organinė renovacija)

Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ stebėsenos rodiklių kortelės

Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ veiklos „Organinių medžiagų gamybinių pajėgumų sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas 

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ veiklos „Skaitmenizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ veiklos „Daugiabučių namų renovacijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ 2 veiklos „Dotacijos atnaujinti (modernizuoti) pastatus 2.3 poveiklės „Dotacijos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams įgyvendinti“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ 2 veiklos „Dotacijos atnaujinti (modernizuoti) pastatus 2.2 poveiklės „Dotacijos bandomiesiems daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus projektams įgyvendinti“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Senesnės versijos:

Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ veiklos „Organinių medžiagų gamybinių pajėgumų sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas (derintas 2023-05)

Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ aprašo projektas (derintas 2022-07-012022-07-11)

Pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ aprašo projektas (2022-06-24)

Pagrindimas       Skaičiuoklė Nr. 1      Skaičiuoklė Nr. 2 (įprastinė renovacija)        Skaičiuoklė Nr. 3 (organinė renovacija)

Atnaujinimo data: 2024-04-05