Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas

Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-03 (RE) „Sutvarkyti praeityje užterštas ir pažeistas teritorijas“ finansavimo gairės

Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės (finansavimo gairių 2 ir 3 priedai)

 

Atnaujinimo data: 2024-03-21