2024-04-19

Ką svarbu žinoti prasidėjus vynuoginių sraigių rinkimo metui

Prasideda vynuoginių sraigių rinkimo sezonas, todėl Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad sraiges reikėtų rinkti ir supirkti laikantis aplinkosaugos reikalavimų.  

Vynuoginės sraigės (Helix pomatia) yra saugoma rūšis, įtraukta į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus. Būtina laikytis nustatytų reikalavimų renkant vynuogine sraiges, kad jų populiacija galėtų atsinaujinti ir neišnyktų. 

Šias sraiges tiek rinkėjai, tiek supirkėjai gali rinkti ir supirkti nuo vynuoginių sraigių vegetacijos pradžios iki liepos 1 d.  

Ką reikia žinoti sraigių rinkėjams 

Lietuvoje šių sraigių išteklius draudžiama rinkti gamtiniuose rezervatuose, zoologiniuose ir botaniniuose zoologiniuose draustiniuose bei kitose saugomose teritorijose, jeigu tai numato šių teritorijų veiklą reglamentuojantys teisės aktai.  

Rinkėjams leidžiama rinkti vynuogines sraiges, kai jų skersmuo ne mažesnis kaip 28 mm. Prieš superkant privalu sraiges išrūšiuoti supirkimo vietoje.  

Ką reikia žinoti sraigių supirkėjams  

Per vynuoginių sraigių supirkimo laikotarpį juridiniai asmenys prieš 5 darbo dienas iki supirkimo pradžios turi raštu arba el. paštu [email protected] informuoti Aplinkos apsaugos departamentą apie supirkimo vietas nurodydami kontaktinius duomenis – fizinio asmens vardą, pavardę (juridinio asmens pavadinimą, kodą), telefono ryšio numerį ir (arba) el. pašto adresą.  

Supirkdami sraiges juridiniai asmenys turi išrūšiuoti jas pagal skersmenį. Po rūšiavimo supirkimo vietose negali likti daugiau kaip 5 proc. mažesnių nei 28 mm vynuoginių sraigių.  

Atsakomybė 

Už neteisėtą laukinių gyvūnų gaudymą, žalojimą, naikinimą, šių gyvūnų ar jų dalių paėmimą iš natūralios aplinkos fiziniams asmenims gresia baudos nuo 60 iki 300 eurų, o juridiniams asmenims – nuo 110 iki 600 šimtų eurų. 

Daugiau informacijos apie sraigių rinkimo reikalavimus rasite Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklėse ir Saugomų rūšių naudojimo tvarkos apraše 

Jei kyla klausimų apie aplinkos apsaugos reikalavimus, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu +370 700 02022 arba el. paštu [email protected].  

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected]. 

Aplinkos apsaugos departamento informacija