Architektų profesinę kvalifikaciją reglamentuojantys teisės aktai

Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas

Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija ir nuostatai

Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo paslaugų kainoraštis

Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas

Architektų teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisija

Architektų teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos nuostatai

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų profesinių ir teisinių žinių egzamino programa

Profesinių ir teisinių žinių egzaminų programos architektams

Profesinių ir teisinių žinių egzaminų programa architektams, siekiantiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių ar jų dalių ir projektų ar jų dalių vykdymo priežiūros vadovų pareigas)

Skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento išdavimo (neišdavimo), sprendimo dėl kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisija ir jos nuostatai

Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašas

Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas

Atnaujinimo data: 2023-10-03