Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą

Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašas (galioja nuo 2023-11-14)

Pagrindimas   Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės   Skaičiuoklė

Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ veiklos Aplinkosauginių procesų skaitmenizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ veiklų „Aplinkosaugos institucijų pajėgumų stiprinimas“, „Valstybinio aplinkos oro monitoringo sistemos stiprinimas“, „Visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos taršos prevencijos klausimais priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės

Konsultacijų pažyma su išvadomis dėl projektų specialiųjų ir prioritetinių atrankos kriterijų nustatymo bei vertinimo metodikos aptarimo pagal Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ poveiklę „Vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo ar kitų su taršos mažinimu susijusių technologijų diegimas ir (ar) modernizavimas“ ir poveiklę „Technologinių įrenginių ir priemonių diegimas mažinant ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį“.

Pasiūlymas dėl projektų specialiųjų ir prioritetinių atrankos kriterijų nustatymo bei vertinimo metodikos pagal Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ poveiklę „Vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo ar kitų su taršos mažinimu susijusių technologijų diegimas ir (ar) modernizavimas“

Pasiūlymas dėl projektų specialiųjų ir prioritetinių atrankos kriterijų nustatymo bei vertinimo metodikos pagal Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ poveiklę „Technologinių įrenginių ir priemonių diegimas mažinant ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį“

Senesnės versijos:

Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašas (dalinis) (galiojo iki 2023-11-14)

Pagrindimas   Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės   Skaičiuoklė

Pažangos priemonės Nr. 02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“  aprašo projektas (derintas 2022-06-232022-07-01)

Atnaujinimo data: 2024-04-18