Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01 „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gairės

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

 

Atnaujinimo data: 2024-03-21