2024-02-07

Aplinkos apsaugos agentūra gerina paslaugų kokybę: įdiegta konsultacijų tarnybos informacinė sistema

Siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę Aplinkos apsaugos agentūroje įdiegta konsultacijų tarnybos informacinė sistema. Ši sistema padės Agentūros specialistams dar operatyviau ir efektyviau konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis rūpimais klausimais.

Nuo šiol teikti užklausas bus galima ČIA.

Pagal konkrečią Agentūros kuruojamą temą ir priskirtas funkcijas rašytinę užklausą šiame informaciniame portale bus galima pateikti užpildžius elektroninio paklausimo formą.

Šiuo metu į sąrašą įtrauktos septynios pagrindinės temos: tai Atliekos, Cheminės medžiagos, Gyvoji gamta, Leidimai laboratorijoms, Taršos prevencija, Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD), Oras, Vanduo. Kad specialistai galėtų pateikti kuo tikslesnę informaciją, rašytinę užklausą bus galima teikti per konkrečioje temoje detalizuotą patikslintą potemę.

Konsultacinė sistema leis fiksuoti ir analizuoti realius užklausų srautus, sumažinti administracinę naštą, įgyvendinti „vieno langelio“ principą, gerinti aptarnavimo kokybę.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija