>

Aplinkos ministerija dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamame projekte „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimas ministerijose“, kuriuo siekiama sustiprinti viešojo valdymo institucijų veiklos valdymą ir užtikrinti tinkamą nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimą bei koordinavimą, taikant vieningus projektų valdymo principus.

Projekto nauda:

Projekto metu sukurta pokyčių valdymo sistema užtikrins unifikuotą ir efektyvų einamųjų darbų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos kanceliarijoje ir Ministerijose, atsižvelgiant į LR Vyriausybės kanceliarijos praktikoje patvirtintus projektų valdymo principus. Projekto metu bus įdiegta projektų apimties, biudžetų, terminų, išteklių bei rizikų valdymo metodika, kuri sustiprins Ministerijų veiklų koordinavimą, produktyvumo augimą, projektų valdymo procesų tobulinimą, priemonių, skirtų efektyviam valstybės išteklių valdymui diegimą bei tobulinimą.

Projekto veiklos:

  • Įdiegti projektinio valdymo principus 14-oje ministerijų, atsižvelgiant į LRVK sukurtą projektinio valdymo metodiką ir taikomus projektų valdymo principus.
  • Įdiegti projektų valdymo IT įrankį. Veiklos metu numatomas licencijų įsigijimas, įdiegimas, konfigūravimas ir darbuotojų apmokymas.
  • Suorganizuoti projektų, programų ir portfelių valdymo mokymus darbuotojams, kurie bus įtraukti į projektų, programų ir portfelių įgyvendinimo komandas.

Atnaujinimo data: 2023-10-03