BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Supaprastinus saugomų teritorijų gamtotvarkos planų rengimą sudarytos sąlygos sklandžiau įgyvendinti Buveinių direktyvą

Data

2023 06 09

Įvertinimas
0
armenos-upelis-5cd428f49d7f8.jpg

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir kultūros ministras Simonas Kairys patvirtino naują Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašą, kuris supaprastina ir paspartina saugomų teritorijų gamtotvarkos, veiksmų planų, tikslinių programų rengimo bei tvirtinimo procedūras, gerina visuomenės informavimą.

Aprašas nustato Lietuvos saugomų teritorijų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, taip pat vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, strateginio planavimo dokumentų tikslus, turinį, rengimo, viešinimo, derinimo, tvirtinimo, peržiūros ir keitimo tvarką.

Numatyta, kad nuo šiol gamtotvarkos planai ir tikslinės programos bus rengiami neterminuotam, neribotam laikotarpiui, tačiau turės būti periodiškai peržiūrimi ir prireikus keičiami.

Visiems strateginio planavimo dokumentų projektams bus privaloma atlikti viešinimo procedūras, taip sprendžiant nepakankamo visuomenės informavimo apie juos problemą.

Rengėjas turės parengti informacinį pranešimą apie parengtą gamtotvarkos planų, veiksmų planų ir tikslinių programų projektą ir paskelbti organizatoriaus, rengėjo, saugomų teritorijų direkcijų interneto svetainėse.

Viešinimo metu gavus žemės savininkų, valdytojų, suinteresuotos visuomenės rašytinių nuomonių, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos, turės būti parengti ir išsiųsti atsakymai raštu. Apibendrinta atsakymų informacija skelbiama rengėjo ir saugomų teritorijų direkcijų svetainėse.

Esant poreikiui, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo viešinimo pabaigos turės būti organizuojamas susitikimas su suinteresuotais asmenimis, jame paaiškinami šių dokumentų rengimo tikslai ir esminės numatomų įgyvendinti priemonių kryptys.

Viešinimo metu rengėjas turės informuoti, kad strateginio planavimo dokumentuose suplanuotos priemonės, kurias numatyta įgyvendinti privačios nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose, bus įgyvendinamos tik gavus žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimą. Privačios žemės savininkai ar valdytojai, kurių valdomuose žemės sklypuose planuojama įgyvendinti priemones, turi būti informuojami raštu jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Keičiasi ir strateginio planavimo dokumentus tvirtinančios institucijos. Iki šiol gamtotvarkos planus, išskyrus parengtus savivaldybių saugomoms teritorijoms, tvirtino aplinkos ministras. Aprašui įsigaliojus parengtus saugomų teritorijų, priskirtų Aplinkos ministerijos valdymo sričiai, gamtotvarkos planus tvirtins Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (VSTT).

 VSTT tvirtins ir tikslines programas. Veiksmų planus tvirtins atitinkama saugomos teritorijos direkcija.

Pagal naująjį aprašą parengtu saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentu bus galima suplanuoti aktyvias tvarkymo priemones ne tik pačioms saugomoms teritorijoms, bet ir esančioms už jų ribų, jeigu tai būtina saugomose teritorijose esančių gamtos ar kultūros vertybių palankiai apsaugos būklei užtikrinti ar atkurti. Iki šiol tokia galimybė nebuvo numatyta.

Tikimasi, kad tokie procedūrų pakeitimai sudarys prielaidas efektyviai tinklo „Natura 2000“ teritorijų apsaugai ir tvarkymui, leis sklandžiau įgyvendinti Buveinių direktyvos nuostatas, užtikrinant palankią Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugos būklę.

Atkreipiame dėmesį, kad iki aprašo įsigaliojimo pradėti rengti saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentai baigiami rengti, derinami ir tvirtinami pagal dabar taikomą teisinį reguliavimą.

Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašas įsigalios nuo rugpjūčio 1 d.