>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje atitikties pareigūnės funkcijas vykdo Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėja Irma Vasiliauskienė, tel. +370 665 24982, elektroninis paštas [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-08