>
2024-02-26

NŽT vykdo naujų valstybinės žemės patikėtinių priežiūrą

Nuo šių metų valstybinė žemė miestuose ir miesteliuose patikėjimo teise perduota valdyti savivaldybėms. Joms patikėta teisė sudaryti valstybinės žemės nuomos, panaudos sandorius, priimti administracinius sprendimus, susijusius su patikėjimo teisės įgyvendinimu. Šių naujų valstybinės žemės patikėtinių veiklos priežiūros funkciją vykdo Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT).

Vykdydama valstybinės žemės patikėtinių priežiūrą NŽT remiasi žinomais priežiūros principais: metodinės pagalbos teikimo, planavimo grįstu rizikos vertinimu, funkcijų atskyrimo, viešumo. Siekiant, kad būtų taikoma vienoda valstybinės žemės valdymo praktika ir užtikrintas tinkamas valstybinės žemės valdymas ir administravimas, didžiausias dėmesys skiriamas patikėtinių konsultavimui, metodinės pagalbos teikimui.

NŽT pagal Žemės įstatymo nuostatas teikia išvadas dėl patikėtinių sudarytų sandorių, atitinkančių nustatytus kriterijus, atlieka neplaninius ir planinius patikrinimus, atsižvelgiant į valstybinės žemės patikėtinio rizikingumą, įvertinus didžiausius rizikos veiksnius.

Nustačiusi, kad valstybinės žemės patikėtinis priėmė neteisėtą sprendimą ar neįgyvendina teisės aktų, susijusių su suteiktos patikėjimo teisės įgyvendinimu, NŽT turi teisę surašyti motyvuotus pasiūlymus pakeisti ar panaikinti administracinį sprendimą, nurodyti neatidėliojant įgyvendinti su patikėtinio veikla susijusį įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą, stabdyti neteisėto administracinio sprendimo vykdymą. Taip pat NŽT turi teisę apskųsti teismui savivaldybių administracinius sprendimus, veiksmus ar neveikimą bei kreiptis į teismą dėl sandorio vykdymo sustabdymo ir pripažinimo negaliojančiu.

Nacionalinės žemės tarnybos informacija