2024-05-21

Minima Europos Sąjungos ekologinio tinklo „NATURA 2000“ diena

Gegužės 21 d. minima Europos Sąjungos ekologinio tinklo „NATURA 2000“ diena. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba šiandien Nacionaliniame lankytojų centre organizuoja renginį – žalią pamoką apie „NATURA 2000“ svarbą, o saugomų teritorijų direkcijos visa savaitę kviečia į žygius gamtoje.

Ši data pasirinkta todėl, kad ES Buveinių direktyva buvo patvirtinta 1992 m. gegužės 21 d. Ši direktyva kartu su ES Paukščių direktyva sudaro teisinį pagrindą „NATURA 2000“ teritorijų steigimui visose šalyse narėse ir galima sakyti yra šio saugomų teritorijų tinklo gimtadienis.

„NATURA 2000“ vienija visas 27 ES valstybes nares, siekiant išsaugoti vertingiausias Europos natūralias gamtines buveines, augalų bei gyvūnų rūšis ateities kartoms, neatsižvelgiant į šių dienų valstybių sienas.

Gamta ir biologinė įvairovė yra visuomenės sveikatos ir gerovės pagrindas: tai ir švarus oras, ir grynas vanduo, ir maisto produktai, statybinės medžiagos, potvynių, kenkėjų ir klimato reguliacija, pasėlių ir vaismedžių apdulkinimas – visa tai ir daugiau yra nauda, kurią gauname iš gamtos ir be kurios neišgyventume. Gamta atpalaiduoja ir ramina, įkvepia, teikia aktyvaus poilsio galimybes.

„NATURA 2000“ vietovių atranka grindžiama moksliniais kriterijais. Remiantis direktyvomis, šalys narės turi pačios išskirti vertingas gamtos vietas, kurios atitinka buveinių ir paukščių apsaugai svarbų teritorijų kriterijus. Tada Europos aplinkos agentūra, padedant Europos Komisijai (EK), analizuoja šalių pateiktus vietovių pasiūlymus ir vertina siūlomų teritorijų indėlį į kiekvieno buveinių tipo ir rūšies apsaugos būklę. Europos Komisija patvirtina teritorijų sąrašus, o valstybės narės privalo ne vėliau kaip per šešerius metus jas įteisinti kaip specialios apsaugos teritorijas.

Lietuvoje NATURA 2000 tinklas dar yra nepakankamas, todėl jį reikia baigti steigti. Tuo rūpinasi valstybinės institucijos, visų pirma LR aplinkos ministerija ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba kartu su LIFE programos integruotoju projektu „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“.

Apie tai ir kodėl svarbu kilmato kaitos akivaizdoje saugoti natūralią gamtą bus kalbama NATURA 2000 žaliojoje pamokoje, kuri vyks Nacionaliniame lankytojų centre gegužės 21 dieną.

Savaitgalį „NATURA 2000“ dieną jau paminėjo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, organizuodama mokomąjį pažintinį žygį į Čepkelių raistą ir pristatydama unikalias gamtos vertybes.

Gegužės 25 d. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kviečia į orientacines varžybas „NATURA ORIENT 2024”, kur kiekviename kontroliniame punkte reikės atlikti užduotis ir daugiau sužinoti apie Europos saugomas natūralias buveines, retas rūšis.

„NATURA 2000“ diena minima, siekiant priminti apie neįkainuojamas gamtos vertybes, kurios visų mūsų bendru sutarimu saugomos šiose teritorijose. Tai yra puikus žmogaus ir gamtos interesų darnos pavyzdys. Minėdami šią dieną žmonės parodo, kad jiems rūpi rūšių ir gamtinių buveinių išsaugojimas ateities kartoms.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija