2024-06-04

Valstybinės žemės nuoma miestuose ir miesteliuose

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) sulaukia paklausimų, kur kreiptis norint išsinuomoti valstybinės žemės sklypą miesto teritorijoje?

Primename, kad valstybinės žemės patikėjimo teisė miestų ir miestelių teritorijose priklauso savivaldybėms, o kaimiškojoje teritorijoje – NŽT. Suinteresuotieji asmenys gali teikti prašymą dėl konkretaus valstybinės žemės sklypo (jų dalies), ar žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės ploto nuomos elektroniniu būdu, naudojantis Žemės informacinės sistemos elektronine paslauga Teritorijų planavimo ir statybų vartuose www.planuojustatau.lt, arba tradiciniu būdu – teikiant popierinį prašymą atvykus į atitinkamą valstybinės žemės patikėtinio įstaigą (savivaldybę ar NŽT).

Visi erdviniai duomenys apie valstybinės žemės sklypus ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotus yra skelbiami viešai interaktyviame žemėlapyje „Valstybinė žemė“. Šį žemėlapį naudotojai nesunkiai ras Teritorijų planavimo ir statybų vartų (www.planuojustatau.lt) bendrųjų žemėlapių kataloge. Naudotojai žemėlapyje gali analizuoti tiek erdvinę (grafinę), tiek ir susietą tekstinę (atributinę) informaciją sužinant dominančio valstybinės žemės sklypo formą ir dydį, nekilnojamojo turto kadastro unikalų numerį, adresą, sklypo paskirtį, plotą ir kitus duomenis. Taip pat žemėlapyje galima pasirinktą valstybinės žemės objektą grafiškai vertinti su kitais valstybiniais erdviniais duomenimis (Georeferencinio pagrindo kadastro, Adresų registro, Miškų kadastro ir kt.)

Parengta pagal Nacionalinės žemės tarnybos informaciją