Medienos panaudojimas statyboje. Studija

Pasauliniai tikslai mažinti anglies dioksido išmetimą ir laikytis darnaus vystymosi principų paskatino statybų pramonę ieškoti novatoriškų ir ekologiškų statybinių medžiagų alternatyvų. Ekologiškos medžiagos, ypač mediena, tapo perspektyviu sprendimu siekiant tvarios statybos praktikos. Šios trumpos analizės tikslas – apžvelgti organinių medžiagų, ypač medienos, panaudojimo statybose aspektus. Šiame dokumente pateikiama apžvalga, apimanti tvarių statybinių medžiagų apibrėžtį, pastatų gyvavimo ciklo metu išmetamų teršalų kiekio analizę, pagrindinių statybinių medžiagų išmetamo CO2 kiekio lyginamąjį tyrimą, svarbiausių medienos savybių, susijusių su statyba, išaiškinimą ir Europos politikos pavyzdžių, skirtų medienos naudojimui statyboje paspartinti ir sustiprinti, analizę.

Atnaujinimo data: 2024-02-09