Viešoji konsultacijaEigaDaugiau informacijosKontaktinis asmuo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 371 „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo projektas

Baigėsi

Pranešimas spaudai

Taršos prevencijos politikos grupė

Danguolė Sužiedėlytė
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus įgyvendinimo“ projektasBaigėsi

Pranešimas spaudai

Susitikimo įrašas

Erdvinių duomenų politikos grupė

Tomas Boldorevas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektasKonsultacijų ciklas: balandžio – lapkričio mėn.

Pranešimas spaudai

Apklausos anketa

Miškų politikos grupė

Zbignev Glazko

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo projektas Baigėsi

Pranešimas spaudai

Susitikimo įrašas

Pristatymas

Būsto politikos grupė

Vaiva Rumbutienė

Viešoji konsultacija, susijusi su Ekologiškumo teiginių direktyvaVyksta

Pranešimas spaudai

Apklausos anketa

Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupė

Karolis Kinčius

Valstybinės žemės sklypų perdavimo neatlygintinai savivaldybių nuosavybėn taisyklių ir Savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų pardavimo aukciono nuostatų pakeitimų projektasVyksta

Pranešimas spaudai

Apklausos anketa

Žemės ir teritorijų planavimo politikos grupė 

Jurgita Augutienė

 E. pilietyje skelbiamas konsultacijas rasite čia

Atnaujinimo data: 2024-04-29