>

Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis

SĄVARTYNE ŠALINAMŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFAI

                                                                                2021 - 2024 m.

Atliekų rūšis

Tarifas, Eur/t

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

1. Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas

10,00

15,00

50,00

50,00

2. Nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos

10,00

10,00

10,00

10,00

3. Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

30,41

30,41

30,41

30,41

4. Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

50,00

50,00

50,00

50,00

             SĄVARTYNE ŠALINAMŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFAI

2016 - 2020 m.

Atliekų rūšis

Tarifas, Eur/t

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00

Nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos

7,24

13,03

18,83

24,62

30,41

Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

47,79

53,58

59,37

65,16

70,96

Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

7,24

13,03

18,83

24,62

30,41

Atnaujinimo data: 2023-10-11