2024-05-22

Tarptautinę biologinės įvairovės dieną – pažintis su saugomomis teritorijomis ir saugomomis gyvūnų rūšimis

Gegužės 22 d. Lietuva kartu su 195 pasaulio valstybėmis, pasirašiusiomis Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvenciją, mini Tarptautinę biologinės įvairovės dieną. Šių metų šūkis – „Būk Pasaulinės bioįvairovės darbotvarkės dalimi“ ragina kiekvieną prisidėti prie bioįvairovės išsaugojimo. Pasisemti įkvėpimo galima lankantis saugomose teritorijose ir susipažįstant su saugomais gyvūnais.

Panemunių regioninis parkas gegužės 22 d. kviečia atvykti į patyriminę ir pažintinę kelionę po unikalią mus supančią gamtą, ją iš arčiau patyrinėti. Daugiau informacijos apie tai rasite čia.

Lietuvos zoologijos sodas  organizuoja renginį, kurio metu bus galima susipažinti su net 200 skirtingų sode laikomų gyvūnų rūšių, iš kurių daugiau nei 50 yra saugomos. Taip pat laukia įdomios veiklos, kūrybinės dirbtuvės, gyvūnų pasirodymai. Pavyzdžiui, netikėtas potyris – pažvelgti į pasaulį vabzdžių akimis. Plačiau apie renginį galima sužinoti čia.

Istorinis susitarimas gamtai – Kunmingo-Monrealio Pasaulinė biologinės įvairovės darbotvarkė (angl. Kunming-Montreal Global biodiversity framework) buvo patvirtinta 2022 m. pabaigoje 15-ajame JT biologinės įvairovės konvencijos šalių susitikime Monrealyje, Kanadoje. Tai svarbiausias tarptautinis strateginis dokumentas, numatantis 23 pasaulinius tikslus biologinei įvairovei išsaugoti.

Šiuo metu išnykimas gresia 1 mln. augalų ir gyvūnų rūšių, todėl daugumai pasaulinių tikslų pasiekti iki 2030 m. konvencijos šalims būtina  imtis skubių veiksmų. Darbotvarkė numato, kad iki 2030 m. 30 proc. sausumos, vidaus vandenų, pakrančių ir jūrų teritorijų turės būti efektyviai saugomos ir tvarkomos, o 30 proc. pažeistų sausumos, vidaus vandenų, pakrančių ir jūrų ekosistemų ploto turi būti efektyviai atkuriamos.

Taip pat siekiama 50 proc. sumažinti naujų invazinių rūšių įsikūrimo atvejų, mažinti išmetamo maisto kiekį, į aplinką patenkančių maistinių medžiagų perteklių ir pesticidų keliamą riziką. Dar vienas siekis – bent 500 milijardų JAV dolerių kasmet sumažinti aplinkai žalingas subsidijas.

Lietuva yra nemažai nuveikusi saugomų teritorijų srityje. Šiuo metu saugomos teritorijos sudaro 18,53 proc. Lietuvos ploto. Mūsų šalyje įsteigtos 626 buveinių apsaugai svarbios teritorijos ir 85 paukščių apsaugai svarbios teritorijos, sudarančios ,,Natura 2000“ tinklą, kuris užima apie 14 proc. Lietuvos teritorijos. Daugiau informacijos apie saugomų teritorijų statistiką Lietuvoje galima rasti čia.

Prie darbotvarkės tikslų įgyvendinimo Lietuvoje prisidės nuo liepos 1 d. įsigaliosiantis naujos redakcijos Saugomų teritorijų įstatymas, kuris pagreitins saugomų teritorijų steigimą ir numatys privačių saugomų teritorijų nustatymo mechanizmą.

Artimiausiu metu bus patvirtintas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašas. Jame numatytas veiklų rinkinys, kuris padės išsaugoti ir atkurti biologinę įvairovę, ekosistemų, jų paslaugų kokybę bei kraštovaizdžio savitumą ir užtikrinti darnų gamtos išteklių naudojimą.

Numatyta investuoti į „Natura 2000“ teritorijų steigimą, saugomų teritorijų valdymo ir kraštovaizdžio apsaugos stiprinimą, rūšių ir natūralių buveinių palankios apsaugos būklės palaikymą ir atkūrimą, invazinių rūšių populiacijų reguliavimą, gamtinio karkaso ir žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje metodinės bazės plėtojimą. Finansavimą siūloma skirti ir visuomenės švietimui, specialistų kvalifikacijos kėlimui.

Tikimasi, kad įgyvendinus minėtas pažangos priemonės veiklas bus pagerinta ne mažiau kaip 30 proc. šiuo metu nepalankios būklės saugomų rūšių ir buveinių būklė. Taip pat iki 30 proc. bus padidintas Lietuvos saugomų teritorijų plotas, priskaičiuojant ir kitus už jų ribų esančius  efektyvios biologinės įvairovės  apsaugos plotus.