>

Konsultacijas sanitarinės apsaugos zonos nustatymo ir registravimo klausimais teikia

  • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) – dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo, kai rengiama poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.  

Tel. 8 5 264 96 76, el. paštas: [email protected]

  • Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos(NŽT) – dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo „klaidos taisymo“ pagrindais (kai sanitarinės apsaugos zona nustatoma dėl ūkinės veiklos, kuri pradėta vykdyti iki žemės sklypų, patenkančių į dėl šios ūkinės veiklos nustatomą sanitarinės apsaugos zoną, suformavimo).

Tel. 8 669 77197, 8 669 77198, el. paštas: [email protected].    

  • VĮ Registrų centras – dėl nustatytos sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Tel. 8 5 250 78 88, el. paštas: [email protected].   

Atnaujinimo data: 2023-10-03