Architektūra ir urbanistinė plėtra veikia kiekvieną žmogų, todėl yra valstybei strategiškai svarbi. Veiklos kokybė ir pažanga šiose srityse įtakoja žmonių gyvenimo gerovę ir kokybę, kultūrinę ir socialinę raidą bei pilietinę savimonę. Architektūros kokybė tiesiogiai lemia bendrą šalies kultūrinį, ekologinį ir ekonominį klimatą.

Aplinkos ministerija formuodama valstybės politika urbanistikos ir architektūros srityse, numato priemones, iškeliančias architektūros kūrybos ir projektavimo bei miestų urbanistinio planavimo reikšmę. Viena iš tokių iniciatyvų Lietuvos urbanistinis forumas (toliau – forumas) – tai pagrindinių dalyvių, lemiančių architektūros ir urbanistikos kokybę diskusijų platforma, įgyvendinanti įvairias iniciatyvas architektūros ir miesto aplinkos kokybės gerinimui.

Forumas organizuojamas nuo 2007 metų kasmet kartu su socialiniais partneriais. Forumas yra nekomercinis viešas renginys, kuriame aptariamos urbanistinio vystymo reikmės, gairės ir siekiai, yra reikalingas ir naudingas visuomenei, valstybės institucijoms, mokslo bei verslo atstovams. Forumuose dalyvauja architektai, urbanistai, statybos specialistai, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai, suinteresuotų nevyriausybinių organizacijų, mokslo, verslo ir bendruomenių atstovai, nekilnojamo turto vystytojai ir visi, kurie domisi miesto kūrimo ir jo atsinaujinimo procesais ar tvariu miesto gyvenimu.

Kiekvienai metais forumui parenkama tuo metu aktualiausia tematika, kviečiami pranėšėjai iš užsienio, kartu su socialiniais partneriais rengiamos kūrybinės dirbtuvės atskiriems temos klausimas nagrinėti ir aptarti.

Atnaujinimo data: 2023-10-03