Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientai

Atsisiųsti lentelę – Aplinkosauginiųmokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientų lentelė WORD

Metai

Ketvirtis

Už aplinkos teršimą

Už gamtos išteklius

Padaryta žala

Žala aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus

Vidutinėms nenukirsto miško   1 kietmetrio medienos  kainoms indeksuoti

Iš mobiliųjų taršos šaltinių

Iš stacionariųjų taršos šaltinių

Gaminių ir pakuočių atliekomis

Vanduo ir kitos naudingosios iškasenos

Šviesios durpės (eksportuotos)

Kitos durpės

Medžioja-mieji gyvūnai

Žuvų ištekliams

Laukinėms gyvūnų rūšims ir jų buveinėms

Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms 

Laukinei augalijai

Aplinkai, užteršus vandens telkinius, žemės paviršių, gilesnius jos sluoksnius, aplinkos orą

 iš mobiliųjų taršos šaltinių, iš stacionariųjų taršos šaltinių, gaminių ir pakuočių atliekomis, sąvartyne šalinamomis atliekomis

2024

I

 

               

 


 

-

1,656

1,656

2,202

2,187

1,537

1,509

II

2,198

III

2,202

IV

 

2023

I

1,403 

1,513

 

-

1,624

1,624

2,159

2,145

1,507

1,491 

II

1,519

2,071 

 2,182 

III-IV

1,509                            

(nuo 2023-07-01 mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai)

 

2,19

 

2,179 

2022

I

1,386 

 

1,274

 

2,046 

-

1,322

1,322

1,757

1,745

1,226

1,225

II

 

1,36

 

1,837

III

 

1,423

 

1,961

IV

 

1,487

 

2,052

2021

I

1,138 

 

1,116

 

1,681 

Neindeksuojami pagal AM 2017-01-06 įsakymą Nr. D1-27

1,21

1,21

1,609

1,598

1,123

1,108

II

 

1,144

 

1,609

III

 

1,163

 

1,649

IV

 

1,210

 

1,677 

2020

I

1,24

 1,345

1,589

1,11

1,52

1,203

1,203

1,599

1,589

1,116

1,105

II

1,104

1,6

III

1,105

1,592

IV

1,108

1,593

2019

I

1,237

1,342

1,585

1,08

1,517

1,182

1,182

1,572

1,561

1,097

1,076

II

1,101

1,557

III

1,091

1,588

IV

1,102

1,573

2018

I

1,204

1,306

1,543

1,058

1,476

1,153

1,153

1,533

1,523

1,07

1,056

II

1,072

1,525

III

1,063

1,546

IV

1,083

1,533

2017

I

1,182

1,282

1,515

1,022

1,449

1,1

1,105

1,105

1,469

1,46

1,025

1,016

II

1,042

1,474

III

1,041

1,503

IV

1,056

1,501

2016

I

1,137

1,234

1,458

0,993

1,394

1,089

1,095

1,095

1,455

1,446

1,016

0,999

II

1,008

1,431

III

0,997

1,453

IV

1,012

1,438

2015

I

1,118

1,213

1,433

1,35

1,371

1,093

1,099

1,099

 

1,451

Indeksas taikomas nuo 2016 m. 

 

II

1,376

1,419

 

III

1,357

1,446

 

IV

1,376

1,426

 

2014

I

1,119

1,214

1,434

1,374

1,372

1,091

1,096

1,096

 

1,448

1,858

 

II

1,382

1,444

 

 

III

1,374

1,453

 

 

IV

1,381

1,444

 

 

2013

I

1,122

1,217

1,438

1,372

1,376

1,086

1,092

 

 

1,442

1,85

 

II

1,383

1,442

1,851

 

III

1,372

1,454

1,866

 

IV

1,377

1,442

1,85

 

2012

I

1,118

1,213

1,433

1,343

1,371

 

 

 

 

1,403

1,801

 

II

1,365

1,411

1,811

 

III

1,366

1,434

1,84

 

IV

1,372

1,436

1,842

 

2011

I

1,087

1,179

1,393

1,333

 

 

 

 

1,344

1,725

 

II

 

 

 

 

1,361

1,746

 

III

 

 

 

 

1,399

1,796

 

IV

 

 

 

 

1,389

1,783

 

2010

I

1,052

1,141

1,347

1,289

 

 

 

 

1,309

1,681

 

II

 

 

 

 

1,321

1,695

 

III

 

 

 

 

1,333

1,71

 

IV

 

 

 

 

1,33

1,707

 

2009

I

1,353

1,353

1,298

1,242

 

 

 

 

1,289

1,656

 

II

1,35

1,35

 

 

 

 

1,327

1,704

 

III

1,332

1,332

 

 

 

 

1,324

1,701

 

IV

1,334

1,334

 

 

 

 

1,307

1,678

 

2008

I

1,244

1,244

1,281

1,226

 

 

 

 

1,182

1,52

 

II

1,283

1,283

 

 

 

 

1,22

1,568

 

III

1,298

1,298

 

 

 

 

1,258

1,617

 

IV

1,314

1,314

 

 

 

 

1,273

1,635

 

2007

I

1,123

1,123

1,181

1,13

 

 

 

 

1,096

1,406

 

II

1,145

1,145

 

 

 

 

1,102

1,413

 

III

1,159

1,159

 

 

 

 

1,123

1,44

 

IV

1,205

1,205

 

 

 

 

1,137

1,46

 

2006

I

1,077

1,077

1,092

1,348

1,0436

1,218

-

 

 

 

 

1,051

1,348

 

II

1,092

1,092

1,355

1,0448

1,224

-

 

 

 

 

1,056

1,355

 

III

1,099

1,099

1,373

1,048

1,241

-

 

 

 

 

1,071

1,373

 

IV

1,118

1,118

1,382

1,05

1,249

-

 

 

 

 

1,077

1,382

 

2005

I

1,041

1,041

1,046

1,31

1,037

1,184

-

 

 

 

 

1,022

1,31

 

II

1,053

1,053

1,31

1,037

1,184

-

 

 

 

 

1,022

1,31

 

III

1,053

1,053

1,33

1,04

1,2

-

 

 

 

 

1,034

1,33

 

IV

1,071

1,071

1,33

1,04

1,2

-

 

 

 

 

1,034

1,33

 

2004

I

1,007

1,007

1,016

1,272

1,03

1,149

-

 

 

 

 

0,992

1,272

 

II

1,033

1,033

1,268

1,029

1,145

-

 

 

 

 

0,989

1,268

 

III

1,03

1,03

1,3

1,035

1,175

-

 

 

 

 

1,014

1,3

 

IV

1,041

1,041

1,296

1,034

1,171

-

 

 

 

 

1,011

1,296

 

2003

I

1,021

1,021

0,987

1,284

1,032

1,16

-

 

 

 

 

1,002

1,284

 

II

1,022

1,022

1,284

1,032

1,16

-

 

 

 

 

1,002

1,284

 

III

1,007

1,007

1,287

1,033

1,163

-

 

 

 

 

1,003

1,287

 

IV

1,011

1,011

1,268

1,029

1,145

-

 

 

 

 

0,989

1,268

 

2002

I

1,041

1,041

-

1,298

1,035

1,173

-

 

 

 

 

163,97

1,298

 

II

1,031

1,031

1,31

1,037

1,185

-

 

 

 

 

163,97

1,31

 

III

1,019

1,019

1,298

1,035

1,173

-

 

 

 

 

163,97

1,298

 

IV

1,021

1,021

1,282

1,032

1,16

-

 

 

 

 

163,97

1,282

 

2001

I

1,013

1,013

-

1,273

1,03

1,15

-

 

 

 

 

163,97

1,273

 

II

1,026

1,026

1,275

1,03

1,152

-

 

 

 

 

163,97

1,275

 

III

1,03

1,03

1,291

1,033

1,166

-

 

 

 

 

163,97

1,291

 

IV

1,031

1,031

1,296

1,034

1,171

-

 

 

 

 

163,97

1,296

 

Metai

Ketvirtis

Už aplinkos teršimą

Už gamtos išteklius

Padaryta žala

Žala aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus

Vidutinėms nenukirsto miško   1 kietmetrio medienos  kainoms indeksuoti

Iš mobiliųjų taršos šaltinių

Iš stacionariųjų taršos šaltinių

Gaminių ir pakuočių atliekomis

Vanduo ir kitos naudingosios iškasenos

Šviesios durpės (eksportuotos)

Kitos durpės

Medžioja-mieji gyvūnai

Žuvų ištekliams

Laukinėms gyvūnų rūšims ir jų buveinėms

Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms 

Laukinei augalijai

Aplinkai, užteršus vandens telkinius, žemės paviršių, gilesnius jos sluoksnius, aplinkos orą

 iš mobiliųjų taršos šaltinių, iš stacionariųjų taršos šaltinių, gaminių ir pakuočių atliekomis, sąvartyne šalinamomis atliekomis

2024

I

 

               

 


 

-

1,656

1,656

2,202

2,187

1,537

1,509

II

2,198

III

2,202

IV

 

2023

I

1,403 

1,513

 

-

1,624

1,624

2,159

2,145

1,507

1,491 

II

1,519

2,071 

 2,182 

III-IV

1,509                            

(nuo 2023-07-01 mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai)

 

2,19

 

2,179 

2022

I

1,386 

 

1,274

 

2,046 

-

1,322

1,322

1,757

1,745

1,226

1,225

II

 

1,36

 

1,837

III

 

1,423

 

1,961

IV

 

1,487

 

2,052

2021

I

1,138 

 

1,116

 

1,681 

Neindeksuojami pagal AM 2017-01-06 įsakymą Nr. D1-27

1,21

1,21

1,609

1,598

1,123

1,108

II

 

1,144

 

1,609

III

 

1,163

 

1,649

IV

 

1,210

 

1,677 

2020

I

1,24

 1,345

1,589

1,11

1,52

1,203

1,203

1,599

1,589

1,116

1,105

II

1,104

1,6

III

1,105

1,592

IV

1,108

1,593

2019

I

1,237

1,342

1,585

1,08

1,517

1,182

1,182

1,572

1,561

1,097

1,076

II

1,101

1,557

III

1,091

1,588

IV

1,102

1,573

2018

I

1,204

1,306

1,543

1,058

1,476

1,153

1,153

1,533

1,523

1,07

1,056

II

1,072

1,525

III

1,063

1,546

IV

1,083

1,533

2017

I

1,182

1,282

1,515

1,022

1,449

1,1

1,105

1,105

1,469

1,46

1,025

1,016

II

1,042

1,474

III

1,041

1,503

IV

1,056

1,501

2016

I

1,137

1,234

1,458

0,993

1,394

1,089

1,095

1,095

1,455

1,446

1,016

0,999

II

1,008

1,431

III

0,997

1,453

IV

1,012

1,438

2015

I

1,118

1,213

1,433

1,35

1,371

1,093

1,099

1,099

 

1,451

Indeksas taikomas nuo 2016 m. 

 

II

1,376

1,419

 

III

1,357

1,446

 

IV

1,376

1,426

 

2014

I

1,119

1,214

1,434

1,374

1,372

1,091

1,096

1,096

 

1,448

1,858

 

II

1,382

1,444

 

 

III

1,374

1,453

 

 

IV

1,381

1,444

 

 

2013

I

1,122

1,217

1,438

1,372

1,376

1,086

1,092

 

 

1,442

1,85

 

II

1,383

1,442

1,851

 

III

1,372

1,454

1,866

 

IV

1,377

1,442

1,85

 

2012

I

1,118

1,213

1,433

1,343

1,371

 

 

 

 

1,403

1,801

 

II

1,365

1,411

1,811

 

III

1,366

1,434

1,84

 

IV

1,372

1,436

1,842

 

2011

I

1,087

1,179

1,393

1,333

 

 

 

 

1,344

1,725

 

II

 

 

 

 

1,361

1,746

 

III

 

 

 

 

1,399

1,796

 

IV

 

 

 

 

1,389

1,783

 

2010

I

1,052

1,141

1,347

1,289

 

 

 

 

1,309

1,681

 

II

 

 

 

 

1,321

1,695

 

III

 

 

 

 

1,333

1,71

 

IV

 

 

 

 

1,33

1,707

 

2009

I

1,353

1,353

1,298

1,242

 

 

 

 

1,289

1,656

 

II

1,35

1,35

 

 

 

 

1,327

1,704

 

III

1,332

1,332

 

 

 

 

1,324

1,701

 

IV

1,334

1,334

 

 

 

 

1,307

1,678

 

2008

I

1,244

1,244

1,281

1,226

 

 

 

 

1,182

1,52

 

II

1,283

1,283

 

 

 

 

1,22

1,568

 

III

1,298

1,298

 

 

 

 

1,258

1,617

 

IV

1,314

1,314

 

 

 

 

1,273

1,635

 

2007

I

1,123

1,123

1,181

1,13

 

 

 

 

1,096

1,406

 

II

1,145

1,145

 

 

 

 

1,102

1,413

 

III

1,159

1,159

 

 

 

 

1,123

1,44

 

IV

1,205

1,205

 

 

 

 

1,137

1,46

 

2006

I

1,077

1,077

1,092

1,348

1,0436

1,218

-

 

 

 

 

1,051

1,348

 

II

1,092

1,092

1,355

1,0448

1,224

-

 

 

 

 

1,056

1,355

 

III

1,099

1,099

1,373

1,048

1,241

-

 

 

 

 

1,071

1,373

 

IV

1,118

1,118

1,382

1,05

1,249

-

 

 

 

 

1,077

1,382

 

2005

I

1,041

1,041

1,046

1,31

1,037

1,184

-

 

 

 

 

1,022

1,31

 

II

1,053

1,053

1,31

1,037

1,184

-

 

 

 

 

1,022

1,31

 

III

1,053

1,053

1,33

1,04

1,2

-

 

 

 

 

1,034

1,33

 

IV

1,071

1,071

1,33

1,04

1,2

-

 

 

 

 

1,034

1,33

 

2004

I

1,007

1,007

1,016

1,272

1,03

1,149

-

 

 

 

 

0,992

1,272

 

II

1,033

1,033

1,268

1,029

1,145

-

 

 

 

 

0,989

1,268

 

III

1,03

1,03

1,3

1,035

1,175

-

 

 

 

 

1,014

1,3

 

IV

1,041

1,041

1,296

1,034

1,171

-

 

 

 

 

1,011

1,296

 

2003

I

1,021

1,021

0,987

1,284

1,032

1,16

-

 

 

 

 

1,002

1,284

 

II

1,022

1,022

1,284

1,032

1,16

-

 

 

 

 

1,002

1,284

 

III

1,007

1,007

1,287

1,033

1,163

-

 

 

 

 

1,003

1,287

 

IV

1,011

1,011

1,268

1,029

1,145

-

 

 

 

 

0,989

1,268

 

2002

I

1,041

1,041

-

1,298

1,035

1,173

-

 

 

 

 

163,97

1,298

 

II

1,031

1,031

1,31

1,037

1,185

-

 

 

 

 

163,97

1,31

 

III

1,019

1,019

1,298

1,035

1,173

-

 

 

 

 

163,97

1,298

 

IV

1,021

1,021

1,282

1,032

1,16

-

 

 

 

 

163,97

1,282

 

2001

I

1,013

1,013

-

1,273

1,03

1,15

-

 

 

 

 

163,97

1,273

 

II

1,026

1,026

1,275

1,03

1,152

-

 

 

 

 

163,97

1,275

 

III

1,03

1,03

1,291

1,033

1,166

-

 

 

 

 

163,97

1,291

 

IV

1,031

1,031

1,296

1,034

1,171

-

 

 

 

 

163,97

1,296

 

Atnaujinimo data: 2024-07-17