Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Įvyko

Miškų politikos grupė

Donatas Vaikasas

Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Įvyko

Miškų politikos grupė

Edvinas Emarta

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimo projektas

Įvyko

Žemės ir teritorijų planavimo politikos grupė

Jurgita Augutienė

Nacionalinio oro taršos mažinimo plano papildymas naujomis priemonėmis 

Įvyko

Taršos prevencijos politikos grupė

Danguolė Sužiedėlytė

Įsakymo „Dėl Aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas

Tikslinama

Erdvinių duomenų politikos grupė

Aušra Balsytė

Įsakymo „Dėl statinių projektų erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ projektas

Tikslinama

Erdvinių duomenų politikos grupė

Aušra Balsytė

Įsakymo „Dėl Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2024-2026 metų programos patvirtinimo“ projektas

Tikslinama

Erdvinių duomenų politikos grupė

Renata Tracevičienė

Įsakymo „Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo“ projektas

Įvyko

Žemės ir teritorijų planavimo politikos grupė

Jaroslav Žibort

Žemės valdos projektų ir jų rengimo procesų valstybinės priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo projektas

Įvyko

Žemės ir teritorijų planavimo politikos grupė

Jurgita Augutienė

Atnaujinimo data: 2023-12-29