>

Mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis

PAKUOČIŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFAI

NUO 2021 M.

Pakuotės rūšis

Pakuotės tarifas, Eur/t

Daugkartinės pakuotės ir perdirbamosios vienkartinės pakuotės tarifas, Eur/t

Neperdir-bamosios vienkarti-nės pakuotės tarifas, Eur/t

2021 m.

nuo 2022 m.

Stiklinė pakuotė

225

279

395

Plastikinė pakuotė

618

618

875

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

618

618

875

Kombinuota pakuotė

900

900

1 200

Metalinė (įskaitant aliumininę) pakuotė

186

186

263

Popierinė ir kartoninė pakuotė

125

133

188

Medinė pakuotė

159

189

225

Kita pakuotė

299

299

423

Apmokestinamosios pakuotės rūšys ir mokesčio tarifai 2015 - 2020 m.

Pakuotės rūšys

Tarifai, Eur/t

Stiklinė pakuotė

57

Plastikinė pakuotė

521

PET (polietilentereftalatas) pakuotė

579

Kombinuota pakuotė

579

Metalinė pakuotė

753

186 (nuo 2019 m.)

Popierinė ir kartoninė pakuotė

28

Kita pakuotė

57

Medinė pakuotė

57

Atnaujinimo data: 2023-10-11